Małgorzata Zwiercan: Wizja Rozwoju powinna inspirować przyszłość

Rozmowa z Małgorzatą Zwiercan, działaczką opozycji w czasach PRL, posłem na Sejm VIII kadencji, przedsiębiorcą i jednym z pomysłodawców organizacji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Była Pani jedną z osób tworzących ideę gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju, które dziś jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Jakie były początki tego projektu?

Małgorzata Zwiercan: Inspiracją do stworzenia Forum Wizji Rozwoju w Gdyni, był mój udział w spotkaniach o tematyce gospodarczej na południu Polski. Największe z nich odbywały się w Krynicy, Katowicach czy Jasionce. Północ Polski w tej kwestii jako miejsce debat, była „białą plamą”. Było to dziwne, o tyle, że to tutaj właśnie są inwestycje stymulujące rozwój gospodarki morskiej, przemysł stoczniowy, portowy, energetyczny czy odnawialne źródła energii. Pomysł powołania Forum Wizja Rozwoju i rozpoczęcia rozmów o wizji rozwoju polskiej gospodarki właśnie w Gdyni, wydawał się naturalny i oczywisty. Dzisiaj po 3 edycjach spotkań na Forum Wizja Rozwoju widać, że była to decyzja dobra i bardzo potrzebna.

Jakie znaczenie dla Gdyni i całego Pomorza ma Forum Wizja Rozwoju?

Małgorzata Zwiercan: Forum Wizja Rozwoju w Gdyni skierowane jest do wszystkich, którzy zajmują się zawodowo lub interesują polską gospodarką. Bardzo szeroka tematyka w panelach zachęca do przyjazdu i uczestniczenia w Forum. Ciężko pracowaliśmy na naszą markę i prestiż. Jak widać, przyniosło to dobre owoce.

Forum Wizja Rozwoju jest miejscem do dyskusji, wymiany doświadczeń, wypracowywania najlepszych rozwiązań dla polskiej gospodarki. Nie ma drugiego takiego wydarzenia w Polsce Północnej i nie ma takiego drugiego miasta w całym kraju, które tak mocno koncentrują się na spojrzeniu w przyszłość. Właśnie przyszłość jest tym, co powinno nas inspirować.

Forum Wizja Rozwoju odbywa się w tym roku po raz czwarty. Jakie są oczekiwania wobec tegorocznej edycji?

Małgorzata Zwiercan: Edycja, którą przygotowujemy jest wyjątkowa. Mija już rok od momentu, w którym pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotarła do Polski. Absolutnie nikt nie spodziewał się tego co nas spotkało. Nikt nie sądził też, że skutki pandemii będą tak mocno wpływały na gospodarkę i ekonomię. Dlatego ważnym tematem będzie dyskusja o tym jak ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, spowodowane pandemią koronawirusa, wpłynęło na rozwój polskiej przedsiębiorczości? Wierzę, że na wizję rozwoju odpowiedzi znajdziemy w dyskusji na temat programów: Krajowy Plan Odbudowy i Nowy Ład.

Obserwuje Pani Forum Wizja Rozwoju od samego początku. Czy kierunek jego rozwoju jest właściwy?

Małgorzata Zwiercan: Nie tylko obserwuję, ale biorę aktywny udział w jego tworzeniu. Zawsze można byłoby więcej i szerzej, ale staramy się koncentrować na obszarach najważniejszych. Stawiamy na rozwój gospodarczy – Polska musi być silniejsza i bogatsza. Pamiętamy o tym, że największe bogactwo naszego kraju to ludzie. Każdy z nas – młody, dojrzały czy starszy.

Na Forum Wizja Rozwoju dominują tematy gospodarcze i ekonomiczne, ale jest też na przykład już po raz drugi Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich…

Małgorzata Zwiercan: Tak, Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w 20201 roku po raz drugi. Koła Gospodyń Wiejskich od lat zajmują się promowaniem kultury i sztuki ludowej, pielęgnowaniem polskiej tradycji i jednocześnie wywierają silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich to akt prawny, który daje im wiele nowych możliwości, a dzięki osobowości prawnej Koła mogą dzisiaj starać się o różnego rodzaju granty i dofinansowania. Nowe zasady dla wielu członków Kół wciąż są jednak niejasne, nieczytelne i nie wiedzą jak z nich korzystać. Dlatego wspólnie z ekspertami pochylimy się nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wieskich w przestrzeni publicznej. Wśród omawianych tematów nie zabraknie tych związanych z pokonywaniem przeszkód, jakie napotykają Koła Gospodyń Wiejskich – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych, aż po trudności związane z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia Koła. Będzie to żywa dyskusja, skoncentrowana na wielu ważnych współcześnie tematach. Udział w Pomorskim Forum Kół Gospodyń Wiejskich, będzie zatem okazją do pozyskania dodatkowej wiedzy oraz wsparcia, dzięki któremu członkowie kół poznają nowe możliwości rozwoju i poszerzenia swojej działalności.

Podczas swojej pracy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej szefowała Pani m.in. Komisji Senioralnej. Podczas Forum Wizja Rozwoju eksperci także tradycyjnie zajmują się tzw. srebrną gospodarką, czyli aktywnością seniorów stanowiących ważną grupę uczestników rynku. Pani zdaniem – jakie są największe problemy dotykające polskich seniorów w dzisiejszych czasach?

