Arbitraż międzynarodowy online

W czasie pandemii wszystkie duże instytucje arbitrażowe, np. Międzynarodowa Izba Handlu (ang. International Chamber of Commerce ICC) w Paryżu czy warszawski Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, promują rozprawy online. Aby ułatwić stronom postępowania poruszanie się w wirtualnym świecie sądy polubowne przygotowują także uniwersalne instrukcje, zawierające wskazówki dla uczestników tego typu rozpraw. Z takiego dokumentu korzystają już strony postępowań prowadzonych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

Pierwszą rozprawę online Sąd Arbitrażowy przy KIG zorganizował na początku kwietnia 2020 r. W  siedzibie sądu obecny był tylko sekretarz. Arbitrzy, strony postępowania i ich pełnomocnicy łączyli się za pośrednictwem wideokonferencji. Cała korespondencja prowadzona była w formie elektronicznej. Od tego czasu w Sądzie Arbitrażowym przy KIG rozprawy online stały się standardem, elementem zwykłego rytmu pracy.

Sąd Arbitrażowy przy KIG dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. – Wyjaśnia Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. – „Jesteśmy także otwarci na sugestie przedsiębiorców i ich pełnomocników dotyczące nowych rozwiązań technologicznych, które możemy zastosować, prowadząc kolejne tego typu posiedzenia.” – Dodaje Agnieszka Durlik. Aktualnie Sąd Arbitrażowy przy KIG  udostępnia zainteresowanym arbitrom oraz uczestnikom postępowania dwa rozwiązania oparte o platformę Jitsi oraz platformę Zoom.

W przygotowanym przez Sąd Arbitrażowy przy KIG dokumencie pt. „Rekomendacje dotyczące przeprowadzenia rozpraw w formie wideokonferencji” znajdują się podstawowe zasady, jak np.  techniczne specyfikacje dotyczące przepustowości łącza internetowego, potrzebnej do zapewnienia odpowiedniej jakości transmisji, czy standardy testowania tego łącza. Próbne połączenie z udziałem stron lub ich pełnomocników Sąd Arbitrażowy przeprowadza bowiem przed każdą rozprawą online. Mogą one być również prowadzone przed planowanym przesłuchaniem świadka lub biegłego. Dla osób nieznających aspektów technicznych i procedury dołączania do wideokonferencji Sąd Arbitrażowy przy KIG  przygotował także instrukcję logowania.

Czym różni się postępowanie online od tradycyjnego? Jeśli chodzi o samą rozprawę, to ona w gruncie rzeczy wygląda bardzo podobnie. Szczególnych przygotowań postępowanie online też nie wymaga. Różnica jest tylko jedna – zamiast w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG arbitrzy, strony i ich pełnomocnicy znajdują się w swoich biurach lub mieszkaniach.

Takie postępowanie ma za to wiele zalet. Pierwsza: nie trzeba podróżować. Np. w maju 2020 r. w Sądzie Arbitrażowym przy KIG odbędzie się rozprawa, w której arbitrzy i strony będą się znajdowali w trzech różnych krajach. Gdyby strony nie zgodziły się na postępowanie online, Sąd miałby problem organizacyjny – trudno jest się przemieszczać w sytuacji, gdy połączenia lotnicze i międzynarodowe kolejowe są zawieszone, na granicach wprowadzono ograniczenia, do tego dochodzi konieczność poddania się kwarantannie.

Dzięki rozprawom online oszczędza się więc na kosztach podróży i ewentualnych noclegach. Dodatkową oszczędnością jest też czas, który strony spędziłyby w podróży. Do tego postępowanie jest w stanie toczyć się szybciej – jeszcze szybciej, bo arbitraż zawsze in plus chciał się odróżniać od sądu powszechnego tym, że działa sprawniej. Teraz ta przewaga rośnie jeszcze bardziej.

 

Centrum Informacji /WK/ 19.05.2020

Related Post