Instytut Staszica za decentralizacją

 

Instytut Staszica przygotował analizę ekspercką „Decentralizacja po pandemii: czy nadal ma sens?” uwzględniającą proces w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Koncepcja decentralizacji poprzez przenoszenie siedzib urzędów centralnych i spółek Skarbu Państwa, poza stolicę Polski, rozważana była jeszcze przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Rok 2020, który przyniósł również spowolnienie wzrostu gospodarczego, według ekspertów think tanku sprawił, że koncepcja decentralizacji staje się kwestią jeszcze bardziej potrzebną. Warunkuje to potrzeba wyrównywania poziomu życia w poszczególnych regionach, jak i na walka z kryzysem gospodarczym.

 

Decentralizacja po pandemii: czy nadal ma sens?

 

Jednym z warunków skutecznego prowadzenia działań decentralizacyjnych jest jednak odpowiedni poziom usług cyfrowych, umożliwiających zdalne załatwianie spraw mieszkańcom. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 unaoczniła wagę tej kwestii – zwrócono uwagę w dokumencie „Decentralizacja po pandemii: czy nadal ma sens?” Zdaniem autorów analizy eksperckiej Instytutu Stasica, w pierwszej fazie pandemii wiosną 2020 roku, w okolicznościach najwyższych obostrzeń i niemal pełnej kwarantanny narodowej okazywało się, że państwowe instytucje centralne takie jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych są w stanie oferować pełen katalog usług w sposób całkowicie zdalny, bez względu na miejsce pobytu petenta. Powstałe w ten wymuszony sposób rozwiązania i nowe kompetencje okazały się na tyle sprawne i skuteczne, że z pewnością zostaną w polskiej przestrzeni publicznej także w czasie postpandemicznym. Jak zaznaczono, nie sposób sobie przecież wyobrazić obecnie odwrotu od cyfryzacji nawet wówczas, gdy nie będzie już ona sanitarną koniecznością.

 

Decentralizacji sprzyjać ma pogłębiony w okresie pandemii trend wyludniania się centrów wielkich miast. Z kolei ewentualne przenoszenie centrali dużych spółek należących do Skarbu Państwa poza Warszawę do mniejszych ośrodków miejskich z pewnością podniosłoby znaczenie i rangę tych aglomeracji z racji samego faktu rezydowania tam ciał zarządczych największymi polskimi biznesami. Spółkom mogłoby to przynieść wyraźne oszczędności. Odciążone z „stołecznych” kosztów instytucje i spółki Skarbu Państwa mogłyby też aktywniej wesprzeć lokalne podmioty, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. – Przekonują autorzy analizy eksperckiej Instytut Staszica.

 

Argumentem przemawiającym za wyprowadzką z Warszawy niektórych instytucji centralnych i central przedsiębiorstw ma być wedle opinii ekspertów postulat uczynienia z polskiej stolicy miasta o znaczeniu kontynentalnym, podnoszony w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z lutego 2019 r. Aby został on zrealizowany, stolica Polski powinna stać się domem dla siedzib głównych czy też ważnych filii wielu urzędów Unii Europejskiej. Szansa na podniesienie rangi Warszawy na mapie kontynentu pojawiła się wraz z opuszczeniem Wspólnoty przez Wielką Brytanię. – Przypomina Instytut Staszica.

 

Instytut Staszica w trosce o branżę fitness

 

„Paradoksalnie decentralizacja przyniesie określone korzyści samej stolicy, chociażby w zakresie spadku liczby samochodów i zmniejszenia skali problemu osób, które pracują w Warszawie, korzystają z miejskiej infrastruktury, ale nie są w mieście zameldowane i nie płacą tam podatków.” – Przekonują autorzy analizy eksperckiej „Decentralizacja po pandemii: czy nadal ma sens?”.

 

Rozsądna decentralizacja wskazana została także jako stymulator dalszej rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu oraz szybkich połączeń kolejowych. Planowany w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego system umożliwiający dojazd pociągiem w maksymalnym czasie dwóch godzin z każdego dużego miasta w Polsce do megalotniska położonego między Łodzią i Warszawą być może miałby większe szanse powstania, gdyby tworzenie regionalnych odcinków tej infrastruktury miało wsparcie silnych lokalnie krajowych instytucji. Jednocześnie nowy komunikacyjny krwiobieg Polski sprawiłby, że sens decentralizacji zostałby dodatkowo uwydatniony.

 

Instytut Staszica: ustawa o wychowaniu w trzeźwości to archaizm

 

„Jeżeli tylko osoby odpowiedzialne za finansowe zarządzanie instytucjami krajowymi czy też spółkami należącymi do Skarbu Państwa dostrzegą ekonomiczne uzasadnienie wyprowadzki z Warszawy, powinny te procesy forsować. Racjonalne zarządzanie finansami państwa będzie bowiem jednym z kluczowych warunków powrotu na ścieżkę wzrostu, tak brutalnie przerwaną przez pandemię koronawirusa” – Konkludują autorzy analizy eksperckiej „Decentralizacja po pandemii: czy nadal ma sens?”. – Przekonują autorzy analizy eksperckiej „Decentralizacja po pandemii: czy nadal ma sens?”.

 

Centrum Informacji /KAM/ 13.03.2021

 

Related Post