Alior TFI odrabia straty

 

Aktywa Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczyły ponad 1.000.000.000 złotych. Po trudnym drugim kwartale 2020 r., w trzecim Alior TFI osiągnął rekordową sprzedaż netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych na poziomie 287 mln zł.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odrobił straty z pierwszej połowy roku 2020, spowodowane pandemią koronawirusa SARSCoV2, oraz, w stosunku do stanu z końca 2019 r., spółka zwiększyła aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych o 26 proc., a od końca trzeciego kwartału 2019 r. aż o 73 proc.

„Rok 2020 był bardzo wymagający dla funduszy inwestycyjnych.” – Ocenia Dariusz Szwed, prezes zarządu Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. – „Załamanie na rynkach finansowych spowodowane pandemią, w połączeniu z największą w historii polskiego rynku finansowego falą umorzeń jednostek, odcisnął swoje piętno na całej branży zarządzania aktywami. Dzięki odpowiedniej strategii oraz profesjonalnemu podejściu Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wypracował rekordowy wynik.” – Twierdzi Dariusz Szwed, prezes zarządu Alior TFI.

W ostatnich miesiącach 2020 r. Alior TFI uporządkowało swoją ofertę produktową, dokonując połączenia niektórych subfunduszy wchodzących w skład ALIOR SFIO. W efekcie, na ten moment do dyspozycji klientów jest siedem subfunduszy.

 

Centrum Informacyjne /NK/ 9.12.2020

Related Post