Leczenie nerkozastępcze i jego historia w Polsce

Momentem przełomowym w życiu wielu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek jest kwalifikacja do dializowania i wpisanie na listę oczekujących na przeszczep. Leczenie dializami może trwać nawet całe życie, jednak dostępna obecnie dializoterapia w niczym nie przypomina leczenia nerkozastępczego sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy pierwsze aparaty do hemodializy dotarły do Polski.

W 1958 r. w Polsce pojawiły się dwie pierwsze sztuczne nerki. O ich zakup zabiegali prof. Jan Roguski z Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu i prof. Andrzej Biernacki z I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie. Po latach wysiłku udało się uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia, a w kraju znalazły się dwa aparaty typu Alwall, które trafiły do klinik w Poznaniu i Warszawie pod opiekę zabiegających o nie wcześniej profesorów. 6 listopada 1958 r. w Poznaniu wykonano pierwszą w kraju hemodializę, a do czasu uruchomienia aparatu w Warszawie wykonano w sumie 14 dializ. Dializa trwała od 10 do 12 godzin (krócej w przypadku dzieci). W 1959 r. wykonano w Polsce już 137 hemodializ.

Sytuacja, zmieniła się w 1984 r. po opracowaniu i wdrożeniu „Programu poprawy i rozwoju dializoterapii w Polsce”. Dzięki niemu dializoterapia stała się procedurą powszechną na terenie naszego kraju. Pierwsza ambulatoryjna stacja dializ powstała pod koniec lat 80 w Poznaniu. Do 2005 r. niepubliczne stacje dializ stały się co trzecią placówką dializacyjną w kraju. W roku 2011 placówki niepubliczne stanowiły już ponad połowę stacji dializ w Polsce (58 proc.). Na koniec 2017 r. dializowano łącznie 19578 pacjentów, z czego 18452 metodą hemodializy, a 1126 metodą dializy otrzewnowej.

Pacjenci leczeni obecnie dializami, pomimo trudów terapii, mają najlepszy komfort leczenia w historii, co wpływa również na ich samopoczucie i mobilność – m.in. dzięki wymianie elektronicznych dokumentów między placówkami i dializami wakacyjnymi, które są możliwe np. w sieci stacji dializ Diaverum, chorzy mogą odpowiednio zaplanować swoją terapię i podróżować. Jakość życia chorych na przestrzeni ponad 60 lat, czyli od przeprowadzenia pierwszych hemodializ w Polsce, wzrosła więc nieporównywalnie i może być to powodem do dumy.

 

Centrum Informacyjne /KAM/ 28.01.2020

Related Post