Franczyzobiorcy mogą ubezpieczać się zbiorowo

 

Żabka Polska, jako pierwszy wśród krajowych sieci franczyzowych, zaproponowała swoim franczyzobiorcom zbiorowe ubezpieczenie zwiększające bezpieczeństwo finansowe. Celem proponowanej polisy jest minimalizacja ryzyka, związanego z niepowodzeniem biznesowym, w ramach własnej działalności. „Polisa na biznes” – tak nazywa się nowy produkt, którego celem jest kompensowanie, znaczącej części ewentualnego zadłużenia, w momencie zakończenia działalności gospodarczej. Polisa została przygotowana wspólnie z TUW PZUW, a jej finalny kształt jest wynikiem konsultacji z franczyzobiorcami.

 

– Bezpieczeństwo finansowe stało się jednym z kluczowych elementów funkcjonowania małej przedsiębiorczości. To także jeden z najistotniejszych czynników branych pod uwagę w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu własnego biznesu. Dlatego wspólnie z Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, wchodzącym w skład Grupy PZU, która jest największym ubezpieczycielem w Polsce, przygotowaliśmy unikatowy na rynku produkt ubezpieczeniowy „Polisa na biznes”, zapewniający ochronę finansową w przypadku wystąpienia ujemnego salda w momencie zakończenia działalności. Ubezpieczenie jest dostępne dla wszystkich franczyzobiorców Żabki, a dzięki skali naszego działania, koszt ubezpieczenia jest bardzo atrakcyjny.” – Wyjaśnia Adam Manikowski – dyrektor zarządzający w Żabka Polska.

 

„Odpowiadamy na potrzeby rynkowe i wspomagamy drobnych przedsiębiorców, którzy tworzą sieci franczyzowe. Ich bezpieczeństwo finansowe nabiera jeszcze większej wagi po trudnym okresie pandemii. Dlatego proponujemy polisę, która chroni przed biznesowym ryzykiem, np. niewypłacalności, jeśli sytuacja zmusi przedsiębiorców do zaprzestania działalności gospodarczej.” – Wyjaśnia Rafał Kiliński – prezes Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

„Ubezpieczać się trzeba, bo jak mawiał Kubuś Puchatek: „wypadek taka rzecz, której nigdy nie ma, dopóki się nie wydarzy.” Jest on nieprzewidywalny. Tak samo trudne do prognozowania jest niepowodzenie gospodarcze, zwłaszcza w przypadku, bardzo dobrego konceptu jakim jest franczyza Żabka Polska.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Ubezpieczenia wzajemne pozwalają zgromadzić pieniądze na okoliczność nieprzewidywalnych zdarzeń, a w przypadku rozproszenia po całej Polsce, korzystających z tej asekuracji, zdywersyfikuje w znaczącym stopniu, kumulację niepożądanych wydarzeń. Zbiorowe ubezpieczenia pozwalają obniżyć koszty polisy. Pomysł Żabka Polska, który sprawia, że wszyscy ich zainteresowani franczyzobiorcy mogą przystąpić do takiej oferty ubezpieczeniowej uważam za doskonały.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

W procesie tworzenia „Polisy na biznes” aktywny udział brali franczyzobiorcy sieci, zarówno członkowie Rady Franczyzobiorców, jak i szersza, reprezentatywna dla różnorodności sklepów w sieci, grupa przedsiębiorców działających pod szyldem Żabki. Dzięki tym konsultacjom franczyzobiorcy mieli istotny wpływ na finalny kształt polisy wypracowany z Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Decyzja Żabki o pokryciu części kosztów składek przez spółkę dodatkowo obniżyła koszty po stronie franczyzobiorcy. W efekcie nie przekroczą one kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

 

Polisa dostępna będzie dla wszystkich franczyzobiorców bez względu na ich staż i sytuację finansową. Wysokość składek oraz wartość samego ubezpieczenia jest uzależniona od liczby prowadzonych przez danego przedsiębiorcę sklepów. Produkt jest unikatowy w skali polskiego rynku, a dodatkową wartość stanowi niska składka wynikająca ze skali sieci Żabka i jej gwarancji dla ubezpieczyciela. Zasady funkcjonowania polisy zostały przedstawione franczyzobiorcom sklepów Żabka w trakcie spotkań z przedstawicielami sieci i rozpoczęły proces wdrażania tego rozwiązania, który potrwa kilka tygodni.

 

Z Żabka Polska współpracuje już ponad 6.000 franczyzobiorców, którzy prowadzą ponad 7.500 sklepów w 950 miejscowościach w Polsce.

 

Centrum Informacji /DEC/ 10.10.2021

Related Post