Fake newsy szkodzą biznesowi

Rozmowa z Tomaszem Dąbrowskim prezesem spółki Drogowiec-PL

Panie Prezesie do czego służy przerwa techniczna w drukarni Drogowiec-PL?

Tak jak wszystkie przerwy do uporządkowania bieżących spraw, analizy procesów biznesowych i konserwacji maszyn oraz urządzeń.

Jakie przyniosła efekty?

Przerwa techniczna jeszcze trwa. W trakcie bieżącej produkcji jest duża trudność w logicznym, funkcjonalny, sprawnym i wydajnym ułożeniu procesów produkcyjnych. W tej chwili identyfikowane są punkty krytyczne. Maszyny wymagają konserwacji. Nie można jej przeprowadzać w czasie kiedy pracują. Mogę jednak już powiedzieć, że dotychczasowe efekty przerwy technicznej są korzystne.

Podobno jednak w przypadku Drogowiec-PL przerwa techniczna jest podejrzana bo dochodzi do demontażu maszyn?

To są kłamstwa. Ani jedno z urządzeń nie tylko nie opuściło zakładów w Kielcach i Kajetanowie, ale nawet nie rozpoczął się proces demontażu. Być może ta plotka ma swoją przyczynę w rezygnacji maszyny Indygo Hewlett Packard. Było to działanie ekonomiczne. Miesięczny koszt leasingu tego urządzenia to ponad 100.000 zł, a koszty serwisu to kolejne 20.000, nawet na taką część maszyna nie zarabiała na siebie. Utrzymywanie tego urządzenia tylko pogarszało sytuację Spółki.

Właśnie mówi się, że od czasu pojawienia się nowych właścicieli w drukarni, sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu.

Kondycja drukarni była zła od kilku lat. Składały się na to nierentowne inwestycje, niska wydajność pracy i zła organizacja pracy. Do tego dochodziło jeszcze realizowanie zlecenie poniżej kosztów produkcji. Zmiany właścicielskie miały doprowadzić do poprawy kondycji. Jednak to nie jest możliwe do zrealizowania w kilka miesięcy. W 2019 roku działalność drukarni była finansowana z innych aktywności przedsiębiorstwa oraz wspierania Spółki kapitałem zewnętrznym. Takie rozwiązania można stosować doraźnie, a nie stale.

Podobno pracownicy spółki Aurora Management, do niedawna Drogowiec-PL, złożyli do Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód zawiadomienie o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa przez spółkę, w której pracują.

Nie wiem o jakich pracownikach mowa ani o jakich przestępstwach? Drogowiec-PL nie zmienił nazwy i spółka nadal działa. Skontaktowałem się z prezesem Aurora Management, który powiedział, że jego przedsiębiorstwo nie tylko nie zatrudniło żadnego pracownika z Drogowiec-PL, ale w ogóle nie zatrudnia żadnego pracownika. Wynika z tego, że te informacje są fałszywe.

O drukarni pojawiają się negatywne informacje w internecie.

Rzeczywiście mają miejsce takie wypowiedzi. Jednak wszystkie one, podobnie jak tajemniczy pracownicy Aurora Management, są anonimowe. Internet pełen jest hejtu i fake newsów czyli fałszywych informacji, niestety dotyczy to również spółki Drogowiec-PL. Jest to bardzo szkodliwe, ponieważ tego typu opinie płoszą klientów, a ostatni tekst, pełen kłamstw i oszczerstw, w jednym z portali kielecki, doprowadził do wycofania się z rozmów branżowego inwestora. Dodam, że kielecki portal do tej pory nie zastosował się do prawa prasowego i nie zamieścił sprostowania. W tej sprawie nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę na drogę sądową. To poważna strata, bo gdyby nie ten tekst już od kwietnia 2020 roku Drogowiec-PL miałby potrzebne wsparcie. Ten tekst spowodował, że z rozmów wycofał się poważny inwestor branżowy.

Co z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników.

W tej chwili przedsiębiorstwo ma wiele niespłaconych zobowiązań u kontrahentów. W miarę jak zaczną spływać pieniądze sukcesywnie będą wypłacane zaległe wynagrodzenia.

Co dalej?

Rozważane są różne rozwiązania. Plotki i pomówienia bardzo przeszkadzają w prowadzeniu poważnych rozmów, więc jest mi trudno o tym rozmawiać. Mogę tylko powiedzieć, że niebawem planowane jest wznowienie działalności, ale realizowanej już o inne modele procesów produkcyjnych niż było to do tej pory.

Rozmawiał Jarosław December

 

Centrum Informacji / gospodarka / 06.03.2020

Related Post