Fliko wspiera nowoczesne zarządzanie nieruchomością

 

Fliko jest ekosystemem zintegrowanych rozwiązań wspierający sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami, przede wszystkim mieszkaniowymi. W sposób komplementarny zaspokaja on potrzeby każdego użytkownika, zarówno tego, który uczestniczy w procesie budowania społeczności, jak i tego, który zarządza nieruchomościami.

 

Ekosystem Fliko umożliwia zarządcom gromadzenie potrzebnych informacji, które pozwolą, aby w razie potrzeby, można było szybko podjąć odpowiednie działania, zaś właścicielom czy najemcom lokali zapewnia sprawną komunikację, zarówno między sobą, jak i z zarządcami nieruchomości. Cały proces przebiega online, w oparciu o zasoby chmurowe (chmura obliczeniowa – przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing) – model przetwarzania danych, oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzną organizację) – bez konieczności dzwonienia, czy osobistego spotkania.

 

 

Rozwiązanie to stworzyli i dziś oferują specjaliści, doświadczeni w branży nieruchomościowej, technologicznej oraz finansowej którzy swój start up nazwali właśnie Fliko. Z proponowanego przez nich narzędzia korzystać mają przede wszystkim zarządcy nieruchomości, przeznaczonych do najmu instytucjonalnego czy akademików, a także administratorzy obiektów i osiedli działający dla wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperzy.

Twórcy Fliko nazywają je „ekosystemem” zintegrowanych rozwiązań wspierających sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami. Stanowi ono bowiem skuteczne narzędzie, dzięki któremu wszystkie sprawy dotyczące zarządzanej przez administratora czy operatora najmu nieruchomości, a z drugiej strony mieszkańca, mogą zostać rozwiązane, i to bardzo szybko, np. bez potrzeby długiego oczekiwania na rozpatrzenie danej prośby, czy żądania użytkownika lokalu.

„Ekosystem Fliko to nowość, w codziennej komunikacji między zarządcą a mieszkańcami, jak i między samymi użytkownikami lokali.” – Wyjaśnia Ksawery Dzitko, jeden z twórców i właścicieli Fliko. – „Aby usprawnić procesy zarządcze, dotyczące obsługi nieruchomości i je przyspieszyć Fliko umożliwia kontakt mieszkańców z dostawcami usług, którzy współpracują z zarządcą i świadczą je na danej nieruchomości, np. z ochroną, serwisem sprzątającym, czy konserwatorem. Fliko to narzędzie, które „klientocentryczność” stawia na pierwszym miejscu. To, co przyświecało nam podczas tworzenia go to mieszkaniec jako kluczowa wartość. To właśnie jego głos i doświadczenia spowodowały, że dzisiaj dostarczamy cyfrowe rozwiązanie w obszarze nieruchomości, które ułatwia codzienne funkcjonowanie i buduje nowe doświadczenia, a także pozytywne emocje.” – Uważa Ksawery Dzitko, jeden z twórców i właścicieli Fliko.

Dostarczana przez ekosystem Fliko i partnerów tego startupu platforma tworzy swoistą przestrzeń, ułatwiającą codzienne życie w nieruchomościach, skupionych we wspólnotach mieszkaniowych lub przeznaczonych na wynajem, np. poprzez usprawnienie korzystania z przestrzeni wspólnej wraz z usytuowanymi w niej obiektami takimi jak garaż, przechowalnia rowerów, wózkownia, miejsca rekreacyjne (siłownia).

 

 

„Mieszkaniec ma do dyspozycji darmową aplikację, której zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie jego komfortu życia, usprawnienie procesów w ramach funkcjonowania nieruchomości, usprawnienie komunikacji, promowanie idei współdzielenia oraz wspieranie zachowań proekologicznych przez eliminację obiegu papierowego dokumentów, a wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej i spokojniej.” – Uważa Grzegorz Kuźlak, współtwórca i współwłaściciel Fliko.

Aplikacja Fliko składa się z modułów, np. rezerwacji (dotyczyć on może korzystania z części wspólnych nieruchomości, pralni, siłowni, miejsc rekreacyjnych i coworkingowych czy ładowarek elektrycznych), usuwania usterek (zgłaszanie ich z poziomu aplikacji zarówno dotyczących nieruchomości wspólnej, jak również samego lokalu mieszkalnego), parkingu (współdzielenie miejsc parkingowych), aktualności (dwukanałowa komunikacja na linii administracja – mieszkaniec, powiadomienia push i wiadomość mailowa – jako główne kanały informacyjne w temacie aktualności oraz ogłoszeń dotyczących nieruchomości z podziałem na różne kategorie komunikacji: informacja, ostrzeżenie, alert, spotkanie, zaproszenie).

