1.300.000.000 zł na rozwój VEHIS

 

Vehis – spółka z portfela Enterprise Investors , będąca internetową platformą sprzedażową, oferującą samochody wraz z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym pozyskała kapitał dłużny w wysokości 1.300.000.000 złotych. Pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa dostarczą czołowe międzynarodowe instytucje finansowe: Santander Corporate & Investment Banking i Goldman Sachs Asset Management PrivateCredit.

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

Vehis powstał ponad dwa lata temu dzięki inwestycji EI, najstarszej i jednej z największych przedsiębiorstw private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka wprowadziła na polski rynek nowatorski model biznesowy. Swoim klientom, – konsumentom i przedsiębiorcom, zaoferowała samochody wszystkich dostępnych w Polsce marek wraz z finansowaniem w formie leasingu, produktami ubezpieczeniowymi oraz wsparciem serwisowym.

 

O przewadze konkurencyjnej Vehis zadecydowały kompleksowość oferowanego produktu, dostęp do szerokiej bazy samochodów oraz szybkość decyzji dotyczących ich finansowania. Produkty Vehis dostępne są za pośrednictwem rozwiniętej technologicznie internetowej platformy sprzedażowej, własnych sprzedawców i współpracujących partnerów. Pozyskany przez przedsiębiorstwo kapitał na rozwój pozwoli, w pierwszym kroku, na sfinansowanie portfela ponad 12.000 aut.

 

Pozyskane finansowanie jest pierwszym tego typu w Polsce. Opiera się na mechanizmie sekurytyzacji. Do tej pory podobne transakcje dotyczyły istniejących, zweryfikowanych portfeli i zazwyczaj przewidywały wsparcie zabezpieczające ze strony macierzystych organizacji. W przypadku Vehis sekurytyzacja wierzytelności będzie następowała natychmiastowo po zawarciu umowy z leasingobiorcą. Takie rozwiązanie potwierdza wysoką jakość aktywów przedsiębiorstwa.

 

5 lat Agencji Informacyjnej

 

Pozyskane finansowanie pozwoli Vehis na istotne zwiększenie skali działalności. Zamierzamy dynamicznie rosnąć, sprzedawać jeszcze więcej produktów związanych z finansowaniem samochodów, poszerzać gamę oferowanych przez przedsiębiorstwo usług, a klientom dać pełen komfort posiadania samochodu bez zbędnych kłopotów. W przyszłości zamierzamy przeprowadzać kolejne sekurytyzacje.”- Zapowiedział Grzegorz Tracz – prezes Vehis.

 

Dariusz Prończuk – partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję w spółkę dodał: „Bardzo się cieszę, że na tak trudnym i nieprzewidywalnym rynku udało się przekonać do sfinansowania dalszego rozwoju naszej Spółki dwie czołowe instytucje finansowe. Jest to wielki sukces Grzegorza Tracza i całego zespołu Vehis. Podobnie jak nasi nowi partnerzy finansowi jestem przekonany co do dalszych perspektyw wzrostowych i do tego, że Vehis wnosi na ten rynek nową jakość. Enterprise Investors będzie dalej aktywnie wspierał dynamiczny rozwój Spółki.”

 

Goldman Sachs Asset Management łącząc tradycyjne i alternatywne formy inwestowania zapewnia klientom na całym świecie partnerskie podejście i nastawienie na osiąganie wyników długoterminowych. Głównym obszarem działalności inwestycyjnej w Goldman Sachs (NYSE: GS) jest świadczenie usług inwestycyjnych i doradczych dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i klientów indywidualnych, przy wsparciu głęboko zintegrowanej globalnej sieci oraz ekspertyz dopasowanych do specyfiki każdego rynku i branży. Łączna wartość zarządzanych aktywów na koniec czerwca 2022 r. przekroczyła wartość 2 bilionów dolarów amerykańskich. Goldman Sachs Asset Management stara się budować długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, zrównoważonych i trwałych wynikach oraz wspólnym osiąganiu sukcesów. Goldman Sachs Asset Management dysponuje pełnym spektrum narzędzi inwestycyjnych, w tym funduszy private equity, growth equity, nieruchomości i infrastrukturę.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Założone w 1996 r., w ramach Goldman Sachs Asset Management, przedsiębiorstwo Private Credit jest jednym z największych na świecie inwestorów w obszarze private credit z aktywami o wartości ponad 90 miliardów dolarów amerykańskich, na które składają się pożyczki bezpośrednie, finansowanie typu mezzanine oraz hybrydowe narzędzia pożyczkowe oparte na aktywach i kapitale. Wiedza branżowa i produktowa, rozbudowane relacje i globalny zasięg pozwalają Goldman Sachs Asset Management osiągać sukcesy na dużą skalę z szybkością i pewnością, wspierając przedsiębiorstwa z rynku o małej, średniej i dużej kapitalizacji.

 

Santander to czołowy uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Królestwie Hiszpanii, założony w 1857 r. Instytucja utrzymuje silną obecność na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz Amerykach Północnej i Południowej. Jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Celem Grupy Santander jest być najlepszą, otwartą platformą usług finansowych dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także korporacji i instytucji finansowych. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach, w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander jest bankiem odpowiedzialnym społecznie i w tym kontekście podejmuje szereg zobowiązań wspierających takie podejście biznesowe. Grupa zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld euro na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także zwiększyć w tym samym okresie dostęp do produktów i usług bankowych dla ponad 10.000.000 osób. Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2022 r. Grupa Santander miała ponad 157.000.000 klientów (w tym 26.000.000 klientów lojalnych oraz 50.000.000 klientów cyfrowych), 9.200 oddziałów i 200.000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w banku przez klientów wynosiła 1,2 bln euro.

 

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) to globalna jednostka banku Santander, która wspiera klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, oferując usługi i produkty dostosowane do potrzeb i uwzględniające złożoność i poziom zaawansowania ich działalności. Oferowane przez Santander Corporate & Investment Banking produkty i usługi odpowiadają jednocześnie standardom odpowiedzialnej bankowości, przyczyniając się do pozytywnych zmian społecznych.

 

Nagrody Agencji Informacyjnej Obiektyw 2022

 

Centrum Informacji, /maz/ 12.09.2022