Laureaci XII Konkursu Pracodawca Godny Zaufania 2022

 

 

„Pracodawca Godny Zaufania” to jedno z najważniejszych wydarzeń polskiego rynku pracy. OD dwunastu lat Kapituła Konkursu wyróżnia najważniejsze inicjatywy przedsiębiorców przygotowane z myślą o pracownikach.

 

Zaufanie w czasach kiedy coraz więcej czynności wykonują maszyny traci na popularności. Człowiek nie może mieć zaufania do maszyn. Człowiek może mieć zaufanie tylko do człowieka. Obserwuje się jednak rosnący brak zaufania. Teraz to pojęcie zyskuje na wartości. W gospodarce zaufanie jest smarem biznesu, dlatego tak cenna inicjatywą jest Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”.

 

Nowi Pracodawcy Godni Zaufania

 

W poniedziałek 28 listopada 2022 r., w trakcie uroczystej Gali ogłoszono wyniki XII Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Wyróżniono przedsiębiorstwa i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania. Wręczono nagrody w sześciu kategoriach, dwie nagrody dziennikarskie oraz trzy nagrody specjalne.

 

Kategoria „Programy stażowe”: Bank Gospodarstwa Krajowego za program „Letnia Akademia BGK” czyli praktyki letnie dla studentów. W 2022 roku zakończyła się 6 edycja programu. Co roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje do programu około 80 osób. Program jest skierowany do studentów od 2 roku studiów i są to 3-miesięczne, płatne praktyki, które charakteryzują się walorem edukacyjnym, społeczną odpowiedzialnością biznesu i misyjnością. Praktykanci korzystają z szeregu certyfikowanych szkoleń, biorą również udział w spotkaniach z ekspertami oraz akcjach wolontariackich.

 

Kategoria „Wolontariat”: Totalizator Sportowy za program „Kumulacja Dobrej Woli”. Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która od 2011 roku realizuje ten program i przyjmuje od pracowników Totalizatora Sportowego wnioski z opisami projektów społecznych oraz wpiera realizację najlepszych z nich. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zawsze uruchamia coroczną edycję, a także dodatkowe edycje specjalne, np. z okazji świąt, kolejnych pór roku, wydarzeń cyklicznych w odpowiedzi na panującą sytuację – wojna na Ukrainie, pandemia koronawirusa SARS- CoV-2.

 

Instytut Biznesu – 10 lat

 

Kategoria „Motywacja”: PKO Bank Polski za szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, a także za zapewnianie pracownikom różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. PKO Bank Polski jest jednym z największych pracodawców w Polsce, którego kapitałem jest zespół utalentowanych i zaangażowanych pracowników. SPółka doskonali praktyki związane z zatrudnieniem, tworzy warunki pracy na miarę najlepszych pracodawców na rynku, zapewnia stabilne warunki zatrudnienia, wspiera rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Ważnymi elementami polityki personalnej są też nowoczesny system motywacyjny i bogata oferta świadczeń pozapłacowych.

 

Kategoria „Edukacja”: KGHM Polska Miedź za szeroką działalność edukacyjną i współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z edukacją. Koncern łącznie w 2021 przeprowadziła 339.093 godzin zajęć, a w których uczestniczyło 6.726 pracowników. Na szczególną uwagę zasługują programy edukacyjne Spółki: „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowym partnerem w edukacji”. Programem objętych jest 9 szkół patronackich, ponad 1.920 uczniów; Programy wspierające edukację i rodzinę oraz Program walki z depresją.

 

Kategoria „Lider ESG”: Polska Grupa Energetyczna za strategię ESG wpisaną w jej plan biznesowy, w którym PGE ogłosiło m.in. cel neutralności klimatycznej do roku 2050.

Kapituła doceniła PGE za strategię, której celem jest m. in. trwałe obniżenie emisyjność. Ma być ono osiągnięte poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę mocy odnawialnych, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej, dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Plany strategiczne ESG powstają w ramach Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem jest zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie PGE.

 

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

 

Kategoria „Rozwój i cyfryzacja”: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń za wdrożenie programu transformacji w Data Driven Company, w ramach tego programu Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń wdrożył nowoczesne i innowacyjne technologie, które pozwalają na efektywne analizowanie i wykorzystywanie danych. W celu efektywnego przeprowadzanie transformacji, bardzo mocno Spółka zainwestowała także w rozwój pracowników. Powstało Centrum Danych i Zaawansowanej Analityki, które skupia ponad 20 specjalistów, którzy mieli szkolenia z innowacyjnych narzędzi BigData. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń stworzył autorski i unikatowy na rynku program Akademia Analityka, który polegał na prowadzeniu wewnętrznych szkoleń z narzędzi analitycznych. Warsztaty oraz szkolenia on-line pozwoliły pracownikom na szybkie wejście w świat usług chmurowych.

