Kraków w hołdzie Axentowiczowi

 

W 2022 roku, w Krakowie, stanie popiersie Teodora Axentowiczajednego z najwybitniejszych artystów sztuki młodopolskiej, profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych. Pomnik pojawi się na placu noszącego jego imię artysty.

 

Dotychczas w Krakowie brakowało działania artystycznego upamiętniającego malarza, który przez 40 lat mieszkał tutaj i tworzył. Propozycja usytuowania pomnika na placu Teodora Axentowicza wyszła od wnuka artysty  Adama Kieniewicza – prezesa Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego (zmarłego w 2020 r.).

 

W czasie konsultacji społecznych dotyczących planów rewitalizacji placu Teodora Axentowicza mieszkańcy wyrazili potrzebę upamiętnienia patrona, a Adam Kieniewicz zaproponował udostępnienie gipsowego popiersia, autorstwa rzeźbiarza prof. Konstantego Laszczki, do odlewu w brązie. Nowa rzeźba wykonana jest przez prof. Karola Badynę, a jej zakup sfinansowany ze środków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Rzeźba ma się pojawić 1 sierpnia 2022 r.

 

Teodor Axentowicz urodził w 1859 r. w Braszowie, w Siedmiogrodzie na terenie dzisiejszej Rumunii. Studiował we Lwowie i Monachium, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych oraz w Paryżu i Londynie. Po studiach przez kilka lat tworzył we Francji i Anglii. Następnie zamieszkał na stałe w Krakowie. Był wykładowcą i rektorem Akademii Sztuk Pięknych. Jego twórczość jest znana głównie z portretów, scen rodzajowych życia Hucułów oraz historii Ormian. Zajmował się także grafiką i projektowaniem plakatów. Współpracował przy realizacji „Panoramy Racławickiej”, był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a także honorowym członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął specjalną uchwałę, że rok 2020 został poświęcony Teodorowi Axentowiczowi z okazji 160 rocznicy urodzin artysty.

 

Centrum Informacji /KAM/ 12.10.2021

Related Post