Kontrolowanie pracowników na możliwość alkoholu w organizmie

 

 

Z radcą prawnym Marcinem Cetnarowiczem, Partnerem SSW Pragmatic Solutions, rozmawia Paweł Maciejewski z portalu Pracodawcagodnyzaufania.pl

 

Jak do tej pory wyglądała sytuacja w odniesieniu do możliwości kontroli trzeźwości pracowników w zakładach pracy? Czy w ogóle nie było takich możliwości?

Marcin Cetnarowicz: Do tej pory ta kwestia nie była wprost uregulowana przepisami. Była wątpliwość co do tego, czy pracodawca może tego typu kontrole przeprowadzać, zwłaszcza na zasadzie kontroli prewencyjnej? To znaczy w sytuacji, gdy pracownik nie sprawia wrażenia osoby „pod wpływem alkoholu”, zachowuje się normalnie, nie daje żadnych podstaw do tego, żeby go weryfikować z powodu tego, że coś się dzieje, że coś jest nie tak, tylko po prostu – czysto profilaktycznie. W niektórych branżach, w niektórych zakładach, gdzie trzeźwość pracownika jest szczególnie wymagana, ze względu na charakter wykonywanej pracy, na przykład w przedsiębiorstwie autobusowym, albo generalnie w świadczącym usługi transportowe, czy przewozy pasażerskie itd., wydawałoby się całkiem rozsądne, aby taki kierowcy po prostu codziennie rano przed rozpoczęciem pracy taką profilaktyczną kontrolę po prostu przechodzili. Natomiast problem polegał na tym, że nie było do tego do końca podstaw prawnych. W każdym razie można się było od strony prawnej spierać, czy takie podstawy są czy nie.

Nowe Prawo Pogrzebowe zmieni praktyki w zatrudnieniu

Nie można było zmusić, aby pracownik się poddał takiej kontroli?

Marcin Cetnarowicz: Dokładnie tak. I ta kwestia była regulowana bardzo ogólnie, dosłownie jednym przepisem. To była ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tej ustawie był artykuł 17, który w związku z nowelizacją kodeksu pracy również uległ stosownym zmianom. Mowa tam była o tym, że jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z pracownikiem coś jest nie tak, mówiąc w dużym skrócie, to wtedy kierownik zakładu pracy może takiego pracownika do pracy nie dopuścić. Jedyną możliwością sprawdzenia trzeźwości pracownika, jaką ten przepis przewidywał, było – na żądanie kierownika zakładu pracy, lub na żądanie samego pracownika – badanie trzeźwości, które jednak mógł przeprowadzać uprawniony do tego organ, czyli najczęściej po prostu policja. Zatem we wspomnianym artykule 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była tylko taka ogólna, bardzo skromna regulacja, z której na pierwszy rzut oka można było wywnioskować, że pracodawca nie ma uprawnienia, żeby badać pracownika na jego trzeźwość. To badanie mogło nastąpić tylko wtedy, kiedy zachodziłoby uzasadnione podejrzenie, że z pracownikiem coś jest nie tak i tylko dokonywane przez policję.

Jak bardzo według Pana wiedzy to zjawisko podejmowania pracy przez nietrzeźwych pracowników rosło, lub malało w ostatnich latach. Czy są dostępne jakieś dane ilu pracowników przystępowało do pracy w stanie nietrzeźwości?

Marcin Cetnarowicz: Sam takich badań i statystyk nie znam. W naszej praktyce obsługujemy stosunkowo dużą liczbę przedsiębiorstw, nawet kilkaset pomiotów w ciągu roku. Nie przypominam sobie jednak takiego przypadku, żebyśmy doradzali pracodawcom jak postąpić z pracownikiem, który np. stawił się do pracy prawdopodobnie pod wpływem spożytego alkoholu czy innych używek, czy generalnie zachowuje się dziwnie, w sposób odmienny od przyjętych norm. To były może pojedyncze przypadki. Ale też trudno mi powiedzieć na ile wszystkie tego typu informacje trafiały do nas jako do doradców, ponieważ bardzo często pracodawcy mają też własne służby wewnętrzne.

Cały wywiad znajduje się na portalu Pracodawcagodnyzaufania.pl

3 miesiące pierwszej kancelarii low-cost’owej – Sukces czy porażka?

Marcin Cetnarowicz – radca prawny, związany z SSW od 2011 r. jest wszechstronnym i doświadczonym prawnikiem, liderem praktyki prawa pracy. Kompleksowo doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, optymalnych form i kosztów zatrudniania, kontraktów. Konstruuje i wdraża zakładowe akty prawa pracy. Wspiera procesy restrukturyzacyjne i transakcje M&A. Jego doświadczenie obejmuje projekty polegające zarówno na rozwoju i strukturyzacji, jak również redukcji i reorganizacji zatrudnienia. Z powodzeniem doradza firmom przy wdrożeniach systemów zabezpieczenia emerytalnego.

Poza prawem pracy Marcin Cetnarowicz posiada także duże doświadczenie w prawie korporacyjnym. Dzięki szerokiej wiedzy i dużemu doświadczeniu w tych dwóch obszarach skutecznie doradza klientom w złożonych zagadnieniach dotyczących ustroju i organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wdrażania i egzekwowania zasad ładu korporacyjnego, statusu, zatrudnienia i odpowiedzialności członków organów i kadry zarządzającej.

Laureaci XII Konkursu Pracodawca Godny Zaufania 2022

Uczestniczy w planowaniu oraz odpowiada za wdrażanie kluczowych projektów restrukturyzacyjnych oraz bieżącą obsługę korporacyjną i pracowniczą najważniejszych klientów SSW. Posiada bogate doświadczenie w projektach obejmujących tworzenie, restrukturyzacje i likwidacje podmiotów i struktur zagranicznych.

W zakresie swojej specjalizacji Marcin Cetnarowicz z sukcesami reprezentuje klientów w sprawach spornych. Grono klientów SSW obsługiwanych przez niego obejmuje zarówno inwestorów prywatnych, jak i międzynarodowe podmioty i grupy kapitałowe operujące zarówno w sektorach tradycyjnych (budowlanym, energetycznym, transportowym, FMCG), jak i branżach opartych na nowych technologiach.

Przed dołączeniem do SSW Marcin Cetnarowicz był długoletnim współpracownikiem jednej z wiodących kancelarii prawnych w Poznaniu, świadcząc bieżącą obsługę prawną dla kluczowych klientów z branży energetycznej i FMCG. Jako oddelegowany in-house odpowiadał za doradztwo w sprawach pracowniczych w jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce.

Pierwsza low-costowa kancelaria prawna otwarta!

Marcin Cetnarowicz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (od 2011 r.). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007). Zainteresowania naukowe rozwijał w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa pracy, zabezpieczenia emerytalnego, prawa energetycznego i prawa spółek.

Centrum Informacji, /KAM/ 20.03.2023