Instytut Biznesu o wyzwaniach na polskiej kolei

 

„Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei” to najnowszy dokument Instytutu Biznesu. Można w nim przeczytać, że polską kolej czekają poważne wyzwania. Przede wszystkim trzeba będzie zrealizować gigantyczne inwestycje w ramach tzw. sieci TEN-T, w tym projekty szynowe tj. „Rail Baltica”, linia kolejowa E59 czy Rail-2 Sea. Powyższe projekty oznaczają są bardzo kosztowne. Źródłem finansowania mają być środki ze środków unijnych na lata 2021–.

Publikację dokumentu „Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei” poprzedziła debata, która odbyła się w czwartek 3 grudnia 2020 r. W dyskusji udział wzięli eksperci: Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica oraz publicysta Jerzy Wysocki. W trakcie debaty prelegenci wyrazili zaniepokojenie dyskusją wokół problemów partycypacji przez Polskę ze środków unijnych. Uczestników dyskusji martwią także ostatnie doniesienia na temat przewlekłości prac przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym Programu Kolejowego CPK (tzw. „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK).

Branża oraz eksperci rynkowi zgadzają się, że obecna sytuacja związana z COVID-19 oraz spowolnienie na rynku powinny być impulsem do rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, które są w stanie pobudzić krwioobieg gospodarczy i zapobiec wzrostom bezrobocia. „Dalszy los inwestycji infrastrukturalnych i stopień wykorzystania wsparcia zewnętrznego zależy m. in. od szybkości rozstrzyganych przetargów i tempa realizacji procedur z nimi związanych oraz wsparcia bankowego dla zapewnienia finansowania działalności. Brak nowych zleceń i przetargów w obszarze infrastruktury transportowej, w tym i kolejowej, może mieć znaczny negatywny wpływ na rynek pracy w wielu sektorach, zmuszając pracodawców do redukcji zatrudnienia i obniżki wynagrodzeń.” – Można przeczytać w raporcie Instytutu Biznesu.

Projekty infrastrukturalne opierają się głównie na unijnych funduszach, wokół których ostatnio toczy się spór.  W poprzedniej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla Polski 82.500.000.000 euro. W nowej perspektywie Polska ma szansę być największym beneficjentem polityki spójności w Unii Europejskiej, otrzymując 66.800.000.000 euro. – „To gigantyczna wysokość wsparcia, i prawdopodobnie ostatnia taka dla Polski” – Uważają eksperci Instytut Biznesu. Ponadto, do tego, można doliczyć także ponad 776.000.000.000 zł z tzw. Funduszu Odbudowy, uruchomionego przez Unię Europejską, w ramach łagodzenia skutków pandemii COVID-19. Na ten moment sytuacja na arenie politycznej jest mało optymistyczna. W przypadku braku porozumienia Polska może stracić w 2021 r. nawet połowę należnych jej środków z polityki spójności.

Pozyskanie tych środków jest dla wielu przedsiębiorstw z branży infrastrukturalnej ogromnie ważne. Brak lub ograniczanie finansowania, oznacza zastopowanie inwestycji, spadek lub brak zamówień na materiały i wyroby, a w konsekwencji zahamowanie lub przerwanie produkcji przez przedsiębiorstwa pracujące na rzecz tych inwestycji.

Pogarszające się nastroje w gospodarce potęgują także duże przesunięcia terminów ogłaszania i rozstrzygania przetargów. Co z kolei, w przypadku braku nowych zleceń i przetargów, może się wiązać z katastrofą na rynku pracy – pracodawcy, tnąc koszty będą zmuszani do redukcji zatrudnienia i obniżania pensji, zwracają uwagę eksperci.

To właśnie od stanu realizacji inwestycji infrastrukturalnych zależeć będzie, jak szybko Polsce uda się wyjść z kryzysu gospodarczego. – „W dobie spowolnienia gospodarczego, państwo powinno stymulować rozwój gospodarki przez inwestycje w projekty infrastrukturalne, dając impuls kolejnym sektorom i branżom. Instytucje państwowe odgrywają kluczową rolę na poziomie planowania i komunikacji o nowych inwestycjach w infrastrukturze drogowej i kolejowej.” – Takie wnioski płyną z dokumentu Instytutu Biznesu.

Cały raport „Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei” przygotowany przez Instytut Biznesu jest dostępny pod linkiem:

https://instytutbiznesu.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/RAPORT_KOLEJE-08.12.20.pdf

 

Centrum Informacji /DEC/ 10.12.2020

Related Post