Biały Listek CSR dla Ferrero

 

 

Tygodnik „Polityka” we współpracy z Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dziesiątej edycji Listki CSR, przyznał prestiżowe wyróżnienie Grupa Ferrero, za podejmowane działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu oraz zaangażowania społecznego.

 

Aby wziąć udział w zestawieniu Listki CSR, trzeba wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. W zestawieniu w 2021 roku organizatorzy odnotowali rekordową liczbę zgłoszeń i nagrodzonych przedsiębiorstw. Ankiety wypełniło 124 organizacje. Spośród wszystkich zgłoszeń wyróżnienia przyznano 92 przedsiębiorstwom. Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 czerwca 2021 r.

 

„Ferrero realizuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej od dawna i opiera się na dwóch głównych obszarach: Ludzie i Planeta. Cieszymy się, że nasze starania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG zostały zauważone i docenione.” – Komentuje Beata Dziekanowska IA&CC Manager Ferrero.

 

W 2021 roku organizatorzy zestawienia Listki CSR koncentrowali się na ocenie projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, działaniach na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat, a także na zintegrowanym modelu zarządzania, obejmujących m. in.: kwestie jakości, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracowników oraz formalizowanie podejścia do zarządzania personelem.

 

Idea ESG obejmuje szeroki zakres niefinansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu. Zakłada, że biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku.

 

W maju 2021 r. Grupa Ferrero dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej.

Ma ona na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Ferrero utworzyło Rady Regionalne programu Różnorodności w skład, których wchodzi 130 pracowników Ferrero z całego świata. Polska Rada Regionalna składa się z Ambasadora, 12 przedstawicieli 4 narodowości, 3 pokoleń oraz 10 różnych departamentów. Grupa znalazła się także w Raporcie Diversity IN Check – czyli na pierwszej liście najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce.

 

Centrum Informacji /ART/ 11.06.2021