Inwestowanie w edukację

Władze Powiatu Pilskiego rozumieją, że podstawą rozwoju jest edukacja. Z tej przyczyny przykładają wagę do stworzenia możliwe najlepszych warunków kształcenia. Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami są atrakcyjne na rynku pracy i dużo łatwiej jest im znaleźć zatrudnienie.

Powiat Pilski nieustannie podnosi jakość kształcenia zawodowego uczniów, aby zdobyli wysokie kwalifikacje i dobrą pracę. W ramach projektu „Gotowi do pracy” trwa wyposażanie w nowoczesne urządzenia 4 pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Pile. Wartość projektu to 620.000. zł. Na jego realizację Powiat Pilski uzyskał 560.000 zł dofinansowania z Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020.

Jak dotąd całkowicie doposażone zostały już dwie pracownie w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Pile. Do pracowni spawalniczej zakupiono np. symulator spawania. Został on tak zaprojektowany, że młodzież może uczyć się spawania od podstaw, a potem doskonalić umiejętności spawania w różnych pozycjach, w sposób bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla środowiska. Do pracowni komputerowej wspomagania projektowania CAD/CAM zakupiono zestawy komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem i laptop z projektorem.

Niebawem w pełni wyposażona będzie jeszcze, w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Pile, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Już zakupiono do niej drukarkę 3D, laptop, projektor i program graficzny do nauki projektowania. Podobne bogato wyposażona będzie pracownia samochodowa, do której trafią nowoczesne urządzenia diagnostyczne.

Realizowany przez w Powiatowe Centrum Edukacyjne w Pile projekt obejmuje także kursy dokształcania nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Te wszystkie działania podnoszą atrakcyjność programów nauczania w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Pile, w której uczniowie szkół ponadpodstawowych nabywają umiejętności zawodowe w praktyce.

Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego zamierza w 2021 roku całkowicie przebudować i rozbudować Powiatowe Centrum Edukacji w Pile. Celem jest stworzenie bogato wyposażonego Centrum Innowacji Technologicznych. To przedsięwzięcie ma kosztować 27.000.000 zł. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

„W ramach projektu powstaną nowe sale dydaktyczne, np. mechatroniki samochodowej robotyki, automatyki, spawalnictwa, w celu utworzenia nowych kierunków zawodowych, np. technik automatyk i technik spawalnictwa.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego. – „W sumie planujemy 26 pracowni, a maszyny, narzędzia i urządzenia będą takie jak w nowoczesnych zakładach pracy. W praktyce będzie można nauczyć się tutaj każdego zawodu. Dzisiaj ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na wykształconych pracowników zawodowych, dotychczasowy program Powiatowego Centrum Edukacji stał się już niewystarczający. Z Centrum Innowacji Technologicznych będą korzystać nie tylko uczniowie z powiatu pilskiego, ale w wyniku stosownych porozumień, także młodzież z okolicznych powiatów z regionu północnej Wielkopolski.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.


Powiatowe Centrum Edukacji w Pile prowadzi działalność oświatową od 1998 roku. Jest jedyną w powiecie pilskim tego typu placówką. Mogą z niej korzystać szkoły powiatu i okolic. W skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile. Placówka posiada zaplecze ogólnodydaktyczne i specjalistyczne, w skład których wchodzą pracownie specjalistyczne: rzemiosła artystycznego, obróbki cieplnej – kuźnia, przygotowania produkcji, spawania elektrycznego, spawania gazowego, technik ślusarskich, demontażu , weryfikacji i montażu pojazdów samochodowych, budowlana, technik ślusarskich i montażu, podstaw pneumatyki i hydrauliki, obróbki mechanicznej “PILAVET”, obróbki ręcznej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, techniczna, metrologii technicznej, informatyczna IT, praktycznych zastosowań informatyki, diagnostyki samochodowej, urządzeń mechatronicznych nr 1, elektrotechniki i elektroniki,

Młodzież kształcąca się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Pile to uczniowie, których szkoły macierzyste to szkoły ponadpodstawowe Powiatu Pilskiego.

W placówce uczyć mogą się również osoby dorosłe w bezpłatnych szkołach (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna: w zawodach technik bhp, technik administracji, technik informatyk) oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. W Powiatowym Centrum odbywają się również praktyki zawodowe uczniów w zawodzie technik mechanik. Edukacyjnym prowadzone jest kształcenie w 21 zawodach: cukiernik, drukarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik wiertnik, wędliniarz.

Centrum Informacji /DEC/ 12.03.2021

Related Post