Czas składania wniosków do Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

 

Centrum Informacji: Już tylko do 30 września 2023 r. można wysyłać zgłoszenia do XIII Konkursu o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Przedsięwzięcie ma ma już 14 lat. Konkurs promuje dobre praktyki w zakresie praw pracowniczych i polityki socjalnej w Polsce, rozstrzygnie w jakiej kondycji jest dziś rynek pracownika i pracodawcy.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

KonkursPracodawca Godny Zaufania” promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność firmy. Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł w jednej z 10 kategorii, takich jak: motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. Firma musi zatrudniać też, co najmniej 50 pracowników, choć ten wymóg nie dotyczy kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). Organizatorzy III KonkursuPracodawca Godny Zaufania” wyróżnią także przedstawicieli mediów, dziennikarzy, którzy promują pozytywne rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej i wartości odpowiedzialnego biznesu.

Zgłoszenie kandydatur do XIII KonkursuPracodawca Godny Zaufania” należy wysłać za pośrednictwem strony konkursu, na której znajduje się formularz: pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/. Po wypełnieniu dokumentu należy zaznaczyć kategorię Konkursu i wypełnić ankietę. Zgłoszenie trafi do Kapituły XIII KonkursuPracodawca Godny Zaufania”, w której biorą udział takich organizacji jak: Instytutu Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator kongresu społeczno-ekonomicznego Welconomy Forum in Toruń), Hasco-Lek, Polskie Towarzystwo Ekonomicznego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Uroczysta Gala XIII KonkursuPracodawca Godny Zaufania”, na której zostaną przedstawieni zwycięzcy odbędzie się 8 listopada 2023 r. podczas gali w Warszawie.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Patronat honorowy nad XIII KonkursemPracodawca Godny Zaufania” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Minister Edukacji i Nauki, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Prezydent m.st. Warszawy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek S.A., a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Centrum Informacji, /KAM/ 6.09.2023