Leonardo pandemia nie straszna

 

Grupa Leonardo opublikowała wyniki finansowe za 2020 r. Koncern ma zagwarantowaną produkcję na blisko 3 lata.

 

W 2020 r. nowe zamówienia miały wartość 13.754.000 mln euro, co w porównaniu do 2019 r. oznacza spadek na poziomie 2,5 proc. Portfel zamówień miał wartość 35.516.000 euro. Chociaż pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywarła wpływ na pozycję finansową i wyniki w 2020 r., to podstawy i perspektywy działalności w perspektywie średnio- i długofalowej pozostały niezmienione.

 

Leonardo ogłasza pierwszy raport zintegrowany

 

„Koncern Leonardo uporał się z trudnymi warunkami powstałymi w 2020 r. i uzyskał dobre wyniki, z zamówieniami o wartości 13.800.000.000 euro, przychodami w wysokości 13.400.000.000 miliardów euro, zyskiem EBITA w wysokości 938 milionów euro oraz FOCF w wysokości 40.000.000 euro.” – Komentuje Alessandro Profumo, CEO Leonardo. – „Prężna działalność koncernu Leonardo w sektorze wojskowym i rządowym ma się dobrze, pozwalając Spółce uzyskać spodziewane wyniki pomimo sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność w sektorze cywilnym. Silne podstawy oraz zasadnicze elementy działalności Koncernu Leonardo napawają optymizmem zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i średnioterminowej. Spółka planuje skorzystać z nowych możliwości jakie mogą pojawić się po pandemii, wykorzystując jednocześnie całe spektrum swoich zdolności. Leonardo jest w pełni skoncentrowany skoncentrowani na tworzeniu zrównoważonych wartości dla wszystkich swoich interesariuszy.” – Wyjaśnia Alessandro Profumo, CEO Leonardo.

 

Wśród najważniejszych celów, które Grupa Leonardo postawiła sobie w 2021 r. jest dalsze silne tempo sprzedaży, z nowymi zamówieniami o wartości ok. 14.000.000.000 euro, kontynuacja stabilnych wyników finansowych z przychodami w wysokości 13.800.000.000 – 14.300.000.000 euro i poprawa zysku EBITA w wysokości 1.075.000 – 1.125.000 euro.

 

Leonardo odporne na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2

 

Pomimo poważnego kryzysu, który uderzył w sektor lotnictwa cywilnego oraz jego głównych graczy w 2020 r., wyniki sprzedaży Grupy Leonardo były na takim poziomie, jak w 2019 roku. To wynikało z uzyskania dużych zamówień od krajowych klientów w sektorach wojskowych i rządowych oraz – bardziej ogólnie – z dobrych wyników we wszystkich sektorach, co potwierdziło dobre pozycjonowanie produktów i rozwiązań Koncernu na rynkach docelowych, umożliwiające zrównoważenie efektów spadku popytu w sektorze lotnictwa cywilnego oraz opóźnień w realizacji kampanii eksportowych wynikających z ograniczenia działań sprzedażowych z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Nawet jeśli chodzi o przychody, działania podjęte w celu ograniczenia skutków wynikających z działań rządowych na rzecz ograniczenia swobody przemieszczania się i kroków podjętych dla ochrony zdrowia, oprócz zwiększonej produkcji w ramach programów w sektorze obronnym, zarówno w pionie lotniczym, jak i śmigłowcowym i elektronicznym, sprawiły, że wynik był praktycznie taki sam, jak w 2019 r., tym samym rekompensując znaczny spadek tempa produkcji narzucony przez głównych klientów lotniczych, czyli firmy Boeing, Airbus i ATR.

Leonardo to – włoskie przedsiębiorstwo przemysłu zbrojeniowego. Jest ono aktywne w takich dziedzinach jak kosmonautyka, obronność i bezpieczeństwo. Koncern projektuje i rozwija oraz wytwarza produkty, usługi oraz zintegrowane rozwiązania dla rządów, sił zbrojnych i instytucji, obejmujące następujące obszary operacyjne: powietrzny i lądowy, stoczniowy i morski, przestrzeni i cyberprzestrzeni. Leonardo zatrudnia ponad 47.000 pracowników, prowadzi szeroką działalność przemysłową we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce (zakłady PZL-Świdnik). Ponad to koncern posiada oddziały w 15 krajach na pięciu kontynentach).

 

Leonardo przejęło, przez połączenie, spółki zależne OTO Melara i Wass, a także aktywa spółek zależnych AgustaWestland, Alenia Aermacchi i Selex ES oraz działa jako zbudowane z siedmiu działów produktowych (Śmigłowce, Samoloty, Aerostruktury, Systemy Elektroniki Lotniczej i Kosmicznej, Naziemna i Morska Elektronika Obronna, Systemy Obronne, Systemy Ochrony Informacji), a także za pośrednictwem spółek zależnych oraz spółek joint venture, takich jak DRS Technologies (produkty, usługi i zintegrowane wsparcie dla obrony), Telespazio (usługi satelitarne), Thales Alenia Space (satelity i struktury kosmiczne), MBDA (systemy rakietowe) oraz ATR (samoloty regionalne).

 

Centrum Informacji /KAM/ 13.03.2021

Related Post