Inspektor farmaceutyczny zamyka apteki

 

Pod koniec lipca 2020 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (WIF) wydał 12 decyzji, w których 12 spółkom, prowadzącym apteki „Dbam o Zdrowie” (DOZ) dał pół roku na dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawa, co może spowodować ich natychmiastowe zamknięcie. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że grupa kapitałowa prowadząca apteki „Dbam o Zdrowie” przekroczyła w województwie limit 1 proc. prowadzonych aptek. Ich właściciel, Pelion, odniosła się do tych zarzutów. Spółka zdecydowanie je odrzuca i utrzymuje, że decyzje zostały wydane przez Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pod wpływem nacisków części środowiska farmaceutycznego.

W dniu 28 lipca 2020 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 decyzji w sprawie naruszania przez sieć aptek „Dbam o zdrowie” obowiązujących od 2004 r. limitów antykoncentracyjnych. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że 12 spółek stanowi grupę kapitałową, która prowadzi w województwie 16 aptek. W rezultacie przekraczają one dopuszczalny przepisami limit aptek, jakie grupa kapitałowa może posiadać w województwie podlaskim. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w województwie podlaskim wydanych zostało bowiem 394 zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo farmaceutyczne”, jeden właściciel (grupa kapitałowa) może na terenie województwa posiadać maksymalnie 1 proc. aptek. W przypadku podlaskiego oznacza to 4 apteki. 16 placówek sieci aptek „Dbam o zdrowie” związanych z jedną grupą kapitałową przekracza ten limit. Do przekroczenia doszło w wyniku przejęć kapitałowych kolejnych spółek prowadzących apteki na terenie województwa. To właśnie w ich konsekwencji, kolejne przedsiębiorstwa dołączały do grupy kapitałowej. W rezultacie powiększała się liczba posiadanych przez nią aptek na terenie Podlasia.

W rezultacie Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wzywającą spółki do usunięcia stwierdzonych uchybień i dostosowania prowadzonej działalności do określonych wymagań art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Termin na wykonanie decyzji wyznaczono na 6 miesięcy. Jednak Pelion podważa te decyzje.

W komentarzu dla Gazety Współczesnej, Olga Rosłonek z biura prasowego Pelion. wskazuje, że w ocenie spółki decyzje wydano z naruszeniem prawa. Przedsiębiorstwo uważa, że Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest uprawniony do badania czy 1 proc. limitu nie zostanie przekroczony jedynie na etapie wydawania zezwoleń. – „To oznacza, że brak jest jakichkolwiek podstaw i uprawnień do kontroli przez te i inne organy liczby aptek prowadzonych po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki.” – Uważa Olga Rosłonek z biura prasowego Pelion.

Innego zdania jest Justyna Gosk-Frankowicz, od sierpnia 2020 r. pełniąca obowiązki Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Przekonuje ona, że pracownicy Inspektoratu nie tylko na etapie postępowań o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie aptek, ale także na bieżąco muszą sprawdzać każde zawiadomienie, informację czy sygnał o możliwości naruszenia prawa farmaceutycznego. „Podkreślić należy, że podmiot prowadzący działalność wymagającą uzyskanie zezwolenia powinien spełniać ustawowe wymogi prowadzenia tej działalności nie tylko w momencie uzyskania zezwolenia, ale także w trakcie jej prowadzenia” – Podkreśla Gosk-Frankowicz pełniąca obowiązki Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego..

Grupa Pelion, do której należy sieć aptek „Dbam o zdrowie”, miała 6 miesięcy na ustosunkowanie się do decyzji i już złożyła odwołania. Sprawy zostały przekazane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gdzie nadal czekają na rozpatrzenie.

Według Olgi Rosłonek z biura prasowego Pelion, Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydając decyzje, mógł ulec bardzo silnym naciskom części środowiska farmaceutycznego. Jej zdaniem wbrew obowiązującemu prawu stara się ono przekonać opinię publiczną oraz decydentów, że znaczna część podmiotów funkcjonujących na rynku aptecznym łamie przepisy prawa. – „Działania te wymierzone są przeciwko polskim przedsiębiorcom i farmaceutom przez nich zatrudnianym, którzy ciężką pracą i zaangażowaniem zapewniają pacjentom dostęp do produktów leczniczych.” – Uważa Olga Rosłonek z biura prasowego Pelion. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny postępowania wszczął po interwencji Związki Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, który był w nich również stroną. Właściciel sieci aptek „Dbam o zdrowie” jest przekonany, że Główny Inspektor Farmaceutyczny uchyli decyzję Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Przywołuje też rozbieżności w ocenie przepisów prawa przez różne organy, m.in. orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

Centrum Informacji /WN/ 30.10.2020

Related Post