Poszczególne moduły pozwalają też uprawnionym użytkownikom na uzyskanie w jednym miejscu informacji o terminach, wysokościach oraz strukturze opłat za czynsz, jak również informacji o aktualnym stanie zużycia mediów wraz ze szczegółowymi statystykami oraz płatności online. Fliko to przede wszystkim uproszczenie procesu zarówno dla administracji, jak i dla mieszkańców poprzez wyeliminowanie mnogości narzędzi do kontroli kosztów.

Osobny moduł poświęcony jest wszystkim dokumentom, związanym z nieruchomością. Mieszkańcy znajdą w nim potrzebne informacje, takie jak regulaminy, harmonogramy, instrukcje użytkowania np. sprzętu czy wyposażenia znajdującego się w lokalach lub częściach wspólnych, jak również dokumenty, dotyczące wyłącznie danego mieszkańca, jak protokoły, umowy, czy też rozliczenia czynszu. Kolejny moduł umożliwia wgląd w treść uchwał podejmowanych przez całą wspólnotę lub uprawnionych użytkowników lokali w sprawie funkcjonowania nieruchomości, głosowanie online oraz weryfikację statusu głosowania wraz z procentowym podziałem oddanych głosów. Następny moduł udostępnia zaś ankiety czyli cyfrowe narzędzie do budowy realnej społeczności, które umożliwia szybki i łatwy proces oddawania głosów przez mieszkańców w sprawach wspólnoty lub wynajmowanej nieruchomości.

„Dużym udogodnieniem dla naszych Klientów jest modułowa budowa Fliko, która pozwala na włączanie lub wyłączanie poszczególnych modułów, dostosowując w ten sposób system do potrzeb danej nieruchomości i zapewniając możliwość kastomizacji aplikacji mobilnej czyli elastyczność w zakresie dostosowania systemu do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta.” – Twierdzi Ksawery Dzitko, jeden z twórców i właścicieli Fliko. – „Implementacja Fliko automatyzuje procesy, obniża koszty operacyjne użytkowników systemu oraz wypełnia cele zrównoważonego rozwoju (ESG). Znikomy nakład inwestycji, związany z wdrożeniem ekosystemu Fliko, przekłada się na dostrzegalne podniesienie wartości nieruchomości oraz atrakcyjności dla inwestora. – Przekonuje Ksawery Dzitko, jeden z twórców i właścicieli Fliko.

Z kolei administrator, znajdujący się niejako po „drugiej stronie” ekosystemu Fliko, ma do dyspozycji platformę CRM (zarządzanie relacjami z klientami), która funkcjonuje w wersji webowej. Za jej pomocą otrzymuje, gromadzi, przetwarza i wysyła konieczne dla funkcjonowania w danej nieruchomości informacje. Przede wszystkim jednak podejmuje wszystkie, związane z tym decyzje. Na podobnej zasadzie jak mieszkaniec korzystający z aplikacji mobilnej, tu operator najmu instytucjonalnego lub zarządca nieruchomości, dysponując wszystkimi danymi, kieruje na bieżąco danym obiektem lub osiedlem. Zarządza zatem w ten sposób m.in. naprawami usterek, płatnościami, zadaniami, używając do tego systemu powiadomień, co pozwala mu na prowadzenie wielokanałowej komunikacji z mieszkańcami lub podwykonawcami. Uzyskuje tu wszystkie potrzebne raporty i ankiety, dokumenty, protokoły, kartoteki. Przestrzeń chmurowa pozwala mu przy tym na gromadzenie i przechowywanie całej, nawet obszernej dokumentacji, która dostępna jest 24 godziny na dobę z każdego zakątka ziemi.

„To druga składowa część ekosystemu Fliko. Za jej pomocą zarządca steruje wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem podległej mu nieruchomości, mając bieżącą kontrolę nad wszystkim, co się tam dzieje.” – Wyjaśnia Grzegorz Kuźlak, współtwórca i współwłaściciel Fliko. – „Zarządca może mieć także wpływ na inicjowanie pewnych działań, które przyczyniają się do integrowania społeczności mieszkańców, oczywiście z pełnym poszanowaniem ich prywatności i na zasadzie pełnej dobrowolności.” – Zapewnia Grzegorz Kuźlak, współtwórca i współwłaściciel Fliko. Dodaje też, że Fliko pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i własnej energii, poprzez znaczne skrócenie kontaktu z podmiotami, do których kierowany jest określony komunikat – czy to ze strony mieszkańców, czy też operatora najmu instytucjonalnego lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej.

