Blisko 2 mld złotych oszczędności przez ograniczenie szarej strefy

 

Nawet 2.000.000.000 złotych oszczędności dla Skarbu Państwa może przynieść długo wyczekiwana zmiana przepisów dotyczących sektora funeralnego. Tak powinno się stać za sprawą likwidacji szarej strefy m. in. przez precyzyjne uregulowanie zawodu przedsiębiorcy pogrzebowego, a tym samym – uszczelnienie systemu poboru składek i podatków, z tytułu prowadzonej działalności, w obszarze usług pogrzebowych.

Nowe Prawo Pogrzebowe zmieni praktyki w zatrudnieniu

Stosowne unormowania w tej sprawie znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy Prawo Pogrzebowe, które niebawem ma trafić do procedowania w polskim parlamencie. W pracach nad dokumentem uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Izby Branży Pogrzebowej – wchodzącej w skład Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Według projektu nowelizacji ustawy Prawo Pogrzebowe, likwidacji bądź znacznemu ograniczeniu ma ulec tzw. „szara strefa” w usługach funeralnych. Polska Izba Branży Pogrzebowej wskazuje, że stanie się tak dzięki temu, że zawód przedsiębiorcy pogrzebowego podlegać będzie szczegółowej regulacji. – „Tym samym konieczne stanie się zarejestrowanie go w specjalnym systemie wykonywania działalności funeralnej.” – Wyjaśnia Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, która, jako część Federacji Przedsiębiorców Polskich wraz z Centrum Analiz Polityki Ekonomicznej opracowała raport o stanie usług funeralnych, zwracając w nim uwagę na liczne braki i niedociągnięcia w sferze podatkowo finansowej oraz, niejednokrotnie, na brak zatrudnienia w przedsiębiorstwach pogrzebowych dostatecznej, minimalnej ilości osób.

https://portal-informacyjny.com/uslugi-pogrzebowe-na-nowo-i-znacznie-lepiej/

„Raport o stanie usług funeralnych posłużył do nadania intensywności prac nad nowym projektem ustawy Prawo Pogrzebowe, której pierwotne korzenie sięgają lat 30 poprzedniego stulecia.” – Przypomina Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. – „Mija już prawie 5 lat od przedstawienia głównych wniosków z dokumentu, a związany z zatrudnieniem problem w branży funeralnej cały czas narasta.” – Twierdzi Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Przedstawia on wyliczenia, które pokazują, co składa się na ten problem, dotyczący nawet do 20.000.000 osób rocznie, bo tyle średnio, według szacunków organizacji, uczestniczy w pogrzebach.

„Już w roku 2019 raport o stanie usług funeralnych dostrzegał stratę dochodów, dla Skarbu Państwa, z tytułu nie wystawianych faktur za usługi, braku zatrudnienia czyli tzw. pracy na czarno na 960.000.000 zł w skali jednego roku. Dzisiaj powyższa kwota urosła, i to podwójnie. – Szacuje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Według niego tak drastyczny wzrost spowodowały m.in.  pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, obecna sytuacja związana z wojna rosyjsko-ukraińską oraz wzrost inflacji, a także starzejące się, z roku na rok, społeczeństwo oraz rosnące ceny usług pogrzebowych, związane z coraz wyższym kosztem utrzymania poszczególnych zakładów.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

„Różnica w ilości zgonów a tym samym wykonanych usług pogrzebowych, między rokiem 2019 a 2022, to prawie 40.000, bowiem w 2019 było to 409.000., zaś w 2022 – już 448.000” – Przytacza dane Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Przypomina też, że organizacja wielokrotnie sygnalizowała już, że tylko co czwarte przedsiębiorstwo pogrzebowe zatrudnia w różnej formie pracowników, wykazując to w deklaracjach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego i tutaj skala strat dla Skarbu Państwa jest – według niego – ogromna, biorąc pod uwagę, że obecnie funkcjonuje na rynku około 4.500 przedsiębiorstw pogrzebowych, około 6.000 kamieniarskich i grabarskich czy 2,000 różnej wielkości przedsiębiorstw produkujących trumny i utensylia pogrzebowe.