Małgorzata Zwiercan: Dla osób starszych ostatni rok pełen obaw i wyrzeczeń. Rok temu mówiliśmy seniorowi – wyjdź z domu, bądź aktywny, samotność zabija. Dzisiaj powtarzamy – seniorze zostań w domu i bądź odpowiedzialny. Dlatego dużym wyzwaniem jest dla nas senior żyjący w pandemii.

Dzisiejsi seniorzy najczęściej borykają się z problemami osamotnienia, wykluczenia społecznego oraz brakiem umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

Niewątpliwie zależy nam na tym, aby polski senior był seniorem zaangażowanym i biorącym aktywny udział w życiu. Priorytetem jest tutaj właściwa dbałość o to, by przestrzeń publiczna była zaprojektowana tak, by osoby starsze mogły się po niej poruszać bez przeszkód. Istotne jest także podejmowanie odpowiednich działań edukacyjnych zapobiegających tak powszechnemu dziś wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

Kiedy patrzymy na rynek konsumencki wydaje się, że współczesny biznes opiera się na zaspokajaniu potrzeb młodych ludzi, którzy są bardziej dynamiczni i skłonni do eksperymentów. Jak można to zmienić, aby seniorzy byli bardziej doceniani?

Małgorzata Zwiercan: Wzrastająca liczba osób starszych sprawia, że gospodarka powinna ukierunkować się na usługi i przedmioty potrzebne seniorom. Istotne jest również to, że zmienia się świadomość osób starszych i wydłuża ich aktywność zawodowa i społeczna. Właśnie m.in. z tego powodu modyfikacji ulegają potrzeby osób starszych, a polska gospodarka, która uwzględni seniorów jako istotną grupę konsumencką, ma szansę na olbrzymi rozwój.

Polska powinna traktować srebrny rynek jako jeden ze strategicznych obszarów, który wpłynie na podniesienie poziomu życia seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu, uwzględniające specyficzne potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa.

Wspomina Pani o wydłużaniu wieku aktywności zawodowej w Polsce. Jak wpływa ono na pozycję seniorów w gospodarce?

Małgorzata Zwiercan: Coraz większa liczba Polaków żyje dłużej ciesząc się dobrym zdrowiem. Mimo to większość osób, która po przejściu na emeryturę mogłaby jeszcze pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, po osiągnięciu ustawowego wieku, z różnych względów, nie podejmuje dalszego zatrudnienia. Przez postępujące zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa kwestia zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych jest jednym z naszych celów.

Jestem zdania, że wysoka satysfakcja może sprzyjać zaangażowaniu w pracę i przywiązaniu do organizacji oraz motywować do kontynuacji zatrudnienia.

Istnieje jednak druga grupa czynników pozazawodowych, które naszym zdaniem mogą moderująco wpływać na podejmowanie tego typu decyzji. Należą do niej płeć, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna i stan zdrowia. Poszczególne czynniki mogą w  różnym stopniu sprzyjać podejmowaniu decyzji o kontynuacji pracy zawodowej, lub decydować o jej zaprzestaniu.

Powróćmy do przeszłości – w drugiej połowie lat 80. była pani aktywnie związana z Solidarnością Walczącą, ale w okresie III Rzeczpospolitej Polskiej zrobiła Pani sobie20-letnią przerwę od polityki. Dlaczego zdecydowała się Pani wrócić doniej w 2015 roku?

Małgorzata Zwiercan: Tak, minęło ćwierć wieku. Po transformacji, pamiętam jakby to było dzisiaj, zadałam pytanie swojemu mężowi: „Romku, rodzina czy polityka?” Odpowiedź była jednoznaczna: „Rodzina.” – I minęło 25 lat. Dzieci dorosłe, własna działalność gospodarcza, ale pojawiła się jakaś gorycz i pustka. Może nawet żal, że nie o taką Polskę walczyliśmy. Więc wróciłam i zaczęłam tę Polskę zmieniać. Robię to do dziś.

Dziękujemy za rozmowę.

Małgorzata Grażyna Zwiercan – terapeutka i przedsiębiorca, działaczka opozycji w okresie Polski Ludowej, posłanka na Sejm VIII kadencji. W drugiej połowie lat 80. związana z Solidarnością Walczącą. Brała udział w nadawaniu audycji radiowych i redakcji technicznej biuletynu „Poza Układem”, zajmowała się dystrybucją wydawnictw drugiego obiegu, pomagała także ukrywającym się działaczom Solidarności Walczącej. W okresie III RP przez ponad 20 lat nie angażowała się politycznie. Ukończyła studium terapii uzależnień w jednostce akredytowanej przez PARPA. W 2013 została zawodowym instruktorem terapii uzależnień. Była fundatorką Kaszubskiej Fundacji Podaruj Dzieciom Nowe Życie i współorganizatorką Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu i uzyskała mandat posłanki VIII kadencji. W grudniu 2019 została zatrudniona jako ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Otrzymała m. in. następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, Medal „Pro Patria”, Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, Krzyż Solidarności Walczącej.

Portal Informacyjny /DEC/ 31.03.2021