I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

 

W środę 26 stycznia 2022 roku w formie hybrydowej odbędzie się I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Całe wydarzenie obejrzeć można będzie online na stronie: https://esgkongres.pl/. Start transmisji na żywo o 10:30 na stronie i kanale youtube: https://www.youtube.com/fundacjaxbw.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG rozpocznie panel inauguracyjny z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji publicznych, ogromnie ważnych dla bezpiecznego wdrażania strategii działań ESG w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach. Państwo Polskie odgrywa kluczową rolę w tworzeniu odpowiednich warunków, ram prawnych i korzystnej atmosfery, umożliwiającego przedsiębiorcom budowanie silnej, nowoczesnej gospodarki. W panelu inauguracyjnym udział wezmą przedstawiciele rządu, konstytucyjnych organów państwa oraz Parlamentu Europejskiego: Adam Guibourgé-Czetwertyński – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Olga Semeniuk – Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich, Anna Zalewska – Członkini Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Podczas sesji otwarcia zaproszeni przedstawiciele opowiedzą o tym, w jaki sposób budować wspólnotę opartą na szacunku i różnorodności, systemowo i mądrze wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju, a także przedstawią swoje rekomendacje dotyczące wdrożenia zasad ESG w Polsce.

 

„Cieszę się z tak szerokiej dyskusji na temat raportowania niefinansowego ESG.” – Ujawnia Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. – „Zwracam szczególną uwagę na komponent Social – a w nim na kwestie związane z zatrudnieniem. Dobre warunki pracy są kluczowym elementem zrównoważonej działalności biznesowej, szczególnie w dobie niedoborów na rynku pracy. Potrzebna jest współpraca, by zaproponować wdrożenie nowych wskaźników mierzących elastyczne (pracę zdalną/hybrydową, na część etatu) i stabilne zatrudnienie.”– Uważa Barbara Socha– Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

ESG to bardzo szerokie zagadnienie, ściśle związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, budowaniem nowoczesnej, niskoemisyjnej i wysokoefektywnej gospodarki. To ogólnoświatowy trend, który z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia. Zarówno ze względu na zobowiązania Polski międzynarodowe, negocjowane i zatwierdzane w ramach Unii Europejskiej, czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Transformacja energetyczna, zwiększanie innowacyjności czy wprowadzanie ładu korporacyjnego to wyzwanie, ale też ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców.

 

Certyfikat Jakości

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG ma uświadomić, jak pilne jest stworzenie odpowiednich reguł ESG, według których polscy przedsiębiorcy będą mogli rywalizować na globalnym rynku. Jednocześnie tylko przemyślane, dobrze zaprojektowane rozwiązania pomogą przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać polski potencjał, z uwzględnieniem warunków i specyfiki polskiej gospodarki” – Przekonuje Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG.

 

Coraz większe grono przedsiębiorstw stoi przed perspektywą wdrażania ESG. Już od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie organizacje zatrudniające powyżej 250 osób. Wymóg ten dotyczył będzie także urzędów i instytucji.

 

„Obowiązującą teraz dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych zastąpi nowa dyrektywa w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), regulująca raportowanie organizacji działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.” – Przypomina Natalia Witkowska – redaktor  naczelna portalu RaportCSR.pl, współorganizator I Kongres ESG– Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. – „Wraz z wejściem w życie nowego prawa, zakres raportów będzie jednolity i z góry ustalony dla wszystkich, przedsiębiorstwa nie będą mogły wybierać do publikacji jedynie najkorzystniejszych dla siebie informacji. W 2024 roku organizacje czeka prawdziwa rewolucja. 90 procent podmiotów, które w 2024 roku opublikują raport ESG, zmierzy się z tym tematem po raz pierwszy. A zaznaczyć trzeba, że raporty w 2024 roku będą dotyczyć działań za rok 2023, więc na przygotowania został tyko rok…”– Zwraca uwagę Natalia Witkowska – redaktor naczelna portalu RaportCSR.pl, współorganizator I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG..

 

Damian Kuraś: Polska potrzebuje zielonej energii

 

Ze względu na sytuację pandemiczną, wywołaną korona wirem SARS-CoV-2, I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG odbywać się będzie w formule hybrydowej. Bezpośrednią transmisję na żywo będzie można bezpłatnie obejrzeć na stronie internetowej Kongresu: https://esgkongres.pl/oraz na kanale Youtube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego: https://www.youtube.com/fundacjaxbw. Start transmisji środę 26 stycznia 2022 r. o godz. 10:30.

 

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

 

Partnerami honorowymi I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Są Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerami merytorycznymi są: Instytut Biznesu, Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna i Bank Ochrony Środowiska. Partnerem inicjatywy ESG jest Polski Koncern Naftowy Orlen, partnerem strategicznym Żabka Polska, partnerami: Diaverum, Grupa Lux Med, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Partnerami wspierającymi: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope.

 

Centrum Informacji /ART/ 20.01.2022

Related Post