„Łucznik” sięga po naukowców

 

Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradczych, eksperckich oraz wdrożeniowo-projektowych.

 

Karabinki Beryl hitem w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

Współpraca legendarnej Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu i renomowanej Politechniki Warszawskiej ma dotyczyć optymalizacji procesu produkcji oraz dywersyfikacji produktowej. Partnerstwo będzie polegało na wymianie informacji, organizacji roboczych wizyt w siedzibach obu podmiotów połączonych z seminariami, warsztatami naukowo-technicznymi i badaniami, a także na wdrożeniach i zastosowaniu nowych technologii w szczególności w obszarze inteligentnych materiałów. Współpraca obejmie także organizację specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych, doktoratów wdrożeniowych, staży zawodowych i praktyk oraz promocję inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.

 

„Kooperacja świata nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i współdziałanie Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu z naukowcami Politechniki Warszawskiej umożliwi tworzyć nowe produkty i ulepszać te, które już znajdują są produkowane. Dzięki nawiązanej współpracy Spółka nawiązuje relacje z wybitnymi specjalistami, którzy w ramach swoich zainteresowań naukowo-badawczych znacząco wesprą udoskonalanie procesów konstrukcyjnych i produkcyjnych broni. Z kolei Politechnika Warszawska zyska możliwość przeniesienia wyników swoich prac badawczych na grunt praktyczny oraz wzbogaci oferowane programy kształcenia o elementy oczekiwane na rynku pracy, co jest ważną wartością dodaną dla studentów. – Przekonuje Maciej Borecki – prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik”.

 

Polska broń podbija Amerykę

 

Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest polskim producentem broni palnej, w szczególności dla Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych.

 

Centrum Informacyjne /KAM/ 29.04.2021

Related Post