Marta Kubiak: Kolej plus

 

 

Polska sieć kolejowa odzwierciedla stan połączeń szynowych jeszcze z okresu zaborów. Nie wiele w tej sprawie się zmieniło w czasie II Rzeczpospolitej i Rzeczpospolitej Ludowej. Obecnie mieszkańcy wielkich miast dysponują dostępem do szybkich połączeń kolejowych pomiędzy aglomeracjami. Osoby z mniejszych miejscowości mogą korzystać z komunikacji autobusowej lub samochodowej, która bywa uciążliwa i co równie ważne szkodliwa dla środowiska.

 

Podczas 8 lat rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego koncentrowano się na tworzeniem szybkich, ale i bardzo drogich połączeń między największymi polskimi miastami. Wtedy też doszło do likwidacji wielu połączeń lokalnych. Znikło też wiele stacji kolejowych, a budynki zostały sprzedane.

 

 

Rząd Zjednoczonej Prawicy od dawna dostrzegał tę nierówność społeczną. Obecnie stara się temu zaradzić, wprowadzając program Kolej Plus. Głównym jego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej w Polsce, o połączenia szynowe miejscowości, w których żyje co najmniej 10.000 osób. Chodzi o te obszary, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, lecz istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

 

Program Kolej Plus skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Na te cele zostało przeznaczone 11.000.000.000 zł.

 

Bardzo się cieszę, że do II etapu Programu Kolej Plus zostało złożonych 47 wniosków wraz z przygotowaną dokumentacją studiów planistyczno-prognostycznych. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały 34 projekty, które zostaną zrealizowane. W województwie wielkopolskim zakwalifikowało się aż 5 projektów, z czego 2 są w moim okręguwyborczym.

 

Z radością przyjęłam wiadomość, że program Kolej Plus pozwoli na powrót pociągów do Międzychodu, który obecnie pozbawiony jest połączeń dla mieszkańców. Projekt zakłada rewitalizację linii 368, prowadzącej z Szamotuł przez Sieraków do Międzychodu.

 

Z taką samą radością przyjęłam wiadomość, że do programu Kolej Plus zakwalifikował się też projekt, który ma przywrócić połączenia pasażerskie do stolicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, które Czarnków stracił w 1993 roku. Projekt zakłada rewitalizację i przystosowanie do ruchu pasażerskiego aż dwóch linii kolejowych, a więc 390 na odcinku od Czarnkowa do przystanku Bzowo Goraj, a także linii 236, od Bzowa Goraju do Wągrowca przez Rogoźno Wielkopolskie.

 

Wspierałam oba projekty na etapie powstawania wniosków i z pewnością będę czuwać  nad ich dalszą realizację. Jestem przekonana, że oba przedsięwzięcia są ogromnie istotne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i regionu w zakresie codziennych dojazdów do szkół i miejsc pracy czy dojazdów do Poznania, stolicy województwa Wielkopolskiego.

 

Marta Kubiak 

 

Marta Kubiak – działacz samorządowy, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII i IX kadencji (z okręgu wyborczego nr 38, który obejmuje obszar 11 powiatów północnej wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski).

 

Marta Kubiak ukończyła Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej oraz Public Relations, a także studia podyplomowe Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zdała państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 

Marta Kubiak jest rodowitą Pilanką. W latach 2014–2017 była radną powiatu pilskiego, wiceprzewodnicząca komisji budżetu i infrastruktury oraz członkini komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Była kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. W Sejmie jest członkiem m. in. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Centrum Informacji,refleksje, hot spot, 29.04.2022

Related Post