Instytut liderem ochrony zdrowia

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital”. To już XX. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”.

Rok 2021 jest wyjątkowy ze względu na 25. rocznicę powołania, z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Działalność Instytutu wywarła wielki wpływ na rozwój polskiej, a także światowej nauki i medycyny w dziedzinie otolaryngologii. Codziennie, w Kajetanach, przeprowadzanych jest ok. 65 procedur poprawiających słuch – najwięcej na świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas blisko 10.000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w światowej czołówce.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą wybitne osobowości polskiej medycyny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji oraz członkowie władzy ustawodawczej. Nagrody zostały rozdane podczas Gali online, której towarzyszyła konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2021”, poświęcona tematom zdrowia publicznego w dobie pandemii, polityce lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz priorytetom w wybranych obszarach terapeutycznych.

Pozostałymi laureatami w konkursie zostali m.in.: prof. dr hab. Andrzej Matyja w kategorii Osobowość Medyczna Roku 2020, Marcin Jędrychowski został Menedżerem Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne.

Centrum Informacji /KAM/ 18.01.2021

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Liderem

Related Post