Kolejne zwiększenia funduszu pożyczek płynnościowych z POIR

Pożyczki płynnościowe finansowane są z Programu Inteligentny Rozwój. Ich budżet zwiększy się o kolejne 500 mln zł, z czego 200 mln zł ma być przeznaczone dla nowych pośredników finansowych na nowe nabory. Pozostałe 300 mln zł rozdysponowane będzie między pośredników, w zależności od wyników oceny złożonych wniosków. W celu usprawnienia obsługi tych wniosków Bank Gospodarstwa Krajowego powinien podpisać umowy z nowymi instytucjami finansowymi. Podpisania takich umów przez BGK oczekuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

O pożyczki płynnościowe mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z całej Polski, bez względu na lokalizację, branżę czy charakter działalności. Mają one niezwykle atrakcyjne warunki. Kwota pożyczek uzależniona jest od indywidualnej sytuacji firmy i ustalana na trzy sposoby: może być dwukrotnością zeszłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, może być 25% zeszłorocznych obrotów lub w uzasadnionych przypadkach być kwotą zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Dodatkowo nie ma ograniczeń co do liczby pożyczek, jedynym zastrzeżeniem jest, ze nie mogą przekroczyć 15 mln dla jednego przedsiębiorcy. Spłaty można dokonywać nawet przez 6 lat, a w tym czasie skorzystać z maksymalnie półrocznej karencji w spłacie, a w pierwszych dwóch latach – również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych. Pożyczki płynnościowe do 100 tys. złotych zabezpieczane są wekslem In blanco, natomiast zabezpieczenie wyższych kwot ustala pośrednik.

Jak zapowiedziała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej „oferta jest skrojona pod biznes”. Oznacza to, że środki na pomoc mają być wypłacane szybko, bo nie są to środki, które mają czekać na lepsze czasy, tylko przyspieszyć nadejście tego lepszego momentu.

-Jesteśmy na ostatniej prostej uzgodnień z BGK w kwestii kolejnych 200 milionów dla nowych pośredników. Będą więc pieniądze dla nowych firm. Na początku przyszłego tygodnia BGK ogłosi nowy konkurs na pośredników. Do połowy czerwca planujemy uzyskać akceptację Komitetu Monitorującego dla kolejnego zwiększenia funduszu pożyczkowego. Nasza propozycja to 300 mln zł. W sumie powiększymy fundusz pożyczek płynnościowych z aktualnych 550 mln do 1 mld 50 mln zł – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister powiedziała także, że przyspieszenie oceny złożonych wniosków pomoże w oszacowaniu potrzebnych środków, co jednocześnie umożliwi dokładkę i ogłoszenie nowych naborów.

– Pośrednicy finansowi już podjęli decyzje o przyznaniu pożyczek na blisko 40% pierwotnej alokacji. Jeden z pośredników podpisał już umowy pożyczkowe na 50% swojej alokacji, spodziewamy się że pozostali wkrótce też przekroczą ten pułap. Przyspieszenie w ocenie wniosków jest znaczne, a w drugiej połowie czerwca będziemy mieli nowych pośredników, którzy otworzą nabory – wskazała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Centrum Informacji / now / 01.06.2020

Related Post