60 km odnowionych dróg

Władze Powiatu Pilskiego planują w ciągu najbliższych dwóch lat wyremontować blisko 60 kilometrów dróg. Łącznie będzie to ok. 20 odcinków w siedmiu gminach. Szansę na modernizację ma również ulica Kamienna w Pile.

„Złożyliśmy władzom Piły, propozycję przejęcia realizacji remontu ulicy Kamiennej w mieście, która jako droga powiatowa, od blisko 11 lat pozostaje w zarządzie Gminy Piła.” – Oznajmił Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Chodzi o porozumienie z 2000 roku, na mocy którego Powiat corocznie przekazuje do budżetu Gminy Piła 2.000.000 zł. W zamian Gmina zarządza drogami powiatowymi w granicach miasta czyli jest inwestorem, utrzymuje ich należyty stan, ale również czerpie dochody m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego czy ustawienia reklam.

„Proponujemy, by Gmina Piła przekazała nam projekt budowy tej drogi (który częściowo sfinansowaliśmy w kwocie ok. 80.000 zł). Złożymy wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych), z którego od kilku lat skutecznie pozyskujemy środki.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „W ten sposób udało nam się zrealizować szereg ważnych inwestycji drogowych w gminach. Możemy otrzymać od 60 do 80 procent dofinansowania. Dzięki temu środki z budżetu Gminy Piła, planowane na tę inwestycję, będą mogły być przeznaczone na inne projekty. Co ważne, można wnioskować tylko na główną część inwestycji, czyli na modernizację jezdni, ponieważ np. oświetlenie czy kanalizacja i wodociągi, stanowią zadanie własne Gminy.” – Tłumaczy Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

„Wyremontowaliśmy już drogę Piła – Zawada, pozostaje ulica Kamienna, która ma 2200 metrów długości. Będziemy składali wniosek o rządowe pieniądze i mamy nadzieję, że je otrzymamy.’ – Wyjaśnia Arkadiusz Kubich – wicestarosta Powiatu Pilskiego. – „Tak samo jak mamy nadzieję, że Prezydent Piły przekaże nam projekt na jej przebudowę. Drzwi Starostwa są otwarte więc zapraszamy włodarzy Gminy Piły do rozmowy. Będzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców powiatu pilskiego, a zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Gładyszewo, którzy wiele lat jeżdżą po drodze, która wymaga remontu. Zapraszamy do współpracy. – Proponuje Arkadiusz Kubich – wicestarosta Powiatu Pilskiego.

Władze Powiatu Pilskiego liczą, że Gmina Piła zaakceptuje to rozwiązanie. – „Jeżeli skutecznie złożymy wniosek, to prawdopodobnie już w 2022 roku ul. Kamienna zostanie odnowiona.” – Prognozuje Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Powiat Pilski planuje, w najbliższym czasie, też złożyć wnioski o dofinansowanie do modernizacji blisko 60 kilometrów dróg powiatowych, tj. ok. 20 odcinków w siedmiu gminach. Taką możliwość daje program społecznogospodarczy „Polski Ład”. Ponadto, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmodernizowanych ma zostać sześć przejść dla pieszych.

„Powiat Pilski wnioskował o dofinansowanie na modernizację przejść, w takich miejscowościach jak: Łobżenica, Wysoka, Dziembowo, Stara Łubianka, Osiek nad Notecią i Miastecko Kora jeńskie.” – Informuje Arkadiusz Kubich – wicestarosta Powiatu Pilskiego. – „Pozyskane środki pozwolą na przebudowę chodników, montaż oświetlenia ledowego jak również na nowe oznakowanie poziome i pionowe. Zwiększy to znacznie bezpieczeństwo pieszych i kierowców, jak to dziś ma miejsce np. na zmodernizowanym przez Powiat Pilski w 2021 roku, przejściu przy Szkole Podstawowej w Szydłowie. Teraz mieszkańcy są bardzo zadowoleni, zarówno piesi jak i kierowcy wypowiadają się na temat tego przejścia bardzo pozytywnie. – Przypomina Arkadiusz Kubich – wicestarosta Powiatu Pilskiego.

Centrum Informacji  /DEC/ 19.07.2021

Related Post