Kryształy Polskiej Gospodarki

W poniedziałek 23 maja 2022 zostaną ujawnieni laureaci pierwszej edycji Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez Forum Polskiej Gospodarki. Celem wydarzenia jest promocja polskich przedsiębiorstw i rozwoju gospodarczego Polski.

Jednym z celów Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez Forum Polskiej Gospodarki, jest promocja rozwoju gospodarczego Polski, w tym wspieranie idei przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności gospodarczej, a także promocja dobrych praktyk biznesowych. Konkurs „Kryształy Polskiej Gospodarki” służy również uhonorowaniu sukcesów gospodarczych polskich przedsiębiorców oraz osób publicznych za ich wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki.

Nagroda w konkursie  „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanym przez Forum Polskiej Gospodarki,przyznawana jest polskim przedsiębiorcom w 7 kategoriach:

  • „Patronat Rozwojowy” – nagroda dla wytypowanego przez sponsora startupu na rozpoczęcie współpracy;
  • „Lokalny Przedsiębiorca” – nagroda dla inicjatorów najbardziej znaczącej regionalnej inicjatywy gospodarczej służącej rozwojowi danego regionu;
  • „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw” – nagroda dla polskiego koncernu za udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom;
  • „Odpowiedzialny Biznes” – nagroda dla przedsiębiorstwa najbardziej zaangażowanego w działalność charytatywną, prospołeczną czy ekologiczną;
  • „Osobowość Roku” – nagroda dla wybitnej osoby publicznej ze świata mediów, polityki, nauki czy dla instytucji, za wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki;
  • „Eksporter” – nagroda dla przedsiębiorstwa odnoszącego znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych;
  • „Nagrodę Redakcji” – wyróżnienie organizator Konkursu – wydawcy Forum Polskiej Gospodarki.

Nominowanym w Konkursie „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanym przez Forum Polskiej Gospodarki, może zostać przedsiębiorca, wskazany przez kapitułę, na podstawie zgłoszeń, przesłanych przez zainteresowanych przedsiębiorców, instytucje i organizacje gospodarcze, korporacje zawodowe oraz na podstawie własnego doświadczenia, publikacji w prasie branżowej i gospodarczej, raportów gospodarczych, raportów rządowych oraz raportów Głównego Urzędy Statystycznego.

Uczestnikiem Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez Forum Polskiej Gospodarki, może zostać osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim, zarządzająca bądź będąca właścicielem podmiotu gospodarczego: prowadzącego działalność wytwórczą bądź inną, mającego siedzibę na terytorium Polski, posiadającego większościowy udział polskiego kapitału.

Do udziału w Kapitule Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez Forum Polskiej Gospodarki,zaproszeni zostali: Jacek Sasin – wiceprezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Aktywów Państwowych, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, prof. Zbigniew Krysiak – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Ze strony organizatora, w pracach Kapituły uczestniczą przedstawiciele redakcji miesięcznika i portalu „Forum Polskiej Gospodarki”: Grzegorz Tomaszewski – prezes zarządu oraz Piotr Hofman – członek Zarządu.

Patronat nad pierwszą edycją Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez Forum Polskiej Gospodarki, objęli: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorem Konkursu jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o., wydawca ekonomiczno-społecznegomiesięcznika „Forum Polskiej Gospodarki” i serwisu https://fpg24.pl/.

Centrum Informacji, /DEC/ 20.05.2022

 

Related Post