EDUinspiracje Media – „Pasja działania”.

 

Centrum Informacji: EDUinspiracje Media to konkurs, który jest adresowany do dziennikarzy, blogerów, youtuberów, influencerów oraz innych twórców internetowych, którzy potrafią w atrakcyjny sposób przekazać najważniejsze wartości informacyjne, wykazując się kreatywnością oraz indywidualnym stylem. Tematem przewodnim jest „Pasja działania”. Ten konkurs to idealna platforma dla tych, którzy w sposób przystępny, zrozumiały i atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi.

Praktyki i staże dziennikarskie

Organizatorzy konkursu EDUinspiracje Media 2023 mają nadzieję, że zostaną zgłoszone prace dotyczące działalności zarządzanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a także programów takich jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning, Worlds Skills Poland.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach konkursu EDUinspiracje Media zamierza wyróżnić prace, które inspirują, informują, edukują i prowokują do myślenia, zwracając uwagę na istotne kwestie i wyzwania, jak również sugerują możliwe rozwiązania i nowe ścieżki dla przyszłości edukacji.

Akademia Zarządzania i Rozwoju

Na konkurs EDUinspiracje Media 2023 można zgłaszać prace zrealizowane w różnych formach, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, w tym tekstu, audycji radiowych i materiałów filmowych. Prace do konkursu EDUinspiracje Media mogą zgłaszać zarówno indywidualni dziennikarze, jak i całe redakcje, a także twórcy internetowi – niezależnie czy działają na platformach blogowych, na portalach filmowych, czy też jako influencerzy na różnych platformach mediów społecznościowych. W konkursie mogą uczestniczyć materiały w różnych formach, m.in.  teksty, audycje radiowe, materiały filmowe, które zostały rozpowszechnione po 1 stycznia 2022 r.

Laureatów konkursu EDUinspiracje Media 2023 wybiera Kapituła Konkursu, wyznaczona przez Narodową Agencję. Reprezentują ją m. in.: prof. Krzysztof Zanussi – reżyser, prof. Artur Rot – Kierownik Katedry Katedry Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wojciech Surmacz – dziennikarz, prezes Polskiej Agencji Prasowej i Wojciech Białek – ekonomista. Zgłoszenia na konkurs są przyjmowane do 15 października 2023 roku, a oceniane będą tylko prace spełniające wymogi formalne. Wyniku konkursu EDUinspiracje Media, zostaną ogłoszone na uroczystej gali, w czwartek, 30 listopada 2023 r. w Warszawie.

Centrum Informacji, /KAM/ 13.10.2023