Atrakcyjna ścieżka

 

Często niewielkie koszty mogą sprawiać duże korzyści. To filozofia działania dobrych gospodarzy. Przykładem mogą być działania Eligiusza Komarowskiego – Starosty Powiatu Pilskiego.

Przy Starostwie Powiatowym w Pile powstanie kolejna bogato wyposażona ścieżka edukacyjna, która będzie również nowym miejscem rekreacji dla mieszkańców powiatu pilskiego. Świetnie wpisze się ona w projekt zagospodarowania terenów zielonych wokół Starostwa oraz jego termomodernizacji wraz z oświetleniem budynku.

Koszt utworzenia ścieżki edukacyjnej to blisko 145.000 zł, w tym 87.000 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowę na realizację projektu, z przedstawicielami WFOŚiGW podpisali Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski i Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski.

„Nie poprzestajemy na pozyskiwaniu kolejnych pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „Budujemy nowe hale sportowe i boiska. Odnawiamy stare zapomniane obiekty takie jak Stadion Powiatowy przy Okrzei w Pile czy kino „Iskra”. Kilka tygodni temu rozpoczęły się prace związane z odnowieniem blisko 100-letniego budynku Starostwa Powiatowego. Pamiętamy też o zagospodarowaniu jego otoczenia.” – Dodaje Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Zaplanowana ścieżka edukacyjna będzie atrakcyjna wizualnie i wyposażona m. in. w gabloty solarne z tablicami edukacyjnymi, wiatę, stół i ławki. Pojawią się pulpity edukacyjne, zegar fenologiczny, edukacyjna gra terenowa. Powinna być ona atrakcją dla zarówno dla uczniów, seniorów i rodziny z małymi dziećmi.

Centrum Informacji /DEC/ 16.10.2020

Źródło foto: powiat.pila.pl

 

Related Post