Mazowiecki Port Lotniczy w pandemii

 

Rok 2020 zapisze się na zawsze w historii lotnictwa. Pandemia wirusa SARSCoV2 cofnęła liczbę przewozów pasażerskie o ponad 10 lat. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy na Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin obsłużonych zostało 751.479 pasażerów, co stanowi spadek o 69 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Przyszły rok będzie kluczowy dla polskiego i światowego rynku lotniczego. 

Po okresie lockdownu międzynarodowy ruch pasażerski w Polsce został wznowiony pod koniec II kwartału 2020 r. Wciąż nieustępująca pandemia wirusa SARSCoV2 odbija się negatywnie na wynikach polskich portów lotniczych. Skutki dotykają również Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. lotnisko w Modlinie obsłużył 751.479 pasażerów, podczas gdy analogicznym okresie roku poprzedniego z usług portu skorzystało 2.400.000 pasażerów (spadek o 69 proc. r./r.). Sam trzeci kwartał port zamknął się wynikiem 259.818 pasażerów (spadek o 69,3 proc. r./r.). Mniejsze spadki odnotowano natomiast w liczbie obsłużonych operacji lotniczych. Od stycznia do września 2020 r. wykonano na Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin łącznie 7.678 operacji lotniczych, tj. o 53,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

„Podobnie jak inne polskie porty regionalne obecnie Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin odnotowuje znaczne spadki w zakresie liczby obsłużonych pasażerów w stosunku do wyników z 2019 roku.  By przetrwać ten trudny czas i ochronić miejsca pracy – zostało podjętych bardzo wiele decyzji oszczędnościowych.” – Wyjaśnia Leszek Chorzewski, p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. – ” Bardzo ważne dla lotniska jest uruchomienie (po kilku miesiącach oczekiwania) rządowego programu wsparcia finansowego w związku z COVID-19. Z całkowitego funduszu pomocowego 142.000.000 zł Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin spodziewa się otrzymać ok. 7.700.000 zł. Kwota ta wprawdzie nie zrekompensuje w pełni strat spowodowanych zakazem wykonywania międzynarodowych lotów w okresie 3-miesięcznego lockdownu, ale na pewno ułatwi bieżące funkcjonowania lotniska w dobie wciąż trwającej w Polsce i na świecie pandemii.” – Tłumaczy Leszek Chorzewski, p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W 2020 r. minęło 8 lat od kiedy na Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin wylądowały pierwsze samoloty. Dotychczas z usług lotniska skorzystało ponad 17.000.000 pasażerów. W tym czasie Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin zbudował pozycję 6 lotniska w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Dynamika wzrostu była taka, że w tegorocznych planach było świętowanie 20-milionowego pasażera lotniska. Niestety, realia, w których znalazła się branża lotnicza, sprawiają, że w tym roku będzie to niemożliwe.

„Dla przetrwania kolejnych „covidowych” miesięcy konieczna może okazać się dalsza pomoc dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, tym razem bezpośrednio ze strony jego właścicieli, którzy są świadomi, zarówno istotnej roli, jaką odgrywa Lotnisko w Modlinie na europejskiej mapie połączeń lotniczych, jak i jego wkładu w gospodarczy rozwój Mazowsza.” – Dodaje Leszek Chorzewski p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

 

Centrum Informacji /DK/ 09.11.2020

Related Post