 

Rada Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” podjęła też decyzję o przyznaniu trzech Nagród Specjalnych. Otrzymały je przedsiębiorstwa:

 

Lidl Polska – za rozbudowany program edukacyjny dla pracowników, umożliwiający podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym oferowane międzynarodowe ścieżki rozwoju w ramach programów „Global mobility”. Na szczególną uwagę zasługuje oferta Lidl w zakresie rozwoju kariery na arenie międzynarodowej. W ramach programu „International Job Rotation” pracownicy Lidl mogą spróbować pracy jako ekspert w innym kraju lub uczestniczyć w międzynarodowej rekrutacji wewnątrz grupy Schwarz. Gdy pracownik decyduje się na udział w takim programie otrzymuje pomoc w zorganizowaniu wyjazdu w każdym aspekcie.

 

Centrum Językowe Konik – za dbałość o pracowników, wiarygodność w relacjach z partnerami, a przez to oferowanie swoim klientom wysokiej jakości usług. Centrum Językowe Konik jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na rzecz klientów indywidualnych na terenie republiki Federalnej Niemiec. Organziacja proponuje legalne zatrudnienie zagranicą, dobre zarobki, sprawdzone miejsca pracy, szkolenie językowe dla opiekunek przed wyjazdem, atrakcyjny system motywacyjny oraz dwudziestoczterogodzinną opiekę koordynatora polskojęzycznego.

 

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

 

Alior Bank za szczególne zaangażowanie w pomoc Ukrainie – od pierwszego dnia rosyjskiej agresji oraz bycie liderem w sektorze finansowym w niesieniu systemowej pomocy uchodźcom. W Centrum Pomocy Uchodźcom Alior Bank pomógł już 40.000 uchodźcom. Od samego początku napaści wojskowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Spółce przyświeca idea pomocy kompleksowej, dzięki której uchodźcy mogą jak najszybciej stać się samowystarczalni. Jako jedyny bank w Polsce ściśle współpracuje z Ambasadą Ukrainy w Polsce – dzięki temu pomoc jest celowana i odpowiada faktycznym potrzebom. Wokół tej idei bank integruje różne organizacje i środowiska.

 

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

W XII konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska i są oni zaangażowani w promocję pozytywnych rozwiązań polityki pracowniczej. Nagrodę otrzymali:

Dominika Sikora – zastępca  redaktora naczelnego, dziennika „Dziennik Gazeta Prawna” – za dociekliwość i rzetelne informowanie o sytuacji w polskiej służbie zdrowia, krytyczne  spojrzenie w zakresie legislacji i działania systemu ochrony zdrowia w Polsce, zwracanie szczególnej uwagi na kwestie pracownicze.

Piotr Łuczuk – redaktor naczelny portalu Filarybiznesu.pl – za zaangażowanie w promowanie dobrych praktyk i postaw przez polskich przedsiębiorców.

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” i uroczystego wręczenia nagród poprzedziła debata ekspercka „Zawodowcy potrzebni od zaraz – kształcenie zawodowe jako remedium na braki kadrowe w branżach strategicznych”. Wzięli w niej udział w roli ekspertów.: Marzena Machałek –  sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Katarzyna Szwarc – pełnomocnik rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów; dr hab. Paweł Poszytek – Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Magdalena Zalewska – manager human resources w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Debatę poprowadził Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG.

 

W skład Kapituły KonkursuPracodawca Godny Zaufania” wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych; organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Centrum im. Adama Smitha, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Krajową Izbę Gospodarczą, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy in Toruń), Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania.

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

XII Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” została zorganizowana pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Partnerem Strategicznym była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności; partnerami: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Diaverum oraz firma Polfrost. Partnerami merytorycznymi były: Panel Ariadna oraz Instytut Staszica. Partnerzy medialni: Agencja Informacyjna, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Obserwator Gospodarczy, portal BiznesCiti.com, portal Kurier365.pl portal RaportCSR.pl, Super Biznes (dodatek ekonomiczny do dziennika „Sper Express”).

 

Centrum Informacji, /JUŹ/ 28.11.2022

 

Related Post