Jerzy Mosoń: Terapie dla kryzysowej Polski

 

Polskę dotykają jednocześnie bardzo wiele kryzysów:

  • graniczny (inwazja migrantów z Bliskiego Wschodu, stanowiąca metodę walki Białorusi z Unią Europejską)
  • energetyczny (przestarzały system energetyczny oparty na węglu, którego wydobycie jest coraz bardziej kosztowne i braku realnej alternatywy innych znaczących metod pozyskiwania energii oraz problem z gazociągiem Nord Stream monopolizującym dostawy błękitnego paliwa i mogącego służyć do różnego typu wymuszeń lub wręcz szantaży)
  • unijny (ideologizacja i próby wymuszania różnych postaw i zachowań w Polsce przez organy Unii Europejskiej)
  • gospodarczy (zadłużenie i inflacja wywołane m. in.: pandemią koronawirusa SARS-CoV-2)
  • zdrowotny (starzenie się społeczeństwa przy wydłużeniu średniej długości życia wymaga coraz większych nakładów finansowych oraz zapewnienia kadry medycznej, która też się starzeje – przez co powstaje „wąskie gardo” w możliwościach realizowania efektywnej opieki)
  • sojuszniczy – transatlantycki (katastrofa związana z wycofaniem się z misji armii Stanów Zjednoczonych z Afganistanu i wątpliwościami, związanymi z realnym wsparcie Polski przez to państwo w przypadku konfliktu w oraz sprzeczne interesy pozostałych członków Paktu Północnoatlantyckiego)
  • w relacjach z Izraelem (skutki wieloletniej negatywnej narracji Izraela co do Polski, połączone z potrzebą sił politycznych w Izraelu w szukaniu nowego wroga)
  • wewnętrzny – polityczny (dramatyczna polaryzacja poglądów i postaw, przy lekceważeniu fundamentalnych wymagań racji stanu).

 

Ostatnio takie nagromadzenie kryzysów w Polsce miało miejsce w II połowie XVII w.: „potop”, powstanie Chmielnickiego, zmiana klimatu, kryzys gospodarczy, Turcy, etc.

 

Gdyby sytuację w Polsce przełożyć na język medyczny, który opisywałyby stan pacjenta to można by ją było zdiagnozować jako wielonarządową niewydolność i posocznicę. Głosy w konsylium lekarskim jaką terapię przyjąć w takiej sytuacji pewnie byłyby podzielone: jedni radziliby odłączenie respiratora, nie wierząc w to, że po raz kolejny się uda. Wszak pacjent wiekowy i już wiele przeszedł. Inni chcieliby ratować konającego przeszczepami, transfuzją, uporczywą terapią.

 

Jerzy Mosoń – niezależny komentator życia społecznego w Polsce, członek i uczestnik konferencji biznesowych, m.in. European Journalism Centre, przy Komisji Europejskiej. Od 2016 roku ekspert gospodarczy i ds. międzynarodowych think tanku Forum Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia, Doradca biznesowy i strateg medialny. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Centrum Informacji, Refleksje, Punkt widzenia, 3.09.2021

 

Related Post