1.000.000 miejsc pracy dzięki Mlekovicie 

 

 

Grupa Mlekovita umacnia się na pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej m.in. dzięki skutecznej strategii, dokonywanym inwestycjom i rosnącemu eksportowi. Wszystko to nie byłoby jednak możliwe bez zaplecza osobowego – pracowników, dostawców i całego otoczenia biznesowego. Przedsiębiorstwo szacuje, że dzięki jej działalności pracę ma około 1.000.000 osób.

 

Certyfikat Dobry Produkt dla Mlekovity za innowacyjność

 

Sama Mlekovita zatrudnia ok. 5.000 pracowników w 21 zakładach produkcyjnych, 32 centrach dystrybucyjnych, 138 sklepach firmowych Mlekovitka oraz w 2 sklepach internetowych: mlekovitka.pl i sba.com.pl. Przedsiębiorstwo cały czas konsekwentnie się rozwija, inwestuje w nowe linie technologiczne, a w związku z tym na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb, powiększa również zespół pracowników. Na jej pozycję rynkową pracuje także 15.000 rolników – dostawców mleka.

 

Mlekovita ściśle współdziała z szeregiem przedsiębiorców: dostawców surowców i półproduktów wykorzystywanych w produkcji, dostawców opakowań, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz dostawców różnego rodzaju usług.” – Wyjaśnia Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu Grupy Mlekovita. – „Szacujemy, że dynamiczny rozwój całej Grupy Mlekovita pozwala utrzymać się ok. milionowi osób. Co ważne, również podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Spólka nie zwolniła tempa, utrzymując stabilne zatrudnienie i dając utrzymanie współpracującym z nią przedsiębiorstwom.” – Ujawnia Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

 

Liczby mówią: Mlekovita

 

Świetne wyniki, w tym rekordowy poziom 5.600.000.000 zł przychodów w 2020 roku, Mlekovita zawdzięcza w dużej mierze zaangażowanym pracownikom i dostawcom mleka. W 2020 roku uruchomiona została pierwsza w Polsce linia technologiczna do produkcji batoników twarogowych w zakładzie w Pilicy, a także linia do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku w zakładzie w Świeciu. Pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Mlekovita cały czas inwestuje – obecnie powstają kolejne duże inwestycje, w tym największy magazyn logistyczny w mleczarstwie o powierzchni ponad 1 hektara.

 

Centrum Informacyjne /KAM/ 1.05.2021

Related Post