EuroSkills – najważniejsze wydarzenie międzynarodowe w Polsce w 2023 r.

 

Centrum-Informacji.com Przez wiele lat, po 1989 roku, szkoły zawodowe i szkoły średniego szczebla o profilu technicznym w Polsce straciły na znaczeniu. Przez ten czas, ten typ edukacji traktowany był zaniedbywany. Dopiero od kilku laty sytuacja zaczęła się poprawiać, głównie za sprawą ogromnym zapotrzebowanie na wykwalifikowanej kadry technicznej.

Za blisko 90 dni odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023

Od lat nadal najpopularniejszym typem szkół średnich są licea ogólnokształcące. Niemniej w ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowuje się sukcesywny wzrost liczby specjalnych szkół przysposabiających do pracy. W wyniku reformy edukacji zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. W roku szkolnym 2018/19 działało 1.578 branżowych szkół I stopnia dla młodzieży oraz funkcjonowały 522 szkoły przysposabiające do pracy. Do branżowych szkół I stopnia uczęszczało łącznie 146.000 uczniów (w tym uczniowie oddziałów zasadniczych szkół zawodowych). Ponadto liczba uczniów istniejących ponad 1.800 techników sięgnęła ok. 600.000.

Ciekawą formę podnoszenia zainteresowania kształceniem i szkoleniem branżowym są olimpiady i konkursy umiejętności zawodowych. Tego typu inicjatywy mają praktyczny charakter, przy okazji pozwalają uczestnikom zaprezentowanie swoich umiejętności zawodowych przed rówieśnikami z całego świata, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji branżowych. Takie wydarzenia zmieniają schematyczne postrzeganie kształcenia w szkołach branżowych, budzą zainteresowanie i ponoszą prestiż tej formy nauki. Ponad to promują ścisłą współpracę szkół i pracodawców, przez co tworzą, w przyszłości, perspektywę zatrudnienia.

Eksperci AZiR doradzają jak wybrać zawód?

Przykładem takiego spektakularnego wydarzenia, podnoszącego, w oczach opinii publicznej, prestiżu szkolnictwa zawodowego i branżowego w Europie, które wkrótce będzie miało miejsce w Polsce będą Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills. Są to największe w Europie zawody umiejętności branżowych. Dla Polski jest to najważniejsze wydarzenie międzynarodowe od czasu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills odbędą się, po raz pierwszy, w Gdańsku, w dniach 5-9 września 2023 r. Rywalizować w nich będą uczniowie, studenci oraz osoby pracujące (w wieku od 18 do 25 lat). Łącznie wystąpi ponad 600 zawodników, reprezentujących 32 państwa, którzy zmierzą się w 43 konkurencjach, podzielonych na 6 obszarów:

  • technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria,
  • technologia budownictwa,
  • transport i logistyka,
  • usługi społeczne i osobiste,
  • sztuka i moda.

Polskę będzie reprezentować 43 zawodników, którzy wystartują aż w 37 konkurencjach.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Wydarzenie Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills wpisują się w obchody Europejskiego Roku Umiejętności. Inicjatywa ma na celu zmierzenie się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest niedobór specjalistów, który dotyka rynków pracy w całej Unii Europejskiej. Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills odbędą się w AmberExpo Gdańsk oraz na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Wydarzenie będzie obserwować 100.000 widzów z całej świata.

„Inicjatywa Mistrzostw Młodych Profesjonalistów WorldSkills powstała ponad 70 lat temu w Królestwie Hiszpanii.” – Przypomina Paweł Poszytek – dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest głównym organizatorem EuroSkills w Polsce. – „Wyjątkowość tego przedsięwzięcia polega m.in. na wymianie doświadczeń, nawiązywaniu relacji międzynarodowych, promowaniu najnowszych technologii i międzynarodowego know-how, a także zaangażowaniu kluczowych podmiotów – szkół zawodowych, techników, uczelni zawodowych, sponsorów oraz przedstawicieli władz oraz biznesu. Od lat pragniemy przede wszystkim promować praktyczne zawody, które są przyszłością lokalnej gospodarki, poprzez organizację międzynarodowych konkursów.” – Wyjaśnia Paweł Poszytek – dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest głównym organizatorem EuroSkills w Polsce.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Poszytek dodaje: – W  tym roku gospodarzem EuroSkills, największego na świecie konkursu umiejętności branżowych po raz pierwszy będzie Polska. Wydarzenie wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Umiejętności, inicjatywy mającej na  celu zmierzenie się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest niedobór specjalistów, z którym borykają się pracodawcy nie tylko w Polsce, ale całej Unii.

Na Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills w 2023 r. do Gdańska przyjadą uczniowie, studenci, nauczyciele oraz przedsiębiorcy, pracodawcy i przedstawiciele organizacji branżowych. Ponadto, jako wydarzenie towarzyszące zawodom EuroSkills 2023 odbędzie się 7 września VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego. Podczas paneli i dyskusji kongresowych poruszone zostaną tematy odnoszące się do globalnych trendów w edukacji: innowacyjnej ekonomii, edukacji klimatycznej, transformacji cyfrowej, uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz włączenia społecznego i różnorodności.

Centrum Informacji, /dec/ 22.07.2023