Marta Kubiak: Po pierwsze rodzina

9 kwietnia 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otworzyło drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. Jest to projekt przeznaczony dla organizacji z trzeciego sektora. Do rozdysponowania jest łącznie do 8.400.000 zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny.

W konkursie „Po pierwsze Rodzina!” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, instytucje kościelne i spółdzielnie socjalne. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty uznające za dobro społeczne trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny i są nakierowane na jego rozwój; mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym oraz są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych, a także jeśli koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Według Barbary Sochy która jest Wiceministrem i Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Demograficznej, „dzięki programowi „Po pierwsze Rodzina!” można kształtować postawy i budować pozytywny wizerunek rodziny.” Dorota Bojemska pełniąca funkcję, Przewodniczącej Rady Rodziny jest przekonana zaś, że zintensyfikowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jedną ze strategicznych rekomendacji wypracowanych przez Radę Rodziny.

Poprzednia edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które w 3 turach złożyły ponad 350 wniosków. Dotacje o łącznej wartości ponad 8.600.000 zł otrzymało 38 organizacji.

W konkursie „Po pierwsze Rodzina!” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostaną dofinansowane najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50.000 zł do aż 1.500.000 zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na 14 lipca – 31 grudnia 2021, natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2021 r.

Link generatora zbierającego wnioski konkursu „Po pierwsze Rodzina!” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina . Oferty konkursowe będą zbierane do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 23.59. Ocena merytoryczna będzie miała postać kryteriów punktowanych i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 21 maja 2021 r. Szczegółowe informacje na temat udziału w 2. edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” są dostępne pod adresem www.gov.pl/web/rodzina . Ponadto na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl.

Marlena Maląg, która jest Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej uważa, że konkurs „Po pierwsze Rodzina!” jest to bardzo efektywnym sposobem działania na rzecz rodziny.” Zgadzam się z tym poglądem. Co więcej zachęcam do uczestnictwa w tej szlachetnej i pożytecznej rywalizacji. Nawet kiedy nie uda się wygrać konkursu, może on stanowić inspirację dla zidentyfikowania potrzeb, a nawet znalezienia potrzebnych pieniędzy z innych źródeł.

Marta Kubiak, Hot Spot, Centrum Informacji


Marta Kubiak – działacz samorządowy, Poseł na Sejm VIII i IX kadencji (z okręgu wyborczego nr 38, który obejmuje obszar 11 powiatów północnej wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski). Jest absolwentką Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej oraz studiów podyplomowych Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Marta Kubiak jest rodowitą Pilanką. W latach 2014–2017 była radną powiatu pilskiego, wiceprzewodnicząca komisji budżetu i infrastruktury oraz członkini komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Była kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. W Sejmie jest członkiem m. in. komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz łączności z Polakami za granicą.