Emitel i jego dobre praktyki

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało po raz 19. raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Odpowiada on na pytania, jak wyglądał odpowiedzialny biznes w roku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W raporcie opublikowanym przez FOB po raz kolejny znalazły się dobre praktyki z zakresiu społecznej odpowiedzialnosci biznesu, podejmowane przez firmę Emitel, największego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. miała ogromny wpływ na gospodarkę i codzienne życie wszystkich Polaków. Dlatego Emitel podjął szereg działań w jej kontekście.

Co bardzo ważne – dla polskich władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. telewizja i radio to jedne z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem, a dla wielu Polaków, szczególnie seniorów, to jedyne źródła informacji. Dlatego ogromnie ważne dla Emitela było utrzymanie ciągłości świadczenia usług emisji, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich partnerów spółki. W sumie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialneg Biznesu uwzględniono 15 praktyk długoletnich i 9 nowych, wdrażanych w Emitelu w 2020 r. Wśród nich są takie jak: gotowość do niesienia pomocy, wsparcie psychologiczne pracowników, promocja zdrowia czy aktywność sportowa.

„W Emitelu społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy nie tylko jako okazywanie troski naszym pracownikom, ale także szerzej – jako pomoc innym i umiejętność uruchamiania działań w zależności od bieżących potrzeb, a takie pojawiły się w związku z koronawirusem.” – Wyjaśnia Andrzej J. Kozłowski – prezes  zarządu Emitel. – „Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych przez nas inicjatyw. Żadne nie były przypadkowe, co potwierdza raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedizalnego Biznesu, wpisując je na listę dobrych praktyk. Mamy określoną strategię i działamy według przyjętych założeń, bo wiemy, że zaufanie, które zbudujemy dziś, będzie procentowało w przyszłości. Wielokrotnie podkreślałem, że prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny i w 2020 roku przyszło nam z tej odpowiedzialności zdawać egzamin. Myślę, że Emitel zdał ten egzamin bardzo dobrze.” – Opowiada Andrzej J. Kozłowski – prezes  zarządu Emitel.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku.

Jest przeglądem aktywności orgnizacji, które zgłosiły swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialnosci bizesu, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Najnowsza edycja zawiera 1.958 przykładów dobrych praktyk, w tym 1.013 nowych, zgłoszonych po raz pierwszy oraz 945 praktyk długoletnich, opublikowanych już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowanych także w minionym roku.

Centrum Informacji /KAM/ 17.04.2021