Laur Zygmunta z Opinogóry do zdobycia

 

Związek Literatów na Mazowszu, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze są organizatorami II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów. Przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-21 lat. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 roku.

 

„Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi z sobą”. Te słowa z dramatu „Irydion” Zygmunta Krasińskiego to motto II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”. To właśnie „Irydion” jest uważany za jedno z najważniejszych i największych osiągnięć polskiej dramaturgii, zaraz obok utworów Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza.

 

 

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry” przeznaczony jest dla młodzieży, a uczestnicy mogą przesłać maksymalnie pięć wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowane ani nie nagradzane w innych konkursach. Wiersze należy nadsyłać na adres: Związek Literatów na Mazowszu, Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów (Miejska Biblioteka Publiczna). Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Zygmunta z Opinogóry” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail i telefon kontaktowy. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Do zestawu można dołączyć wiersz o Ciechanowie i/lub wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego.

 

 

Zygmunt Krasiński (herbu Ślepowron) urodził się 19 lutego 1812 roku w Paryżu. Jego matką była Maria z Radziwiłłów, natomiast ojcem Wincenty Krasiński, były generał napoleoński. Można powiedzieć, że zarówno losy biografii poety, jak i jego twórczości określiła relacja twórcy z ojcem. Postać ta pełniła bowiem kluczową rolę we wszystkich wyborach życiowych i artystycznych pisarza. Uczył się w Liceum Warszawskim, a następnie studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnych latach, z woli ojca, przebywał w Szwajcarii. W 1857 roku Zygmunt Krasiński przebywał w Złotym Potoku, a następnie opuścił Polskę i przebywał w Niemczech, Francji i Włoszech. Od jesieni 1832 roku do wiosny 1833 roku przebywał w Petersburgu, gdzie towarzyszył mu ojciec. W latach 1834-1838 związany był z Joanną Borową, którą poznał podczas pobytu w Rzymie. W 1836 roku zaprzyjaźnił się z poetą Juliuszem Słowackim. Ojciec stale ingerował w życie syna zmuszając go nawet do ślubu z Elizą Branicką, chociaż prawdziwą wybranką serca młodzieńca była Delfina Potocka. Ojciec zabronił mu także uczestnictwa w powstaniu listopadowym. Zmarł 23 lutego 1859 roku w Paryżu. Najważniejsze dzieła Zygmunta Krasińskiego, jednego z największych polskich wieszczów romantycznych to, obok dramatu „Irydion”: „Powieści gotyckie”, „Agaj-Han”, „Nie-Boska komedia”, „Przedświt”, „Psalmy przyszłości”, czy „Fantazja życia”.

 

 

To właśnie postać Zygmunta Krasińskiego stała się punktem wyjścia do zorganizowanego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”, którego celem jest odkrywanie talentów literackich wśród młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej młodych osób, ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej oraz propagowanie i promocja współczesnej poezji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XXVI Ciechanowskiej Jesieni Poezji.

 

 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto 20 maja 1961 roku, w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. Na Muzeum Romantyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego parku krajobrazowego w stylu angielskim. Neogotycki pałacyk z lat czterdziestych XIX wieku mieści stałą ekspozycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu, a w neogotyckim budynku Oficyny Dworskiej organizowane są ekspozycje czasowe. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego. Są tam także gromadzone pamiątki epoki napoleońskiej. W parku okalającym muzeum stoi marmurowa ławeczka wykonana w 1832 roku na zamówienie Amelii Załuskiej, pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego.  Wykuty jest na niej napis: „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Podobno każdy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha…

 

 

Jednym z organizatorów II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”  jest Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie. Związek Literatów na Mazowszu jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 roku we wnętrzach Muzeum Pozytywizmu w podciechanowskiej Gołotczyźnie.  Związek Literatów na Mazowszu zrzesza na zasadzie dobrowolności pisarzy polskich, strzeże godności, praw i obowiązków stanu pisarskiego, dba o swobody twórcze pisarzy i warunki uprawiania zawodu pisarskiego,  reprezentuje społeczność pisarską zrzeszoną w związku w kraju i za granicą, organizuje wymianę kulturalną z zagranicą oraz propaguje literaturę polską w świecie oraz udziela pomocy materialnej, prawnej i społecznej pisarzom oraz ich rodzinom. Związek Literatów na Mazowszu od momentu swego powstania wydaje „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, periodyk literacki wcześniej (od 1999 do 2009 roku) wydawany przez Związek Literatów Polskich. Najczęściej główna część pisma poświęcona jest twórczości konkretnego pisarza, przeważnie związanego z północnym Mazowszem. Związek Literatów na Mazowszu jest nie tylko sprawdzonym wydawcą, ale prowadzi też promocje książek, spotkania z pisarzami oraz współorganizuje znane imprezy literackie. To właśnie nagrodzone wiersze II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” zostaną wydane w kolejnej edycji „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”.

 

 

 

Centrum Informacji /SYL/ 07.09.2021