Konkurs na prace naukowe. Do 28 lutego 2021. można przesyłać

 

Trwa nabór do konkursu im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu prawa rolnego. To jedyny taki projekt w Polsce.

Patronem konkursu jest najwybitniejszy polski prawnik agrarysta – prof. Andrzej Stelmachowski, były marszałek Senatu. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów i rozstrzygany w trzech kategoriach: prac habilitacyjnych, prac doktorskich oraz prac magisterskich. Laureatom przyznawane są okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne.

„Prawo rolne było dotychczas traktowane, z punktu widzenie takich dziedzin jak prawo cywilne czy karne, trochę z przymrużeniem oka. Kolejne edycje konkursu potwierdzają jednak, jak bardzo ta dziedzina jest potrzebna i użyteczna, i jak wielką rolę ma do spełnienia.” – Wyjaśnia prof. Roman Budzinowski – Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. – „Pamiętajmy też o tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i łączy nas wspólna polityka rolna.” – Przypomina prof. Roman Budzinowski – Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

Wśród tematów prac pojawią się m. in. kwestie zarządzania ryzykiem w rolnictwie czy nowa żywność. „Innowacyjne podejście kandydatów do problematyki świadczy o wysokim poziomie konkursu. Coraz częściej zgłaszane są prace, które dotyczą najważniejszych wyzwań, tych które stawia przyszłość.” – Komentuje prof. Roman Budzinowski – Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

W poprzedniej edycji konkursu, w grudniu 2020 r. pierwsza nagroda w kategorii prac habilitacyjnych została przyznana ex aequo dr hab. Przemysławowi Litwiniukowi z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za rozprawę pt. „Program rozwoju obszarów wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego” oraz dr hab. Konradowi Marciniukowi z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę pt. „Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego”. Natomiast w kategorii prac doktorskich zwyciężył dr Paweł Popardowski z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z rozprawą nt. „Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej”.

Najważniejszym celem ogólnopolskiego konkursu im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego jest propagowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi, a także problematyką rolno-żywnościową i rolno-środowiskową. Ważny celem jest też promocja badań nad rolnym prawem europejskim i międzynarodowym oraz procesem jego stosowania w Polsce.

Prace na V. edycję konkursu należy przesyłać do 28 lutego 2021 r. na adres Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Źródło: RaportCSR.pl

Centrum Informacji /KAM/ 8.02.2021

Related Post