II Kongres ESG: transformacja zrównoważonego rozwoju

 

 

Wiodącym tematem II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą przyspieszyła wojna rosyjsko-ukraińska, będąca skutkiem zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 r. Jednym z jej skutków jest głęboki Krysy energetyczny w Europie.

 

W trakcie II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbędzie się 7 debat. Wezmą w nich udział eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci, którzy będą dyskutować o wiodących wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG, wdrażaniem i zmianami związanymi ze zrównoważoną ewolucją.

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

Agresja Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, potępiana przez cały demokratyczny świat, stała się pewnego rodzaju sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, potrzebujemy nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji.

 

Uczestnicy II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będą rozmawiać m.in. o tym, jak wojna na Ukrainie wpływa na postrzeganie praw człowieka, zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy zatrudnieni są równo traktowani w pracy. Prelegenci będą też debatować o tym, jak mega trendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, o wyścigu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także o wpływie konsumentów na politykę przedsiębiorstw.

 

II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbędzie się w środę 25 stycznia 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie otworzy prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego wystąpienie będzie wprowadzeniem do sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie”, w której wezmą udział: Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Katarzyna Frank-Niemczycka – honorowa prezes Olimpiad Specjalnych; Miroslava Keryk – prezes Fundacji Nasz Wybór; Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

Panel główny II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” odbędzie się pod tytułem „Strategia ESG, wojna na Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju”. Z przeprowadzonych badań opinii publicznej wynika, że aż 68 proc. ankietowanych uważa, że przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie nie mogą obecnie prowadzić działalności w Federacji Rosyjskiej. W tej debacie będą uczestniczyć m.in.: Rafał Baniak – prezes Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej; Marcin Obroniecki – prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; Ilona Pieczyńska-Czerny – dyrektor PwC; Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska oraz Anna Grabowska – wiceprezes zarządu ds. strategii konsumenckich w Żabka Polska.

 

Panel „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów” II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie poświęcony wyzwaniom ESG dla rolników, hodowców, sadowników i leśników. W tym temacie wprowadzenie do panelu wygłosi Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

 

Równi w pracy = równi w obowiązkach = równi w płacach – czy jesteśmy równo traktowani w pracy? Czym jest różnorodność i kiedy kobiety pracujące w domu otrzymają adekwatne emerytury? Dyskusję w tym panelu zapoczątkuje wystąpienie Marzeny Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. W panelu wystąpią także m.in.: Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Alice Neffe z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, a także przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, operatora „WorldSkills Poland” oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

 

I Kongres ESG: trzeba wykorzystać potencjał zrównoważonego rozwoju!

 

Panel „Finansowanie zrównoważonych przemianII Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” poświęcony będzie m.in. trendom rozwoju współczesnego świata oraz ich wpływie na gospodarkę i społeczeństwo. Jak inwestować, by stworzyć innowacyjne rozwiązania dla planety? W dyskusji będą uczestniczyć Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów, a także przedstawiciele PKO Banku Polskiego, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Debata „Budując czystą energię – Polska na szlaku zielonej zmiany” na II Kongresie ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie poświęcona jednemu z najgorętszych tematów w ostatnim czasie, czyli bezpieczeństwu energetycznemu Polski. O tym, czy net-zero to daleka przyszłość, będą rozmawiali m. in. Piotr Pyzik – Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; Urszula Pasławska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Mariusz Samordak – Bank Ochrony Środowiska.

 

Według badań przeprowadzonych przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, aż 35 proc. konsumentów deklaruje, że kupując produkty lub usługi zwraca uwagę na to, czy dany producent lub przedsiębiorstwo dba o środowisko naturalne. Podobna grupa badanych (34 proc.) zwraca uwagę czy organizacja jest społecznie odpowiedzialna. To stało się inspiracją dla panelu „Siła konsumentów czyli presja ma sens”. W dyskusji wystąpią przedstawiciele sektora prywatnego oraz publicznego m. in. przedstawicieli: DS Smith, IKEA Retail Poland, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz propagatorów ruchu zero waste.

 

Liczby mówią: I Kongres ESG

 

Organizatorami II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” są Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana analiza „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, która pokaże popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat. Badaniu zostały poddane media tradycyjne, jak również przekaz w mediach społecznościowych. Projekt ukazuje kontekst oraz obszary aktywności przedsiębiorstw w zakresie ESG oraz najlepsze praktyki spółek w zakresie ESG. Raport przygotował partner badawczy II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” – PSMM Monitoring & More. Efektem końcowym badania będzie prognoza: co się zmieni w kontekście ESG w kolejnych latach.

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie można uczestniczyć wirtualnie dzięki transmisji internetowej korzystając z linku http://youtu.be/to-68utsdac

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, zaś partnerami głównymi: PKO Bank Polski, Żabka Polska, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna,Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, Totalizator Sportowy oraz DS Smith, a partnerami wspierającymi: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC, Polish Vodka Association, Tatrzański Park Narodowy, Tarczyński.

 

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Patronami medialnymi są Agencja Informacyjna, portal esg.pl, dziennik „Gazeta Prawna”, „Super Biznes” – dodatek do dziennika „Super Express”, Polska Agencja Prasowa, „Gazeta Polska”, raportcsr.pl, obserwator gospodarczy, pracodawca godny zaufania, raportESG.

 

Centrum Informacji, /KAM/ 17.01.2023