Jak motywować pracowników w czasach pandemii?

 

Pracodawcy i pracownicy mieli nadzieję, że po wynalezieniu i rozpowszechnieniu preparatów przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 dojdzie do zdecydowanego osłabienia pandemii. Jednak czwarta fala wskazuje, że sytuacja robi się ponownie poważna. To oznacza, że nadal poszukiwane są najlepsze rodzaje relacji i sposobów pracy w czasie pandemii.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

Negatywne skutki pandemii koronawirusowi SARS-CoV-2 są widoczne wszystkich dziedzinach życia. Spada wydajność i jakość pracy. W tym samym czasie liczba osób z objawami depresji wzrosła z dwóch do czterech milionów.

 

Forum Pracodawcy Godnego Zaufania zorganizowało debatę „Jak motywować pracownika w czasie pandemii?” W dyskusji uczestniczyli: Magdalena Zalewskahuman resources Manager w Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Radek Czahajda – wieloletni ekspert do spraw szkoleń, Piotr Dubno – CFO Motivizer i dr Tomasz Baran – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. W trakcie debaty „Jak motywować pracownika w czasie pandemii?” starano się odpowiedzieć na pytania jak: Jak w warunkach pandemicznych utrzymać motywację pracowników? Czy są sposoby na to, by zatrudnieni nie tracili chęci do wykonywania swoich obowiązków?

 

Pandemia koronawirusowi SARS-CoV-2 wymusiła na wielu pracodawcach redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa. Organizacje podejmowały bolesne decyzje o rezygnacji ze szkoleń, świątecznych bonów, podwyżek, redukcji wynagrodzeń, a nawet zwolnieniach pracowników. Obecnie w Polsce dominuje rynek pracownika. Mimo, że minimalne wynagrodzenia ustawo, każdego roku rosną ciągle brakuje rąk do pracy. Poszukiwani są fachowcy, osoby wykwalifikowane i specjaliści. Ważną umiejętnością jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które mogą sprawić, że pracownicy będą czuli się pewniej, bo czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czas pracy zdalnej dla wielu zatrudnionych był ogromnym obciążeniem psychicznym jak i logistycznym.

 

https://pracodawcagodnyzaufania.pl/

 

„Emocje jakie towarzyszą zmianom i zjawisku izolacji nie sprzyjają motywacji do pracy. Często pojawia się lęk, zmęczenie i obawy „czy dam radę?”. – Uważa Magdalena Zalewskahuman resources Manager w Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. – „Przeprowadzane badania jasno pokazały, że wielu z pracowników doświadczało frustracji z powodu konieczności łączenia obowiązków domowych i zawodowych. Nikt wcześniej nie nauczył jak organizować czas spędzany w domu, by jednocześnie dobrze wykonywać swoją pracę zawodową. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” cykl warsztatów pt. „Wsparcie w pandemii”, gdzie krok po kroku były prowadzone szkolenia z zarządzania sobą podczas pracy zdalnej. Dodatkowo wyjaśniano jak wyznaczać priorytety, granice zarówno osobiste jak i przestrzenne.” – Tłumaczy Magdalena Zalewska – human resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

 

Sposobem na motywację w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 było także zwracanie uwagi na work-life balance czyli umiejętność zarządzania czasem, polegająca na odnalezienie równowagi pomiędzy  Życie zawodowy i prywatnym gdzie zaangażowani byli pracownicy i cała kadra zarządzająca.” – Magdalena Zalewska – human resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. – „Warsztaty z work-life balance oraz radzenia sobie z emocjami i zarządzania emocjami spotkały się z życzliwym przyjęciem przez pracowników. Bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o motywację pracowników Polskiego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze było wsparcie kadry zarządzającej. Zaangażowani liderzy wpływają w sposób oczywisty na zaangażowanie i motywację pracowników. – Wyjaśnia Magdalena Zalewska – human resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

 

Jak opowiadała ekspertka, został wdrożony w organizacji projekt Akademia Liderów Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, w procesie którego szkolenia biorą udział wszyscy dyrektorzy oraz kierownicy. – „Jasna wizja i misja przedsiębiorstwa, skoncentrowana na otwartości, elastyczności i postawienia w centrum potrzeb pracowników to komunikat, który płynie z samej „góry”. – Uważa Magdalena Zalewska – human resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

 

Juliusz Bolek: Jak motywować? – Oto jest pytanie!