Dodatkowym elementem dopełniającym ten ekosystem jest aplikacja mobilna Fliko Service przeznaczona dla przedsiębiorstw, świadczących usługi na terenie nieruchomości, takich jak np. konserwatorzy czy serwisy sprzątające. Dzięki temu elementowi proces eliminacji usterek toczy się całkowicie wewnątrz systemu.

Aplikacja dostępna jest w pięciu wersjach językowych, w tym w języku ukraińskim. Jak zauważają pomysłodawcy Fliko, dziś w dobie zwiększonego zapotrzebowania na lokale do wynajęcia, ich narzędzie znajduje duże zastosowanie w sektorze najmu instytucjonalnego (PRS – private rented sector).

„Najemca takich nieruchomości to klient zwykle młodszy, mobilny, dość często zmieniający miejsca zamieszkania, bez specjalnego przywiązywania się do któregokolwiek z nich. Wynajmuje je w taki sposób, jakby je wypożyczał.” – Uważa Ksawery Dzitko, jeden z twórców i właścicieli Fliko. – „ Wprowadza się jednak do lokalu w pełni wyposażonego i przyjaznego. W ten sposób omija rozmaite przeszkody, np. związane z ograniczoną dostępnością do kredytu bankowego. – Tłumaczy Ksawery Dzitko, jeden z twórców i właścicieli Fliko. Z jego obserwacji wynika, że najemca nieruchomości w najmu instytucjonalnego (PRS – private rented sector), choćby z racji swojego wieku, znacznie częściej niż starsze pokolenie, korzysta z rozwiązań cyfrowych. Stąd właśnie takie narzędzia jak ekosystem Fliko są dla niego naturalne w codziennym zajmowaniu się swoim mieszkaniem i w organizowaniu życia w jego otoczeniu. Podobnie jest z zarządcami takich nieruchomości.

„Stają się oni coraz bardziej świadomi i w każdym już obszarze wykorzystują technologie takie jak automatykę budynkową, IoT (internet rzeczy), które usprawniają zarządzanie powierzonymi nieruchomościami.” – Wyjaśnia Grzegorz Kuźlak, współtwórca i współwłaściciel Fliko. – „Ekosystem Fliko to produkt w sam raz dla nich. Rynek w najmu instytucjonalnego (PRS – private rented sector) wyróżnia się większą świadomością i otwartością na nowe rozwiązania, które wkrótce, miejmy nadzieję, będą już w pełni naturalne dla tego sektora.” – Uważa Grzegorz Kuźlak, współtwórca i współwłaściciel Fliko. Wskazuje przy tym, że ekosystem Fliko to rozwiązanie kompletne, co przyczynia się między innymi do znacznego zmniejszenia kosztów operacyjnych, braku konieczności budowania własnych tego typu narzędzi, do znacznej automatyzacji procesów zarządzania daną nieruchomością, a przede wszystkim stwarza pozytywne doświadczenia u wszystkich korzystających z tego „ekosystemu”. Zwraca też uwagę na znacznie szersze niż do tej pory wspieranie działań prospołecznych i proekologicznych, jakie dokonuje się właśnie za pomocą ekosystemu Fliko.

„Rozwijamy świadomość całej społeczności, poprzez udostępnienie rozwiązania, umożliwiającego tworzenie przestrzeni, w której codzienne życie jest łatwiejsze, a miejsce bardziej przyjazne. Dążymy do bycia ważną częścią procesu transformacji cyfrowej, na polskim oraz europejskim rynku mieszkaniowym i nadawania mu nowego wymiaru będąc pionierem systemów cloud native/cloud first w obszarze proptech.” – Podsumowują współtwórcy Fliko.

Ekosystemem Fliko zainteresowani są i obecnie korzystają z niego m.in. operatorzy najmu instytucjonalnego oraz przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami, skupionymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz przeznaczonymi na wynajem najm instytucjonalny (PRS – private rented sector). Fliko usprawnia ich pracę, a do tego spełnia najwyższe standardy zarządzania w sektorze mieszkaniowym. Współtwórcy Fliko deklarują chęć współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi, dla których w stanie są opracować indywidualną wersję tego swoistego ekosystemu, która uwzględniać będzie specyfikę danej nieruchomości oraz indywidualne potrzeby jej mieszkańców.

 

Centrum Informacji, /MAZ/ 26.07.2022

Related Post