Leonardo ogłasza pierwszy raport zintegrowany

Leonardo, międzynarodowy koncern, do którego w Polsce należy spółka PZL-Świdnik, przygotował swój pierwszy raport zintegrowany. Ten dokument podaje wyniki ekonomiczno-finansowe w zestawieniu z osiągniętymi celami oraz przyszłymi celami aspektów środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego (ESG).

„Dzięki Raportowi Zintegrowanemu zamierzamy umocnić ścieżkę zrównoważonego rozwoju obraną przez Leonardo.” – Wyjaśnia Alessandra Genco, CFO w Leonardo. – „Przyszłe inwestycje koncernu będą się skupiać na technologiach transformacji środowiskowej i cyfrowej, rozwoju kapitału ludzkiego oraz kluczowych umiejętności. Raport Zintegrowany Leonardo będzie stanowił podstawę obrazującą strategie rozwoju spółki oraz osiągnięte wyniki. To wyznaczy drogę do wspólnego wypracowania innowacyjnych rozwiązań, z naszymi partnerami, w całym łańcuchu dostaw i poprzez ekosystem badań naukowych oraz poprzez to, jak odpowiedzialnie działamy w państwach, w których jesteśmy obecni i poprzez to jak wykorzystujemy nasz cenny kapitał i to nie tylko finansowy. I wreszcie, taka integracja stanowi strategiczny wybór w długofalowym wspieraniu naszej konkurencyjności.” – Uzupełnia Alessandra Genco, CFO w Leonardo.

Zintegrowane podejście do raportowania finansowego odzwierciedla coraz powszechniejszą potrzebę – na poziomie narodowym i międzynarodowym – nowego modelu biznesowego opartego o taki paradygmat zarządzania biznesowego, który jest zdolny do generowania wspólnej wartości dzięki dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Światowe Forum Ekonomiczne określiło ramy raportowania, które koncern Leonardo postanowił przyjąć przy tworzeniu projektu Raportu Zintegrowanego jako „Kapitalizm Interesariuszy”, opartego się o cztery filary: Zasady Ładu Korporacyjnego, Ludzi, Planety i Dobrobytu.

W raporcie zintegrowanym koncern Leonardo wykorzystuje skonsolidowane standardy, które mają zagwarantować, że informacje i mierniki będą istotne, porównywalne i transparentne, a także konkretne wskaźniki, które mają pomóc w zrozumieniu specyfiki oraz wpływu wywieranego przez taką strukturę jak Leonardo.

Wśród wykorzystanych standardów znalazła się m.in. Globalna Inicjatywa w zakresie Raportowania, najpowszechniej używana na świecie w raportowaniu na temat zrównoważonego rozwoju, mierniki branży lotniczej, kosmicznej i obronnej określone przez Radę ds. Standardów w Zakresie Raportowania na temat Zrównoważonego Rozwoju, model kapitałowy promowany przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania oraz rekomendacje Zespołu Zadaniowego ds. Raportów Finansowych związanych z Klimatem.

Centrum Informacji /KAM/ 9.03.2021

Related Post