Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana

 

Centrum Informacji: Karta Praw Dziecka w Biznesie stanowi wyraz szacunku środowisk biznesowych i społecznych dla praw wszystkich dzieci i jest zobowiązaniem organizacji do ich ochrony. Została ona uroczyście podpisana w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, w Warszawie.

Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana przez Fundację Dorastaj z Nami, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z innymi organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami. Dokument stanowi deklarację, w której środowiska biznesowe wyrażają uznanie dla praw dziecka i zobowiązują się do ich ochrony.

Wsparcie w rodzicielstwie – nowe Kluby Mam

Organizacje, które podpisują Kartę Praw Dziecka w Biznesie, wyrażają wolę tworzenia przyjaznych miejsc pracy dla rodziców, wspierania ich w godzeniu ról rodzica i pracownika, szanowania praw dzieci jako użytkowników produktów i usług oraz odbiorców przekazów marketingowych. Ponadto, zobowiązują się do prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług oraz wprowadzenia odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych i społecznych. Karta Praw Dziecka w Biznesie jest istotnym głosem w debacie o ochronie dzieci w Polsce.

„Dla Fundacji Dorastaj z Nami ochrona praw dziecka i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym. Nasi Podopieczni i ich dobro są dla nas najważniejsze.” – Deklaruje Anna Kowalik-Mizgalska – członek zarządu Fundacji Dorastaj z Nami. – „Towarzyszmy im przez cały okres ich dorastania, wspierając ich rozwój i dbając o ich bezpieczeństwo. Dlatego Fundacja Dorastaj z Nami przyłączyła się do inicjatywy powstania Karty Praw Dziecka w Biznesie i jako organizacja wspierająca braliśmy udział w pracach grupy roboczej, która współtworzyła ten dokument To dla nas nowy krok w profesjonalizacji naszych działań i budowania standardów ochrony dzieci” – Oświadczyła Anna Kowalik-Mizgalska – członek zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Fundacja Dorastaj z Nami, na przestrzeni lat, wypracowała szereg dobrych praktyk, którymi kieruje się w kontaktach z Podopiecznymi. Jedną z nich jest odpowiedzialne angażowanie dzieci w działania medialne Fundacji Dorastaj z Nami. Często są one głównymi bohaterami wystaw i kampanii społecznych.

„Poprzez zapraszanie Podopiecznych wraz z bliskimi, do udziału w przedsięwzięciach Fundacji Dorastaj z Nami, uświadamiamy im cele podejmowanych działań i staramy się, by byli przygotowani do pełnienia funkcji ambasadorów.” – Opowiada Magdalena Ząbek – Koordynator ds. Relacji z Podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami. – „Główną zasadą podczas publikowania treści dotyczących niepełnoletnich Podopiecznych jest dbałość o kontekst, w jakim się oni pojawiają. Teraz Fundacja Dorastaj z Nami planuje pójść krok dalej i zacząć przygotowywać politykę ochrony praw dziecka. Celem jest opracowanie zbioru zasad i standardów pomocnych w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym dzieci będą mogły się rozwijać i bezpiecznie dorastać. Wdrożona polityka zapewni także doradcom edukacyjnym i pracownikom Fundacji Dorastaj z Nami wiedzę, jak postępować w przypadku naruszenia praw dziecka – w organizacji lub poza nią.” – Wyjaśnia Magdalena Ząbek – Koordynator ds. Relacji z Podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

Fundacja Dorastaj z Nami publikuje cyklicznie Raport Zrównoważonego Rozwoju Fundacji, w którym kompleksowo opisuje działania, zobowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG. – „Codzienna praca z dziećmi pokazuje, jak ważną rolę w rozwoju młodych ludzi odgrywa otoczenie, w którym dorastają.” – Uważa Marzena Kolczyńska, Manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami. – „W Fundacji Dorastaj z Nami głęboko wierzymy, że organizacje społeczne wraz z partnerami biznesowymi mogą skutecznie działać na rzecz ochrony praw dzieci. Swoje praktyki i zobowiązania szczegółowo przedstawione są w najnowszym Raporcie zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami.” – Wyjaśnia Marzena Kolczyńska, Manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami.

 

Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010 roku. Jest to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która inspiruje zróżnicowane grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów i medyków, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Fundacja dba również o budowanie etosu służb publicznych.

Dominika Kulczyk o współczesnym niewolnictwie

Fundacja Dorastaj z Nami pomaga dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na służbie. Buduje szacunek dla służb publicznych. Niesie pomoc psychologiczną dzieciom, które znalazły się w kryzysie. Zapewnia wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne. Pomaga młodym ludziom wejść na rynek pracy. Gwarantuje wsparcie doradcy edukacyjnego. Jest z podopiecznymi w ich codziennych zmaganiach, dając im nasz czas, radę i serce. Wspiera dzieci i młodzież dopóki się uczą – nawet do 25 roku życia. Więcej informacji: dorastajznami.org nr konta 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006

Centrum Informacji, /ART/ 22.09.2023