Leonardo zgodnie z oczekiwaniami

 

 

Przychody w wysokości 2.790.000.000 euro i EBITA na poziomie 95.000.000. Takimi wynikami, Grupa Leonardo podsumowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

 

„Wyniki za pierwszy kwartał roku 2021 Grupy Leonardo były zgodne z oczekiwaniami i dowodzą znacznej poprawie wyników przemysłowych” uważa Koncern. W pierwszym kwartale 2020 r. na wynik szczególny wpływ miał wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a w następnych miesiącach miała miejsce już stopniowa stabilizacja, także w wyniku wdrożonych kroków w celu zagwarantowania pełnej działalności biznesowej. Ten trend pokazuje odporność działalności branży wojskowej, w której podstawą są zamówienia rządowe.

 

Przychody Grupy Leonardo wyniosły 2.790.000.000 euro i wykazały w pierwszym kwartale 2021 r. znaczny wzrost we wszystkich sektorach, który został tylko częściowo obniżony przez spodziewane zmniejszenie wolumenu zamówień w segmencie struktur lotniczych.

Zysk EBITA wyniósł 95.000.000 euro (przy wskaźniku rentowności sprzedaży w wysokości 3,4 proc.) i odnotował znaczną łączną stopę wzrostu (132 proc.), ze znacznym wzrostem we wszystkich segmentach biznesowych, za wyjątkiem struktur lotniczych. Z kolei zysk EBIT wyniósł 75.000.000 euro wykazując znaczny wzrost (150 proc.) w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. (30 mln euro).

 

W przypadku wyników finansowych: wolne operacyjne przepływy finansowe odnotowały wartość ujemną w wysokości 1.422.000.000 euro i wykazały znaczną poprawę (173.000.000 euro), pomimo trwającego cały czas stanu wyjątkowego związanego z pandemią koronawirusa SARS-COV-2. Dług netto grupy w wysokości 4.640.000.000 euro, wykazał wzrost w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. (3.318.000.000 euro), głównie w wyniku ujemnych wyników w zakresie wolnych operacyjnych przepływów gotówkowych, co odzwierciedla normalną sezonowość.

 

„Wyniki pierwszego kwartału 2021 r. są zgodne z wyrażonymi, przez kierownictwo Grupy Leonardo, oczekiwaniami, gdy niedawno określaliśmy nasze wskazania na pełen rok. Ciągle mamy dużo nowych zamówień, a mocny portfel zamówień sprzyja rosnącym przychodom.” – Komentuje Alessandro Profumo – CEO Leonardo. – „Nasza rentowność pozostaje solidna, a przepływy gotówkowe poprawiają się zgodnie z planem. Dobre wyniki w sektorze wojskowym i rządowym zrównoważyły wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 po stronie cywilnej. Nabycie 25,1 proc. udziałów w Hensoldt to działanie długofalowe, wzmacniające nasze portfolio, w strategicznym dziale elektroniki, w obszarze rozwiązań sensorycznych. To świetna inwestycja i partnerstwo, które daje Grupie Leonardo możliwość tworzenia wartości poprzez poprawę dostępu do globalnych rynków, a także poprawia naszą konkurencyjność na kluczowych platformach. Nasza solidna struktura kapitałowa zostanie także utrzymana dzięki zbyciu oraz wprowadzeniu DRS na giełdę. Cały czas koncentrujemy się na zrównoważonym tworzeniu wartości dla naszych interesariuszy.” – Wyjaśnia Alessandro Profumo – CEO Leonardo.

 

Centrum Informacji /KAM/ 27.05.2021