CSR może przynosić korzyści przedsiębiorstwu

 

Miałem przyjemność i zaszczyt być moderatorem panelu „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Korzyści dla przedsiębiorstw” podczas  IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Jak się okazało temat dyskusji okazał się kontrowersyjny.

 

W panelu „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Korzyści dla przedsiębiorstw” podczas IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni byli w kolejności alfabetycznej: Agata Górnicka – Dyrektor ds. realizacji z otoczeniem, Polski Koncern Naftowy Orlen, Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Wiesław Labuda – Prezes Zarządu Fundacji Lotos, Lidia Marcinkowska-Bartkowiak – Dyrektor Naczelny Komunikacji KGHM Polska Miedź, Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i Barbara Socha – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Społecznej.

 

https://wizjarozwoju.pl/tv/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-korzysci-dla-przedsiebiorstw/

 

W Polsce wymiennie stosuje się terminy społeczna odpowiedzialność z angielskim odpowiednikiem Corporate Social Responsibility. Najczęściej używa się jednak skrótu CSR. Ukazuje się nawet periodyk „Raport CSR”. Ciekawe, że skrót SOB praktycznie nie w literaturze nie występuje.

O społecznej odpowiedzialności biznesu, pewnie nie wiem wszystkiego, ale wydaje mi się, że dużo. Zajmuję się tą problematyka od kilkunastu lat, a nawet jestem autorem kilku tekstów naukowych i publicystycznych na ten temat. Dlatego kiedy organizatorzy IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zaproponowali temat „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Korzyści dla przedsiębiorstw” byłem zaskoczony. Moje zdziwienie brało się z tego, że jednym z podstawowych założeń filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu jest to, że jest to realizacja altruistyczna, bezinteresowna, dostawiona wyłącznie na korzyści interesariuszy, a nie animatora przedsięwzięcia, a zatem nie powinna przynosić zysku przedsiębiorstwu. Korzyści to jednak nie koniecznie zyski. Dlatego też pomysł na panel uznałem za ogromnie intrygujący.

 

Ten brak zysku sprawia, że w wielu przedsiębiorstwach społeczną odpowiedzialność biznesu traktuje się jako dopust boży. Aktywność w tym zakresie wiąże się z kosztami, które nie nie przynoszą zysku. Jeśli tak się dzieje to wiąże się do z nieuchronnie z obniżeniem w jakieś mierze konkurencyjności.

 

https://agencja-informacyjna.com/pracodawca-godny-zaufania-w-nowej-odslonie/

 

Wśród korporacji powstała jednak moda na społeczną odpowiedzialność biznesu. Po pierwsze jest określony trend w polityce prowadzenia przedsiębiorstw. Takie są też oczekiwania wobec biznesu, aby włączył się w tworzenie harmonijnego ładu odszedł od idei „zysku za wszelką cenę”. W gospodarce, w której coraz trudniej konkurować w zakresie jakości i ceny doszło do rywalizowania w innych bardziej wysublimowanych obszarach takich jaki wizerunek, Marketing narracyjny i właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

W czasie dyskusji Pani Agata Górnicka – Dyrektor ds. realizacji z otoczeniem z Polskiego Koncernu Naftowego Orlen przytoczyła podejmowane przez spółkę działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W konkluzji stwierdziła, że są one pozytywnie odbierane przez klientów. To zaś wzmacnia siłę marki, przez co staje się ona bardziej wartościowa. Polski Koncern Naftowy Orlen jest spółka notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i pozytywnie odbierane  przez interesariuszy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w efekcie końcowym przekładają się wzrost kursu akcji. Stąd też wywód, że CSR może przynosić korzyści przedsiębiorstwu.

 

Taki pogląd wywołał lekką konsternacje i zadumę, albowiem efekt osiągany przez Polski Koncern Naftowy Orlen wydaje się sprzeczną z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Istnieje poważne ryzyko, że będą podmioty, które będą podejmować szereg działań z tego zakresu dla podniesienia swojej wartości. Cóż, jeśli działanie prospołeczne może się opłacać, to wydaje się, że nie ma w tym nic złego. Z pewnością jednak cienka granica pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu i marketingiem społecznie odpowiedzialnym zaciera się coraz bardziej.

 

W czasie debaty Pani Barbara Socha – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Społecznej zauważyła, że w całej idei społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględnienie się szereg ważnych Spraw, jednak nikt nie myśli w tym kontekście o rodzinie jako wartości, którą należy chronić i pielęgnować. W tym zakresie przedsiębiorcy mają faktycznie dużo do powiedzenia i działania. Pracownicy-rodzice są mniej dyspozycyjni przez co mogą mieć teoretycznie mniejszą wartość dla przedsiębiorstwa. Jednak to błędne założenie. Są już zresztą przykłady, że przedsiębiorstwa myślą o pracownikach-rodzicach: są okazjonalne paczki, tworzy się przedszkola itd. Jak na razie są to jednak działania incydentalne. Brakuje spójnej koncepcji jak organizować pracę, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników-rodziców, a jednocześnie zapewnić im komfort funkcjonowania.

 

Zielony Ład zbadany przez Raport CSR

Podsumowując dyskusję „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Korzyści dla przedsiębiorstw” warto zauważyć, że korzyść to nie zysk, a jeśli zysk to niekoniecznie należy go krytykować. Ważne jest jednak aby na pierwszym miejscy była altruistyczna i szczera idea. Ponadto temat dyskusji wcale nie przesądzał o tym, że przedsiębiorstwa mają odnosić korzyści.

 

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

 

Centrum Informacji refleksje Jak się zarabia 29.08.2021

Related Post