10 ministrów rolnictwa apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego

10 ministrów rolnictwa, reprezentujących różne środowiska polityczne apeluje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata, które może być konsekwencją bandyckiej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Byli ministrowie rolnictwa Rzeczpospolitej Polskiej: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Jarosław Kalinowski, Jerzy Józef Pilarczyk, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański wspólnie uważają, że w perspektywie niestabilnej sytuacji na wschodniej granicy, należy rozważyć kształt zarówno polskiej jak i Unii Europejskiej polityki rolnej, a także dokonać rewizji głównych celów, jakie były dotąd stawiane. Pojakwiła się konieczność  jasno sprecyzowanych działań na najbliższe miesiące, a także w perspektywie średnio i długookresowej, na kolejne lata i dekady.

W ocenie ministrów rolnictwa wojna na Ukrainie i wynikające z tego reperkusje przyczyniają się do wysokich cen nawozów sztucznych, wzrostu kosztów produkcji rolnej, w efekcie wzrostu cen żywności, napędzających inflację, a w konsekwencji  mogą doprowadzić do problemów z wyżywieniem.  Są to bardzo ważne przesłanki, do dokonania stosownych analiz i rewizji przyjętych celów.

Ministrowie rolnictwa identyfikują pogarszającą się sytuację klimatyczną, skutkującą w szczególności niedoborami wody na cele rolnicze. Uważają, że należy zintensyfikować i zmodyfikować działania wspierające inwestycje, związane z retencją na obszarach wiejskich oraz z nawodnieniami w rolnictwie, ponieważ dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. Uzyskanie nawet kilkunastoprocentowej poprawy w zakresie dostępności wody na cele rolnicze będzie skutkowało poprawą wydajności przy ograniczeniu zużycia nawozów.

Ministrowie rolnictwa apelują m.in.: o dokonanie dogłębnej analizy i rewizji Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii realizowanych przez Wspólną Politykę Rolną (WPR), które z niego wynikają – Od Pola do Stołu oraz Strategii na rzecz Bioróżnorodności. Zdaniem ministrów do czasu wypracowania, przy udziale środowisk rolniczych i reprezentacji konsumentów, nowych priorytetów i dokonania analiz, przy udziale miarodajnych rolniczych ośrodków naukowych, co do potencjalnych skutków ekonomicznych i społecznych Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, należy wstrzymać  jego wdrażanie w całej Unii Europejskiej.

W ocenie ministrów rolnictwa należ wstrzymać lub zmodyfikować strategie i ekologiczne ambicje w nich zawarte, takie jak ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów, czy nadmierne, nie wynikające z zapotrzebowania rynkowego zastosowanie rolnictwa ekologicznego już wcześniej wzbudzały obawy, związane ze spadkiem wydajności, a tym samym produkcji. Odpowiedzią na ograniczenia zawarte w Zielonym Ładzie, jak również na niewyobrażalny wzrost cen nawozów azotowych może być bezpieczna technologia mikrobiologicznych produktów nawozowych, stosowanych zarówno w zastępstwie nawożenia azotowego, jak i wspomagająca ochronę roślin, która nie wywiera negatywnego wpływu na efektywność produkcji i ochronę środowiska.

Szczegółowe dyskusje o propozycjach rozwiązania problemów zasygnalizowanych w naszym wystąpieniu planowane są w ramach: XXI Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z udziałem byłych ministrów rolnictwa, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. oraz Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2022 r.

Centrum Informacji, /DEC/ 8.04.2022

Related Post