„Cała branża pogrzebowa to około 100.000 osób i jeśli szacuje się, że składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego odprowadzane są tylko za 25 proc. ogółu pracowników, daje to ogromną „szarą strefę”. – Ocenia dane Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Według jej wyliczeń, z samych tylko nieodprowadzonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to w skali miesiąca kwota 106.386.000 złotych, a w skali roku to już 1.276.632.000. – Do tego doliczyć trzeba jeszcze 4.9 proc. płatnej składki zdrowotnej oraz podatek od pracownika do Urzędu Skarbowego.” – Oblicza Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Nadchodzi Koroner

Za dalszy ciąg strat, dla Skarbu Państwa, spowodowanych przez „szarą strefę” w branży funeralnej są odpowiedzialni, według Roberta Czyżaka, także te przedsiębiorstwa, które albo w ogóle nie wystawiają faktur, i tak dzieje się np. przy usługach grabarskich czy kamieniarskich, lub podmioty, które wystawiają faktury tylko na część zrealizowanych przez nie usług. – „I tutaj mamy pozostałą kwotę, licząc lekką ręką około 1.000.000.000 złotych.” – Szacuje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wskazuje on też, że wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo Pogrzebowe pozwoli, w końcu, na osiągnięcie pewnych, i to znacznie wyższych niż dziś, standardów, które już dawno powinny obowiązywać w tym jakże wrażliwym sektorze.

„Dzięki nowelizacji ustawy Prawo Pogrzebowe powinny zniknąć z rynku nieuczciwe przedsiębiorstwa oraz te, które w sposób bezwzględny narażają rodziny osób zmarłych na poniesienie dodatkowych, a do tego wątpliwych, kosztów.” – Przewiduje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, przypominając, że każdy zetknął się na pewno z brakiem profesjonalizmu w branży funeralnej, począwszy np. od grabarza, a skończywszy na usługach kamieniarskich.

Szersze grono uprawnionych do otrzymania świadczenia

„W przestrzeni publicznej pojawiają się bowiem przecież liczne komentarze i artykuły dotyczące naruszenia dóbr osobistych rodzin osób zmarłych.” – Przewiduje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Jego zdaniem sytuację w poprawić powinno pojawienie się instytucji koronera, co wpłynie na usprawnienie działania służb pogrzebowych. – „Słyszymy dziś o częstych przypadkach braku lekarza, który mógłby stwierdzić zgon osoby zmarłej, a trwa to niejednokrotnie od kilku do kilkunastu godzin.” – Szacuje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i zwraca też uwagę, że nowelizacja ustawy Prawo Pogrzebowe to także nowe, znacznie lepsze niż dziś, standardy w samych przedsiębiorstwach pogrzebowych. – „Według znowelizowanych przepisów każdy przedsiębiorca musi dysponować odpowiednim zapleczem tak, aby w sposób właściwy i godny móc przygotować i przechować ciało aż do czasu pogrzebu.” – Uważa Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Znowelizowana ustawa Prawo Pogrzebowe przewiduje także zniesienie konieczności odprawy konsularnej trumien i urn, w polskich placówkach dyplomatycznych, na całym świecie. – „Dziś ta procedura stanowi poważny problem logistyczny i często wiąże się z pokonywaniem dodatkowych, czasem bardzo długich, odcinków drogi tak, aby owy warunek został spełniony. Koszty za to ponosi obecnie do tego rodzina osoby zmarłej?” – Wyjaśnia Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Jak wskazuje, kolejna, bardzo dobra zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej karty zgonu elektroniczną kartą, co spowodować ma w znacznym stopniu ulepszenie całego obiegu dokumentacji. – „Właśnie w ten sposób rodziny osób zmarłych będą mieć ułatwioną samą organizację całej ceremonii pogrzebowej.” – Uważa Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

W znowelizowanej ustawie Prawo Pogrzebowe uregulowana zostać ma także działalność ośrodków kremacyjnych, które obecnie działają według własnych zasad. – „Aktualnie do otwarcia krematorium nie jest wymagany obecnie operat środowiskowy, co pozostawia dużo do myślenia…..” – Sugeruje Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Polska Izba Branży Pogrzebowej powstała 7 lutego 2018 r. Organizacja została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Skupia przedsiębiorstwa z potencjałem – liderów na swoich rynkach. Organizacja unika w swoich szeregach ludzi kontrowersyjnych, budzących złe emocje.

Wspólnym celem członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej jest rozwój poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń oraz integracja. Stowarzyszenie nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem pomagającym przedsiębiorstwom pogrzebowym w codziennej działalności.

Światowy Dzień Nerek – zadbaj o swoje zdrowie!

Główne zadania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej to: pomoc i wsparcie Członków Izby przez jej Biuro od strony prawnej i organizacyjnej, reprezentowanie interesów Członków Izby na zewnątrz, szczególnie w sporach z ich konkurentami, w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, szpitalami, itp., podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń i konferencji, wspieranie Członków Izby w budowaniu ich silnej, rozpoznawalnej marki poprzez certyfikowanie, rekomendowanie i wspieranie w ich rozwoju.

Centrum Informacji /Maz/ 15.03.2023