 

Na pewne standardy w szkoleniach pracowników zwrócił uwagę Radek Czahajda – wieloletni ekspert do spraw szkoleń. Wspomniał o Teorii Autodeterminacji, mówiącej o tym, jak sprawić, żeby pracownicy byli zmotywowani wewnętrznie do realizacji swoich obowiązków. – „Model składa się z trzech czynników: autonomii, kompetencji i zależności, które to powinny być pielęgnowane w zespole, żeby dbać o wysoką motywację współpracowników. Ten model, choć prosty, wygodny w użyciu i potwierdzony naukowo, nie odpowiada w całości na złożone wyzwania współczesnego środowiska pracy.” – Uważa Radek Czahajda. – „Moim zdaniem zagadnienia motywacji powinniśmy uczyć się tak, jak Albert Einstein uczył się fizyki. Początkowo na prostych modelach, które w pewnym zakresie tłumaczyły mu świat, później poznając niuanse, nowe podejścia, niesprawdzone luki, by wreszcie samemu odkrywać nowe zależności. Tymczasem wielu liderów kończy swoją edukację w tym zakresie na prostych modelach. Myślę, że każdy chciałby być Albertem Einsteinem motywacji i gdy tak na to patrzymy – staje się jasnym, że nie wystarczy jedna książka, czy jedno 2-godzinne szkolenie, żeby opanować tę sztukę.” – Wyjaśnia Radek Czahajda

 

Szkolenia, warsztaty to ważna część motywacyjna pracowników, ale benefity pozapłacowe to wciąż atrakcyjne zagadnienie dla zatrudnianych. W pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w sposób naturalny zmalała rola kart multisport, eventów, spotkań integracyjnych. Ubezpieczenia na życie jednak niezmiennie pozostają w czołówce najbardziej pożądanych benefitów, a ich znaczenie wzrasta. Aż 42 proc. ankietowanych w badaniu na ogólnopolskim panelu Ariadna twierdzi, że opieka zdrowotna jest pożądanym benefitem. – Czy to oznacza koniec więc mody na inne benefity? Według wyniku badania 68 proc. ankietowanych uważa, że to właśnie benefity pracownicze sprawiają, że pracodawca jest godny zaufania. – „Poza elementem zdrowotnym, wśród wskazywanych pożądanych elementów przez pracowników pojawiło się także elastyczne podejście do wykonywania pracy i że oczekiwany jest efekt pracy, a nie sposób i miejsce wykonywania. Ważna jest także więź między pracownikiem a pracodawcą, która może zostać zbudowana dzięki wzajemnemu zaufaniu. – Wyjaśnia dr Tomasz Baran – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

 

Od wielu lat można obserwować, jak zmienia się system pracy. Coraz popularniejsze stają się elastyczne formy zatrudnienia i sposobami jej wykonywania. Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku spotęgował ten proces i jak wynika z najnowszych badań Randstad dziś 41 proc. ankietowanych deklaruje, że zwraca uwagę czy oferta pracy dotyczy formy wyłącznie zdalnej. Czy możemy zatem mówić już o tym, że praca zdalna jest traktowana jako jeden z wiodących benefitów pracowniczych?

 

Jak motywować pracownika w czasie pandemii?

 

„Na pewno praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Mamy do tego narzędzia i chcemy z tego korzystać.” – Uważa Piotr Dubno, CFO Motivizer. – „Niestety ciemną smugą ciągnie się za pracą zdalną opinia, że została zatarła granica między domem, a pracą, ale jednocześnie pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 udowodniła, że nawet największe organizacje mogą funkcjonować w systemach pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnie. Należy jednak pamiętać o dbaniu o kreatywność pracowników i ich samopoczucie, bo rynek zaczyna zmieniać się w ten sposób, że pracownicy rzadziej decydują się na zmianę pracę. Wynika to z budowania silnych relacji i więzi między zatrudnionymi i zatrudniającymi.” – Przekonuje Piotr Dubno, CFO Motivizer.

 

Podsumowując, benefity pracownicze oraz motywacja pracowników determinowana jest obecnie przez sytuację pandemiczną, a zmiany jakie zaszły na rynku mogą się utrwalić. Pracodawcy muszą nadążać za trendami, które krystalizują się z oczekiwań zatrudnianych, o których szczególnie w niestabilnej sytuacji trzeba po prostu dbać.

 

Partnerem debaty było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Pełny zapis debaty dostępny jest pod linkiem https://www.facebook.com/pracodawcagodnyzaufania/videos/426080458976140

 

Forum Pracodawca Godny Zaufania jest inicjatywą, która promuje odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną. Co roku, w ramach inicjatywy, przyznawane są tytuły Pracodawcy Godnego Zaufania przedsiębiorstwom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Wyróżniani są również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee.

 

Centrum Informacji /ART/ 18.11.2021

Related Post