Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w czasie epidemii

12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W czasie epidemii personel medyczny stanął na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać o ich poświęceniu i zaangażowaniu w walkę z wirusem, ale też codzienną pracę przy chorych cierpiących na inne choroby.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek stwarza możliwość do dialogu na temat szans i rozwiązań usprawniających pracę w tym zawodzie. Zawód pielęgniarki czy pielęgniarza ma ogromną społeczną wartość. Jednak, według Rankingu Barometru Zawodów z 2018 r., z roku na rok maleje liczba chętnych do podjęcia pracy w tym zawodzie. Deficyt pielęgniarek i położnych wynika z niechęci młodych do podejmowania kształcenia w tym kierunku, braku aktualnych uprawnień u osób, które miały dłuższą przerwę w wykonywaniu zawodu oraz odejść na emeryturę doświadczonych pracowników.

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) – międzynarodowej organizacji o profilu ekonomicznym, skupiającej 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, w Polsce na 1.000 mieszkańców przypada 5,2 pielęgniarki, co daje pozycję 3. od końca wśród krajów Unii Europejskiej. Każdego roku polskie uczelnie kończy ponad 5.000 absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa, jednak jest to wciąż za mało, żeby wypełnić lukę spowodowaną przejściem na emeryturę przez znaczną część dotychczas aktywnych zawodowo pielęgniarek oraz wyjazdem ich z Polski w ostatnich latach.

Istotne jest więc, aby ciężka praca pielęgniarek i pielęgniarzy była doceniana, nie tylko w czasach epidemii, ale także na co dzień. Na wizerunek tej profesji mogą mieć wpływ jednostki, które stwarzają swoim pracownikom godne i bezpieczne warunki pracy, a także okazują swoim pracownikom szacunek i wspierają ich rozwój zawodowy. Wśród takich organizacji warto wymienić Diaverum, dostawcę usług nefrologicznych.

„W placówkach Diaverum dbamy o personel i staramy się zapewnić mu jak najwyższy komfort pracy. – Mówi Ryszard Zając, Dyrektor Naczelny Diaverum Polska. – „Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoi obecnie cała polska służba zdrowia, dlatego zależy nam, żeby nasi pracownicy czuli się docenieni i spełnieni. Diaverum zapewnia personelowi szeroki wachlarz szkoleń, dzięki czemu wszyscy pracownicy są w stanie zaplanować swoje cele rozwojowe na następny rok, co ma pozytywny wpływ na satysfakcję z wykonywanej pracy.” – Wyjaśnia Ryszard Zając, Dyrektor Naczelny Diaverum Polska.

Centrum Informacji /SK/ 10.05.2020

Related Post