Dzień Szczęścia – oby był każdego dnia!

Święto Międzynarodowy Dzień Szczęścia zostało ustanowione w lipcu 2011 roku roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji 65/309. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na dążenie do prowadzenia pomyślnego życia i osiągnięcie dobrobytu przez ludzi. Szczęście i dobrobyt są podstawowymi celami, które powinny być uwzględniane w państwowych politykach społecznych.

Międzynarodowy Dzień Szczęścia (ang. International Day of Happiness), jest obchodzony 20 marca. “Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka” stwierdziło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) rezolucją A/RES/66/281 w dniu 28 czerwca 2012 roku.

Doprowadzenie do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii himalajskiego królestwa Bhutanu. Państwo to już od 1972 stosuje wskaźnik szczęścia narodowego (GNH), służący do oceny jakości życia w sposób bardziej holistyczny niż powszechnie stosowany wyłącznie ekonomiczny wskaźnik Produktu Krajowego Brutto (ang. GDP), który więcej może mówić o potencjale gospodarczym lub dobrobycie, co nie koniecznie musi przekładać się na poczucie szczęścia ludzi.

Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Szczęścia ma za zadanie wskazania, że na poczucie szczęścia, poza kondycją ekonomiczną ma znaczenie kompleksowe, sprawiedliwe i zrównoważone podejście do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walka z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.

Przesłanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 20 marca 2013 r.: „Dążenie do szczęścia leży u podłoża wszelkich ludzkich starań. Ludzie na całym świecie pragną prowadzić szczęśliwe i spełnione życie w harmonii z naturą, życie wolne od strachu i niedostatku. Jednakże, dla zbyt wielu ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie osiągnięcie podstawowego standardu życiowego wciąż pozostaje poza zasięgiem. Dla jeszcze większej liczby osób powracające kryzysy społeczno-gospodarcze, przemoc i przestępczość, degradacja środowiska oraz coraz większe skutki zmian klimatu stanowią stałe zagrożenie. Podczas ubiegłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyznały, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju wymaga zastosowania zbilansowanego podejścia i zintegrowania jego trzech filarów: wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska. Uznano, że przy podejmowaniu decyzji powinno brać się pod uwagę więcej wskaźników rozwoju, niż tylko produkt krajowy brutto. Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki tych państw, które dążą do opracowania polityk opartych na kompleksowych wskaźnikach dobrobytu. Zachęcam pozostałe państwa do podążenia za tym przykładem. W tym pierwszym Międzynarodowym Dniu Szczęścia umocnijmy nasze zobowiązanie do zapewnienia inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz odnówmy nasze przyrzeczenie do pomagania ludziom. Przyczyniając się do dobra ogółu, sami się wzbogacamy. Współczucie i działania pozwalają ludziom osiągnąć szczęście oraz budować przyszłość, jaką chcemy mieć.

Zagadnienie szczęścia jest też uwzględniane przez sztukę. Przykładem może być wiersz, którego autorem jest Juliusz Erazm Bolek, laureat Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO (ang. skrót od United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, po polsu oznacza Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury). Poeta do pojęcia odniósł się w wierszu “Szczęście”. Utwór był na tyle inspirujące, że grupa młodych filmowców stworzyła na jego podstawie teledysk.

Centrum Informacji /DEC/ 20.03.2021

Related Post