Jerzy Mosoń: prokuratura po 4. latach umorzyła sprawę

 

 

Zostało ogłoszone sensacyjne rozstrzygnięcie w sprawie medialnych oskarżeń o mobbing w stowarzyszeniu Wiosna”. Prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu sprawy, a co za tym idzie uwolniła twórcę akcji „Szlachetna Paczka” księdza Jacka Stryczka od zarzucanych mu czynów, gdyż śledczy „nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego”.

 

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

 

Jacek Stryczek– polski duchowny rzymskokatolicki, kanonik honorowy z przywilejem noszenia Rokiety i Mucetu (RM) w latach 2001–2018 prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna, pomysłodawca Szlachetnej Paczki oraz Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

 

Ks. Jacek Stryczek wraz w współpracownikami w 2001 r. powołał do istnienia Stowarzyszenie Wiosna, które realizuje takie projekty jak „Szlachetna Paczka” i „Akademia Przyszłości”. Od 2001 do 2018 był prezesem zarządu tego Stowarzyszenia. W 2007 stał się Duszpasterzem Ludzi Biznesu i Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce. Oprócz działalności charytatywnej i biznesowej, prowadził działalnością duszpasterską w ramach Wspólnoty Indywidualności Otwartych oraz Męskiej Strony Rzeczywistości.

 

Celem Stowarzyszenia Wiosna jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. W 2009 roku darczyńcą projektu „Szlachetna Paczka: została ówczesna Pierwsza Dama, Maria Kaczyńska, czym zapoczątkowała zwyczaj przygotowywania paczek przez parę prezydencką, kontynuowany potem zarówno przez Annę i Bronisław Komorowskich, jak i Agatę Kornhauser-Dudę i Andrzeja Dudę.

 

Instytut Biznesu – 10 lat

 

20 września 2018 w reportażu Janusza Schwertnera, dziennikarza portalu internetowego Onet.pl, Ks. Jacek Stryczek został oskarżony przez 21 byłych i obecnych pracowników Stowarzyszenia Wiosna o stosowanie mobbingu. Wszystko miało dziać się w latach 2011-2018.

 

Bogate uzasadnienie dla podjętej przez prokuraturę, decyzji o umorzeniu sprawy, sprowadza się do przypomnienia starej prawdy, znanej prawnikom, że poczucie krzywdy jest subiektywne, obiektywnie można odnieść się jedynie do szkody – tej w sensie prawnym nie było – twierdzi Prokuratura.

 

Choć to rozstrzygnięcie nie zamyka pracownikom drogi prawnej dla dochodzenia swych praw na drodze cywilnej to jednak rzuca nowe światło na całą sprawę. Warto podkreślić, że ks. Jacek Stryczek, pod ciężarem medialnych doniesień postanowił 21 września 2018 r. zrezygnować z kierowania stowarzyszeniem Wiosna, notującym wówczas milionowe obroty. Tym samym duchowny utracił kontrolę nad jedyną organizacją, która w ostatnim dwudziestoleciu była w stanie rzucić rękawicę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 

Jerzy Mosoś

 

Jerzy Mosoś niezależny analityk procesów społecznych i gospodarczych. Zajmuje się również doradztwem biznesowym i strategiami medialnymi. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości był redaktorem naczelnym magazynu „Gentleman” (2010-2016) i zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Polish Market” (2019-2020). Współpracował też z portalem Onet.pl i miesięcznikiem ekonomicznym „Forbes”. Członek i uczestnik konferencji biznesowych takich jak European Journalism Centre, przy Komisji Europejskiej. Od 2016 roku Jerzy Mosoń jest szefem Zespołu ds. Geopolityki i Polityki Zagranicznej think tanku Forum Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia (FIBRE). Zasiada także w Radzie Dyrektorów Instytutu Biznesu jako szef departamentu Relacji Międzynarodowych. Twórca koncepcji niskokosztowego (low-costowego) biura porad prawnych.

 

Pierwsza low-costowa kancelaria prawna otwarta!

 

Jerzy Mosoń to twórca/współtwórca i moderator debat gospodarczych tygodnika „Gazeta Finansowa”, m.in. z The Chartered Institute of Management Accountants oraz prawnych, w tym takich przedsięwzięć jak: „Czwartki Legislacyjne”, „Law 2 Business”, „Time for Law; jak również „Debat radcowskich – Law How”, organizowanych w Krajowej Izbie Radców Prawnych, wespół z czołowymi dziennikami. Prowadził panele w konferencjach: Future of Law, Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej (Sejm) oraz z ramienia magazynu ekonomicznego „Polish Market” EuroPower – „Jak sfinansować transformację energetyczną”, Przemysł ciężki w Gospodarce 4.0” , Forum Inteligentnego Rozwoju – Eksporterzy zarabiają więcej – jak osiągnąć globalny sukces?”

 

Centrum Informacji, Refleksje, Punkt widzenia, 20.12 .2022