Ferrero realizuje swoje zobowiązania dotyczące redukcji opakowań

 

Ferrero podpisał się pod nowym dokumentem Złote Zasady Projektowania opracowanym przez Forum Towarów Konsumenckich (Consumer Group Forum − CGF) w ramach planu przeciwdziałania wykorzystywaniu plastiku, który staje się odpadem.

 

Grupa Ferrero realizuje kolejne kroki w realizacji swojego zobowiązania, w wyniku którego do 2025 roku 100 proc. jej opakowań będzie nadawało się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W ramach tych działań koncern ogłosił nawiązanie globalnej współpracy z organizacjami Holy Grail 2.0 i CGF oraz wprowadzenie nowego, cieńszego materiału opakowaniowego dla produktów Kinder Bueno.

 

Grupa Ferrero podpisała dokument zawierający nowe Złote Zasady Projektowania Koalicji na rzecz Ograniczenia Odpadów Tworzyw Sztucznych działającej w ramach CGF, podejmując tym samym kolejne zobowiązanie do zweryfikowania i przeprojektowania istotnych elementów swoich opakowań. Jako wieloletni partner CGF, Ferrero podziela wizję organizacji, zgodnie z którą przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym wymaga nowego podejścia do wykorzystania plastiku, od produkcji, przez konsumpcję i ponowne użycie, po recykling i utylizację. Ferrero podkreśla potrzebę pozytywnych zmian na całym świecie.

 

Ferrero dołącza w charakterze partnera stowarzyszonego do organizacji Holy Grail 2.0, wspieranej przez AIM − Europejskie Stowarzyszenie Marek, podkreślając swoje zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań dla sortowania opakowań plastikowych inwestując w projekty pilotażowe, mające na celu wyeliminowanie obecnych luk w technologii sortowania. Projekt ma na celu wykazanie skuteczności technologii cyfrowego znakowania wodnego w dokładnym sortowaniu odpadów, co pozwoli na bardziej wydajny i wyższej jakości recykling.

 

W tym pilotażowym projekcie, Ferrero dostrzega możliwość wprowadzenia sortowania tworzyw sztucznych wykorzystywanych do pakowania żywności, co z kolei przyczyni się do zwiększenia pozyskiwania materiałów z recyklingu, nadających się do ponownego wykorzystania, zgodnie z najlepszymi praktykami gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Zespół ds. Opakowań Ferrero, w ścisłej współpracy z wiodącymi dostawcami surowców, opracował nowy, cieńszy materiał opakowaniowy, który pozwala na zmniejszenie grubości opakowania o około 20 proc. w porównaniu do standardowych folii. Nowy, cieńszy materiał opakowaniowy zostanie wprowadzony dla wybranych produktów, takich jak Kinder Bueno, co doprowadzi od 2022 roku do rocznej redukcji o około 550 ton materiałów opakowaniowych, oraz do zmniejszenia emisji CO2 o około 1.450 ton w porównaniu z poprzednim opakowaniem. Ferrero spodziewa się, że w nadchodzących latach nowe materiały przyniosą dalsze korzyści dla środowiska.

 

Ferrero wprowadza we Włoszech nowy projekt pilotażowy, w ramach którego produkty piekarnicze Kinder, w tym Kinder Délice i Kinder Brioss będą pakowane innowacyjną metodą w folię papierową, nadającą się do recyklingu w krajowym strumieniu odpadów papieru. Jeśli projekt przyniesie oczekiwane rezultaty, opakowania papierowe zostaną zastosowane dla całej gamy produktów piekarniczych firmy na rynku włoskim.

 

Jest to kolejny ważny krok, który potwierdza zaangażowanie Ferrero w działania na rzecz redukcji wykorzystania tworzyw sztucznych. Przy projektowaniu i testowaniu nowego papierowego opakowania zastosowano rozwiązania opracowane naukowo, z wykorzystaniem metody oceny Aticelca. Rezultatem tej innowacji jest całkowita redukcja wagi opakowania o 80 proc. w porównaniu z poprzednio stosowaną folią z tworzywa sztucznego.

 

„W 2019 roku Ferrero zobowiązało się, że do 2025 roku wszystkie opakowania będą nadawać się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.” – Przypomina Fabio Mora – Globalny Dyrektor ds. Opakowań Grupy Ferrero. – „Jestem dumny widząc, że wiele w tej sprawie udało się już dokonać. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nawiązaliśmy współpracę z ponad 85 przedsiębiorstwami, w ramach projektu wprowadzania cyfrowych znaków wodnych HolyGrail 2.0, czyli transformacyjnym projekcie testującym na ile technologia cyfrowa może umożliwić lepsze sortowanie i wyższą jakość recyklingu opakowań. Dodatkowo, jestem dumy, że Ferrero podpisało dokument nowych Złotych Zasad Projektowania CGF w ramach kolejnego zobowiązania do analizy i przeprojektowania istotnych elementów naszych opakowań. Nowy, cieńszy materiał opakowaniowy produktów Kinder Bueno oraz testy opakowań na bazie papieru dla produktów piekarniczych Kinder są kolejnym dowodem ambicji Grupy Ferrero, aby przyspieszyć wdrożenie zrównoważonych innowacji i promować rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym.” – Mówi Fabio Mora – Globalny Dyrektor ds. Opakowań Grupy Ferrero.

 

Centrum Informacji /ART/ 5.08.2021

Related Post