Marta Kubiak: rozmowy są ważne i pozyteczne

 

 

W trakcie swoich podróży po okręgu wyborczym nr 38, z którego pełnię mandat posła Rzeczpospolitej była w gminie Rogoźno. Podczas odbytych tam spotkań udało się omówić wiele poważnych i istotnych spraw, którymi zajmuje się samorząd. Dotyczyły one realizowanych programów inwestycyjnych i spraw bezpośrednio związanych z aktualną sytuacją gospodarczą.

 

Marta Kubiak: ważne sprawy są wszędzie

 

Zapoznałam się z organizacją przekazywania mieszkańcom sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie rodzin popegeerowskich (pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych – PGR) z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu. Korzystając z okazji mogłam porozmawiać z rodzinami na ważne dla nas wszystkich tematy, szczególnie w kwestii wspierania najmłodszych.

 

Innym ważnym dla mnie punktem podróży w gminie Rogoźno była wizyta w spółce ciepłowniczej „Megawat”. Spotkałam się z Panią Prezes Renatą Tomaszewską, by omówić nasze działania, dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego. Rozumiem zaniepokojenie mieszkańców związane ze wzrostem cen energii, bo wiem, że może to być bardzo dotkliwe, przez zbliżającym się sezonem grzewczym jesienno-zimowym 2022-2023. Mogę zapewnić, że w Sejmie rzeczpospolitej Polskiej już rozpoczęły się prace nad ustawą, mającą zabezpieczyć, odbiorców wrażliwych, przed podwyżkami cen energii.

 

Jestem wdzięczna za wszystkie głosy, uwagi, refleksje i komentarze mieszkańców. Dziękuję też za spotkanie podczas, którego realnie mogłam zobaczyć jak działa spółka „Megawat” i jakie są oczekiwania, związane z potencjalnym wsparciem. To wszystko jest bardzo pomocne w jak najlepszym dostosowaniu właściwych rozwiązania.

 

Marta Kubiak

 

Marta Kubiak – działacz samorządowy, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII i IX kadencji (z okręgu wyborczego nr 38, który obejmuje obszar 11 powiatów północnej wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski).

 

Marta Kubiak: Kolej plus

 

Marta Kubiak ukończyła Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej oraz Public Relations, a także studia podyplomowe Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zdała państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 

Marta Kubiak jest rodowitą Pilanką. W latach 2014–2017 była radną powiatu pilskiego, wiceprzewodnicząca komisji budżetu i infrastruktury oraz członkini komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Była kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. W Sejmie jest członkiem m. in. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Centrum Informacji, refleksje, hot spot, 21.08.2022