Juliusz Bolek: Najważniejsze są pewność pracy i stabilne zatrudnienie

 

Od kilku już lat, dzięki temu, że jestem Przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu mam zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniach kapituły konkursuPracodawca Godny Zaufania”. To zresztą nie jest jeden z wielu konkursów, a raczej pewien długofalowy projekt, którego celem jest promowanie dobrych wzorców budowania relacji z pracownikami, przez pracodawców oraz uświadamianie im, że tak zwane zasoby ludzie są największym kapitałem każdej organizacji.

https://azir.edu.pl/wyklad/jak-robic-biznes/

Od lat, na wyższych uczelniach i na podyplomowych studiach Master of Business Administration (ang. skrót MBA,) skierowane dla kadry menedżerskiej, prowadzę zajęcia m. in. z zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji społecznej i komunikacji wewnętrznej. Dlatego też w projekcie „Pracodawca Godny zaufania” uczestniczę z zainteresowaniem. To przedsięwzięcie, to nie tylko konkurs, ale również debaty i badania. Teraz właśnie mam okazję zapoznania się z wynikami badania socjologicznego przeprowadzonego przez Panel Ariadna, na zlecenie organizatorów, którzy żywo są zainteresowani tym, co dzieje się na rynku pracy. Wynika z nich, że pewność pracy i stabilne zatrudnienie czyli bezpieczeństwo to teraz najważniejsze cechy pracodawcy, które świadczą o jego atrakcyjności zarówno w oczach kandydatów do pracy, jak i samych pracowników. Są one też istotny kryterium oceny przez wszystkich interesariuszy.

Badanie, przeprowadzone przez Panel Badawczy Ariadna, potwierdziło przypuszczenia, że w sytuacji niepewności i zagrożenia, bezpieczeństwo jest ważniejsze od darmowego basenu. To wynik doświadczeń związanych z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, oraz wojny, wywołanej przez Federację Rosyjską, na Ukrainie.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Respondenci, odpowiadając na pytanie o najważniejsze cechy pracodawcy godnego zaufania, wskazali na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (35 proc.) oraz jego stabilność (35 proc.). To znacząca zmiana, w porównaniu z poprzednią edycją badania, realizowaną w 2021 r., jeszcze w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Możliwość pracy na etacie, jako jedną z kluczowych cech godnego zaufania pracodawcy, obecnie wskazuje aż 33 proc. więcej badanych więcej niż w 2021 r.

W 2021 r. jako najważniejszą cechę dobrego pracodawcy, badani wskazywali brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń (24 proc.) – czyli również cechę powiązaną ze stabilnością zatrudnienia. W badaniu w 2023 r. odpowiedź osiągnęła taki sam wynik procentowy (co jednak dało jej dopiero czwarte miejsce wśród najpopularniejszych odpowiedzi). Co ciekawe, w ciągu ostatnich dwóch lat pracownicy mieli takie samo zdanie, z którego wynika, że benefity pracownicze są dla nich najważniejsze. Nadal najbardziej oczekiwane są zachęty, wspierające wypoczynek – dodatki do wyjazdów dla dzieci, tzw. „wczasy pod gruszą”, zdrowotne – prywatna opieka medyczna, a także dofinansowanie edukacji i możliwość zdobywania nowych kompetencji.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Badania będą przedmiotem dyskusji podczas debat i dyskusji, które towarzyszą konkursowiPracodawca Godny Zaufania”. Prelegenci rozłożą te dane na czynniki pierwsze i skonfrontują je z rynkiem.

Kandydatury do XIII konkursuPracodawca Godny Zaufania” można zgłaszać do 30 września 2023 r. Przewidziano 10 kategoriach w których można startować: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, rozwój i cyfryzacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, zdrowie, firma przyjazna rodzicom, firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami oraz przyznawanej po raz pierwszy kategorii Lider ESG. Udział w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” jest bezpłatny. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: https://pracodawcagodnyzaufania.pl.

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

Nazwy przedsiębiorców, którzy w 2023 r. zdobędą tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” zostaną ogłoszone, podczas uroczystej Gali w 8 listopada 2023 r. O prestiż i wysoki poziom wydarzenia dbają takie instytucje jak; Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Partnerem strategicznym Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest Hasco-Lek, a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu została Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Kapituła Konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Instytutu Biznesu, Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora kongresu gospodarczego Welconomy in Toruń), Hasco-Lek, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi własną działalność pod marką Ars PR. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20.000 osób.

https://portal-informacyjny.com/akademia-zarzadzania-i-rozwoju-odpowiedzia-na-wyzwania-czasu/

Juliusz Bolek posiada m. in. certyfikat, przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów, „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”.

Juliusz Bolek jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych. Juliusz Bolek jest ekspertem Instytutu ESG oraz uczestniczy m. in. w pracach kapituły konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, oraz jury konkursu „Luksusowa Marka Roku”.

Centrum Informacji, refleksje, jak się zarabia, 31.08.2023