Ekologiczny Powiat Pilski

 

Na X Kongresie Perły Samorządu 2022 w Gdyni organizowanym przez dziennik „Gazeta Prawna” i Miasto Gdynia prestiżowe wyróżnienie otrzymał Powiat Pilski za za działania proekologiczne i budowanie marki Ekopowiat.

 

Powiat Pilski numer 1!

 

Jest to trzecia edycja konkursu „Samorządowy lider komunikacji i promocji”. Była ona była poświęcona działaniom, za pomocą których władze lokalne starały się dotrzeć do mieszkańców, przedsiębiorców czy innych grup. Starostwo Powiatowe w Pile znalazło się w wąskim gronie kilkudziesięciu polskich samorządów, takich miast jak Poznań, Gdynia czy Katowice, które otrzymały wyróżnienie. Oceniano przede wszystkim pomysł, dzięki któremu udało się dotrzeć do odbiorców, a także wybranie sposoby komunikacji i osiągnięte efekty.

 

„Realizowany przez Powiat Pilski projekt „Ekopowiat” został uhonorowany za zwrócenie uwagi na najważniejsze wyzwania ekologiczne jak ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi czy zapobieganie zmianom klimatu.” – Uważa Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski, który odebrał nagrodę. – „Doceniono także połączenie społecznej kampanii ekologicznej z kampanią promującą aktywny i zdrowy styl życia, które skierowane są do wszystkich mieszkańców gmin powiatu pilskiego – od juniora do seniora.” – Wyjaśnia Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski, który odebrał nagrodę.

 

Atrakcyjna ścieżka

 

 „Chciałbym zwrócić uwagę, że Powiat Pilski od 2018 roku prowadzi szerokie działania edukacyjne i promocyjne na rzecz ochrony środowiska, realizując projekty Eko-Edukacji w Powiecie Pilskim (obecnie II etap). Łączna wartość obu projektów wynosi 3.400.000 zł, w tym 2.500.000 mln zł to wkład unijnych funduszy.” – Przypomina Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „ W ramach projektu Eko-Edukacji utworzono m.in. Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile, które stale jest doposażane w nowoczesny sprzęt do wykonywania ciekawych doświadczeń na zajęciach z ekologii prowadzonych zarówno dla uczniów szkół średnich oraz przedszkolaków i seniorów.” – Wylicza Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

 

Powiat Pilski wybudował ścieżki edukacji ekologicznej przy Starostwie Powiatowym, podobnie przy szkołach średnich i powstają już kolejne, m.in. przy Zespole Szkół Budowalnych i Zespole Szkół Technicznych w Pile. Rozbudowano ośrodki edukacji ekologicznej w nadleśnictwach, na leśnych szlakach turystycznych powstały punkty informacyjne i miejsca rekreacji.

 

Niech żyją kwietne łąki!

 

Niebawem powstanie bardzo atrakcyjny Punkt Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile. Do tego w mediach prowadzona jest kampania społeczno-edukacyjna na temat zachowań proekologicznych skierowana do mieszkańców gmin powiatu pilskiego.

 

Centrum Informacji /DEC/ 25.05.2022

Related Post